Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Om helseundersøkelsene i Oslo 1972 - 2009

Publisert Oppdatert

illustrasjon av dataanalyse
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det er gjennomført flere helseundersøkelser i Oslo fra 1972 til 2009 i regi av Oslo Helseråd, Oslo Kommune, Universitetet i Oslo, Statens helseundersøkelser og Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har nå databehandlingsansvar for disse helseundersøkelsene.


Har du funnet en feil?

I 1972-1973 ble vel 30 000 menn, født i 1923-52, invitert til en skjermbildeundersøkelse av Oslo Helseråd. I tillegg ville man kartlegge risikofaktorer for hjerte-karsykdommer (Oslo I). Alle menn som ble invitert til Oslo-undersøkelsen i 1972/73 og som i 2000 var bosatt i Oslo og Akershus, ble invitert til andre runde av Oslo-undersøkelsen (Oslo II).

I 2002-2001 ble Helseundersøkelsen i bydeler og regioner i Oslo (HUBRO) gjennomført, med målet om å få oversikt oversikt over Oslo-befolkningens helse, samt å bruke materialet til forskning.

I 2002 ble det gjennomført en videreføring av HUBRO hvor over 3700 personer fra fem ulike innvandrergrupper deltok. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hovedfokus var på diabetes og hjerte- og karsykdommer. I tillegg ble det innhentet informasjon om en rekke andre forhold som for eksempel muskel- skjelletplager, psykisk helse, bruk av helsetjenester, kosthold, røyking, bruk av medisiner.

  • Innvandrer-HUBRO - helseundersøkelse i Oslo i 2002

I 2003 ble helseundersøkelsen i bydelene Romsås og Furuset gjennomført, som en del av MoRo-prosjektet (Mosjon på Romsås) og oppfølgingen av HUBRO. Bydel Romsås tok initiativ til prosjektet, som er et samarbeid mellom Norges Idrettshøgskole, Aker Universitetssykehus ved Diabetesforskningssenteret, Folkehelseinstituttet (tidligere Statens helseundersøkelser), Kommunenes Sentralforbund og berørte bydeler.

  • Helseundersøkelsen i bydelene Romsås og Furuset i Oslo (MoRo)

I 2009 ble alle som tidligere var invitert til å delta i HUBRO og som fortsatt bodde i Norge i 2009, invitert til et forskningsprosjekt som startet opp høsten 2009. Dette var totalt ca. 36 000 personer i alderen 39-85 år. Forskningsprosjektet vil undersøke om faktorer i nærmiljøet kan påvirke folks helse generelt, og hjerte-karsykdom spesielt.