Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Om helseundersøkelsene i fylkene 1974 - 1999 - start i Oslo

Publisert Oppdatert

oslo
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Helseundersøkelser blant voksne startet i Oslo i 1972 og pågikk i alle fylker i perioden 1985-1999.Helseundersøkelser i fylker 1972-73

De aller første helseundersøkelsene ble gjennomført i Oslo i 1972-1973 (Oslo I) og i de tre fylkene Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland i 1974-1988. Bakgrunnen var høy dødelighet av hjerte- og karsykdom. Undersøkelsene i sistnevnte tre fylker blir kalt "fylkesundersøkelsene" og undersøkelsen i Oslo kalles "Oslo I".

I begynnelsen ble fylkesundersøkelsene kombinert med skjermbildefotografering, som ble satt i gang i 1943 som et ledd i kampen mot tuberkulose. 

Hele landet i 1985-99

Undersøkelsene i de tre første fylkene ble gjentatt og fra 1985 ble de en del av de såkalte 40-åringsundersøkelsene som ble gjennomført i alle fylker i perioden 1985-1999. I tillegg til 40-42-åringene ble også andre aldersgrupper invitert, dette varierte noe mellom fylkene.

Den høye dødeligheten av hjerte- og karsykdommer var bakgrunnen for Oslo-undersøkelsen, fylkesundersøkelsene og 40-åringsundersøkelsene. Undersøkelsene hadde i hovedsak fokus på hjerte- og karsykdommer og risikofaktorer for disse.  

Rapporter fra 40-åringsundersøkelsene er publisert i form av rapportene "Hjertesaken" fra Statens helseundersøkelser.

Den store helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) ble gjennomført i perioden 1997-1999. HUSK ble utført i samarbeid mellom Statens helseundersøkelser (i dag Folkehelseinstituttet som har databehandlingsansvar), Universitetet i Bergen og kommunehelsetjenesten i Hordaland.

Forskning og data