Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Forskning om alkoholbruk i julen

Publisert Oppdatert

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Mange barn bor sammen med foreldre som har et risikofylt alkoholkonsum. Statens institutt for rusmiddelforskning presiserer her hva vi har forskning på når det gjelder barn og alkoholbruk i julen.


Har du funnet en feil?

SIRUS antar at det i Norge er i størrelsesorden 50000 – 150000 barn (dvs. 5-14 prosent) som bor sammen med foreldre med et risikofylt alkoholkonsum.

Flere aviser og nettmedier har i det siste skrevet at mange barn gruer seg til jul på grunn av foreldrenes alkoholforbruk. Dette med henvisning til forskning ved SIRUS. Det er ikke riktig at vi har forsket på dette. Imidlertid har vi undersøkt hvor mange som er nære pårørende til alkoholmisbrukere og hvordan de berøres.

SIRUS har ikke studert i hvilken grad barn eksponeres for foreldres alkoholbruk i julen, men vi vet at alkoholbruk i Norge i stor grad er knyttet til helger og festlige anledninger (som vist i Horverak & Bye, 2007). Derfor er det grunn til å være særlig oppmerksomme på konsekvenser av voksnes drikking for barns ve og vel i julen.

Hvor mange barn bor sammen med foreldre med et risikofylt alkoholkonsum?

To norske studier har belyst dette spørsmålet; en studie fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) i 2009 og en studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) i 2011.

Beregningene fra SIRUS-studien viste at vi kan anta at det i Norge er i størrelsesorden 50000 – 150000 barn (dvs. 5-14 prosent) som bor sammen med foreldre med et risikofylt alkoholkonsum (Rossow, Moan & Natvig, 2009).

Rapporten fra Folkehelseinstituttet kom frem til at 90 000 barn (8,3 prosent) har minst en foreldre som misbruker alkohol (Torvik & Rognmo, 2011).

Mens anslagene fra SIRUS er basert på flere ulike indikasjoner på risikofylt alkoholkonsum (høyt alkoholinntak og hyppig beruselsesfrekvens) og ungdommenes rapportering av foreldrenes alkoholbruk, er anslagene fra FHI basert på hvor mange i voksenbefolkningen som kvalifiserer for en diagnose på alkoholmisbruk. Selv om beregningene i disse to studiene er basert på forskjellige metoder, ligger altså anslagene i det samme størrelsesområdet.

Hvordan berøres barn?

Internasjonal forskning viser at barn av alkoholmisbrukere oftere har psykisk helseproblemer, atferdsproblemer og omfattende rusmiddelbruk enn andre barn. Norske studier (Rossow m fl, 2009; 2012) har vist en sammenheng mellom foreldres beruselseshyppighet og barnas psykososiale problemer. Jo oftere barna har sett foreldrene sine beruset, desto større var sjansen for at de hadde blitt utsatt for trusler og vold, hadde depresjonssymptomer, selvmordstanker og gjort selvmordsforsøk, og at de hadde en dårlig relasjon til foreldrene. Selv blant dem som ofte opplever at foreldrene er beruset, er det likevel et flertall som ikke har slike psykososiale problemer.

Referanser

Rossow, I., & Moan, I. S. (2012). Parental Intoxication and Adolescent Suicidal Behavior. Archives of Suicide Research, 16 (1), 73-84.

Rossow, I. Moan, I. S. & Natvig, H.(2009) Nære pårørende av alkoholmisbrukere: – hvor mange er de og hvordan berøres de? SIRUS-rapport nr. 9/2009

Torvik, F. A. & Rognmo, K. (2011). Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Rapport 2011:4.