Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Resultater fra Helseundersøkelsen i Hedmark

Publisert Oppdatert


Totalt deltok 6362 hedmarkinger i vår store helseundersøkelse i 2000-2001. Undersøkelsen var først og fremst et kartleggings- og forskningsprosjekt. Deltakerne fikk en gratis helsesjekk mot visse sykdommer som takk for at de møtte frem.


Har du funnet en feil?

Vi har valgt å offentliggjøre tall for kommuner og regioner som har minst 50 deltakere for hvert kjønn. Det betyr at vi ikke offentliggjør tallene fra de mindre kommunene, slik at den statistiske usikkerheten i tallene ikke skal være for stor. Disse kommunene er presentert i regionresultater. Inndelingen av kommuner i regioner har vi fått fra Fylkesmannen i Hedmark. Tilsvarende undersøkelser har blitt gjennomført i Oslo og Oppland samme år, men bare Oslo-resultater er hittil offentliggjort. Derfor kan vi nå sammenligne Hedmark med Oslo.

Vi presenterer tall for alle aldersgrupper på fylkesnivå og for regionene Hamarregionen, Glåmdal og Sør-Østerdal. I Fjellregionen gir vi ikke tall for de yngste (30 år) og de eldste mennene (75 år), og ikke for de eldste kvinnene. Vi kan bare gi tall for 7 av 22 kommuner i Hedmark, og bare for 40- og 60-åringer. Her finner du tallene for hele Resultater Hedmark (xls) og under ligger de fire regionene og de kommunene vi offentliggjør tall for (alt i excel-filer).

Resultater Hamarregionen

Resultater Glåmdal (xls)

Resultater Sør-Østerdal (xls)

Resultater Fjellregionen (xls)

Resultater Hamar (xls)

Resultater Kongsvinger (xls)

Resultater Elverum (xls)

Rendalen

Resultater Ringsaker (xls)

Nord-Odal

Trysil

Tolga

Resultater Løten (xls)

Sør-Odal

Åmot

Tynset

Resultater Stange (xls)

Resultater Eidskog (xls)

Stor-Elvdal

Alvdal

 

Grue

Engerdal

Folldal

 

Åsnes

 

Os

 

Våler

   

Bakgrunn og usikkerhet

Her finner du litt bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen og om usikkerhet knyttet til datamaterialet. Du kan også se hvordan fremmøteprosenten har forandret seg gjennom en tiårsperiode. 

Definisjoner

Her finner du definisjoner og forklaringer på de variablene som presenteres i tabellene. Noe er spørsmål fra spørreskjemaet, mens andre er målte risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Hvis du for eksempel lurer på hvordan spørsmålet om hjerteinfarkt eller medisinbruk eller andre spørsmål er stilt, kan du gå til spørreskjemaet for å finne det ut. 

Vurdering av egen helse

Er det bedre helse blant 40-åringer i 1997 enn i 2000? Deltakerne ble spurt om hvordan de vurderte sin egen helse og det viste seg at 73 % mente at egen helse var god eller meget god. Menn vurderte oftere enn kvinner sin helse som god, og kjønnsforskjellen var mest utpreget blant de eldre.

Daglig røyking

Også når det gjelder røyking er det store forskjeller mellom menn og kvinner og i de ulike aldersgruppene. Daglig røyking var vanligere blant yngre kvinner enn blant yngre menn. Vi finner også geografiske forskjeller når vi ser på røykevanene innen fylket. 

Overvekt og andelen fysisk inaktive

Hedmarkingene følger trenden og blir rundere og rundere. Blant de godt voksne er nå 25% sterkt overvektige, mens andelen fysisk inaktive har gått opp.

Blodtrykk

Blodtrykket er høyest i Glåmdal og Hamarregionen. Bruken av blodtrykksmedisin økte sterkt med alder, nesten halvparten av de eldste brukte denne type medisiner.

Kolesterol

Totalkolesterol blant menn og kvinner i Hedmark har gått betydelig ned siden 1988. Blant 60- og 75-åringer hadde kvinnene i gjennomsnitt høyere kolesterolverdier enn menn. Bruken av kolesterolsenkende medisiner var mer utbredt i Sør-Østerdal enn i de andre regionene. 

Bruk av helsetjenester

Nesten halvparten av de eldre har gått til spesialist siste år. Kvinner brukte både allmennlege og spesialist mer enn menn. Sammenlignet med Oslo var det flere som brukte allmennlege i Hedmark, mens oslofolk i større grad brukte spesialister. 

Kontakt for opplysninger

Kontaktperson hovedundersøkelsen: Seniorrådgiver Liv Grøtvedt.