Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Helseundersøkelsen i Tromsø

Publisert Oppdatert


I 2001 ble Tromsøs befolkning invitert til en stor helseundersøkelse i regi av Universitetet i Tromsø og tidligere Statens helseundersøkelser, sistnevnte er nå en del av Folkehelseinstituttet. Det var femte gangen det ble gjennomført en slik undersøkelse i kommunen.


Tromsøs befolkning har tidligere blitt undersøkt i 1974, 1979, 1986 og i 1994. De samme personer er blitt fulgt opp gjennom undersøkelsene og stadig nye personer er blitt invitert med.

Universitet i Tromsø er databehandlingsansvarlig for Helseundersøkelsen i Tromsø.

Deltakere og fremmøte

Totalt fikk 10 400 personer i alderen 30 – 91 år tilbud om en helsesjekk som ledd i dette forskningsprosjektet. Fremmøtet ble svært bra, hele 77 prosent av de inviterte deltok. De aller fleste som ble invitert, deltok i en lignende undersøkelse i 1994. Den femte Tromsøundersøkelsen inkluderte grupper som har vært med tidligere samt de som fylte 30, 40, 45, 60 og 75 år i år 2001.

Spørreskjema

Deltakerne har fylt ut flere spørreskjema. Alle unntatt den eldste aldersgruppa har fylt ut det vi kaller hovedskjema. De eldste, det vil si personer 70 år og eldre har fylt ut et eldreskjema. I undersøkelser brukte vi også såkalte tilleggsskjema. Disse tilleggsskjemaene er koblet opp mot tilleggsundersøkelsene.

Tilleggsundersøkelser

Det inngår også en rekke tilleggsundersøkelser. Noen av undersøkelsene omfatter alle deltakerne i helseundersøkelsen, mens andre tilleggsundersøkelser gjelder bare for spesielle utvalg. En oversikt over disse undersøkelsene finner du på nettsiden til Universitetet i Tromsø.

Dataene fra Tromsø inngår også i CONOR som er et nettverk av norske helseundersøkelser.

Kontaktpersoner

Forsker Randi Selmer Folkehelseinstituttet, tlf 21 07 82 15 (direkte), 21 07 70 00 (sentral)

Prosjektleder for den femte Tromsøundersøkelsen, Henrik Schirmer ved Universitetet i Tromsø Institutt for samfunnsmedisin tlf. 77 64 48 86 (direkte) og 77 64 48 16 (sentral).