Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Hedmark og Oslo:

Helseundersøkelsen blant 18-19-åringer i 2004

Publisert Oppdatert


Alle unge som deltok i helseundersøkelsene i Hedmark og Oslo i 2001, ble fulgt opp tre år senere i 2004-undersøkelsen. Til sammen harca. 4000 unge deltatt i begge undersøkelsene. I tillegg deltok en "ny" gruppe 18-19-åringer. Resultatene vil trolig gi ny kunnskap om norske ungdommers psykiske og fysiske helse.


Helseundersøkelsen ”Ungdom 2004” er den første oppfølgingsundersøkelsen av deltakere fra ungdomsundersøkelsene som startet i 2001, og som er gjennomført i seks fylker. I første runde gikk 15-16-åringene i ungdomsskolen. I 2004 deltok ca 4000 av disse i en ny runde i Oslo og Hedmark. En fikk dermed muligheten til å studere utviklingen i helse og helsevaner fra 16 til 19 årsalder.

Foruten de som deltok i helseundersøkelsen for andre gang, omfatter "Ungdom 2004" en gruppe "nye" 18-19-åringer fra Oslo. Denne gruppen vil sammen med de øvrige gi verdifull informasjon om norske 18-19-åringers helsevaner. Til sammen deltok ca 4700 18-19-åringer.

Psykisk og fysisk helse

De unge fikk blant annet spørsmål som gjelder helsevaner, fysiske og psykiske plager og sykdommer. Formålet er blant annet å studere:

hvordan fysisk aktivitet henger sammen med ungdommers mentale helse betydningen av arv og miljø når det gjelder lese- og skrivevansker (dysleksi) mekanismer for sosial ulikhet i helse. 
Undersøkelsen vil også belyse helsevaner, plager og sykdommer blant 18-19-åringer, samt hvilken betydning trivsel og sosialt nettverk har for helsen. Resultatene er viktige for å kunne bedre helsetjenesten for ungdom i fremtiden.

I skoletiden eller per post

2004-undersøkelsen ble gjennomført i Oslo og Hedmark våren 2004. I Oslo ble alle 3. klassinger ved samtlige videregående skoler (VK2-elever) invitert til å delta, og undersøkelsen ble gjennomført i skoletiden (”skoleundersøkelsen”). I tillegg fikk alle 18-19-åringer som deltok i helseundersøkelsen UNGHUBRO våren 2001, men som ikke gikk i VK2 våren 2004, tilbud om å være med. Disse ungdommene fikk tilsendt spørreskjema per post (”den postale undersøkelsen”). I Hedmark ble alle ungdommer i alderen 18-19 år som deltok i ungdomsundersøkelsen UNGOPPHED våren 2001 invitert. I Hedmark skjedde undersøkelsen per post. 

Undersøkelsen besto av et ungdom 2004 invitasjonsbrev Oslo for de som fikk invitasjon per post og en informasjonsbrosjyre - ungdom 2004 informasjonsbrosjyre Hedmark eller Ungdom 2004 Informasjonsbrosjyre Oslo. Alle deltakerne fylte ut ungdom 2004 spørreskjema og en ungdom 2004 samtykkeerklæring Oslo. Informasjonsmateriell for Oslo og Hedmark var tilnærmet likt. I tillegg besto studien av en børsteprøve fra slimhinnen i munnen, som benyttes for å studere arvematerialet.

Antall deltakere

I Ungdom 2004 inngår nesten alle elevene som var registrert på skolelistene i Oslo i 2004. Vel 90 prosent av de som ble invitert i skolen deltok. I den postale undersøkelsen i Oslo var svarprosenten som forventet lavere, med en deltakelse på 43 prosent. Av de Oslo-ungdommene som var med i helseundersøkelsen i ungdomsskolen i 2001, deltok 77 prosent av de som ble invitert i den nye undersøkelsen i 2004. I Hedmark var det tilsvarende tallet 55 prosent. Til sammen var det ca 4000 unge som deltok i helseundersøkelsene i både 2001 og 2004. 

Ungdom 2004 er et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Det er utarbeidet en protokoll ungdom 2004 (juli 05) 

Kontaktpersoner

Professor og prosjektleder for Ungdom 2004, Espen Bjertness, Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo, tlf 22 85 06 36.
Rådgiver Liv Grøtvedt, tlf 23 40 81 49.