Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Helseprofil for Oslo - ungdom, voksne og eldre

Publisert Oppdatert


Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeidet en helseprofil for Oslo på bakgrunn av data fra HUBRO/UNGHUBRO,på oppdrag fra Oslo kommune og Program for storbyrettet forskning. Helseprofilen består av tre rapporter hvor én fokuserer på barn og unge, én på voksne og én på eldre.Helseprofilene inneholder også data fra andre kilder, så som Statistisk Sentralbyrå. Andre resultater fra undersøkelsen finner du i venstremenyen under "Publikasjoner".


er er noen smakebiter på noen av dataene som finnes i rapportene - lenkene finner du nederst under relaterte. Her finner du også mer informasjon med resultattabeller og frafallsanalyse.

Ungdom

  • Svært mange av Oslos 15- og 16-åringer rapporterte at de hadde god eller svært god helse (85 % av jentene og 90 % av guttene).
  • 13 % av jentene og 20 % av guttene sa at de daglig brukte mer enn 5 timer foran TV/ PC/video.
  • 17 % av guttene og jentene oppga at de drakk alkohol en gang i uka eller oftere. Tre av fire 15-16-åringer hadde ”noen gang” drukket alkohol.

Voksne

  • Oslo er et av de tre fylkene i Norge med færrest røykere, og dødeligheten av hjerteinfarkt og hjerneslag er lavere enn ellers i landet.
  • Selvmordsraten har vært synkende, men er fortsatt høyere enn i den øvrige befolkningen.
  • Helseforskjeller mellom dem med norsk bakgrunn og innvandrerbakgrunn var større i eldre aldersgrupper enn i yngre.
  • Det er store geografiske forskjeller innad i Oslo når det gjelder helsetilstand.

Eldre

  • Mange eldre, spesielt kvinnene, føler seg utrygge ved å ferdes ute alene på kveldstid i nærområdet
  • Halvparten av de eldre svarte ”vet ikke” på spørsmålet om de trodde de ville få hjelp fra helse- eller hjemmetjenesten hvis de skulle trenge det.

Rapportene kan bestilles hos Oslo kommune:

Helsevernetaten
Maridalsveien 3
0178 Oslo
Tlf. 23 46 04 00
Fax. 23 46 04 00