Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Helseundersøkelsen i Troms og Finnmark 2001-2003

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet (tidligere Statens helseundersøkelser) gjennomførte helseundersøkelser i utvalgte kommuner i Troms og Finnmark (TROFINN) i 2001-2003. De inviterte var aldersgruppene 30, 40-45, 60 og 75 år.


Samisk og norsk bosetning

Høsten 2002 startet en egen undersøkelse om helse- og levekårsforhold hos alle personer født i 1925-1967 og i 1973 i utvalgte områder med samisk og norsk bosetting i Nord-Norge og Nord-Trøndelag. Undersøkelsen var et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet og Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø. Folkehelseinstituttet har databehandlingsansvaret for Helseundersøkelsen i Troms og Finnmark.

Resultater fra Troms og Finnmark

Resultater sammenliknet med 3 fylker i Sør-Norge

I følgende rapport vises resultater og kommentarer for helseundersøkelsene blant voksne. Her er det også sammenligninger mellom de fem fylkene Oslo, Hedmark, Oppland, Troms og Finnmark:

Ungdomsundersøkelser i Nordland, Troms og Finnmark

I Nordland, Troms og Finnmark er det også gjennomført ungdomsundersøkelser. Dette er kun spørreskjemaundersøkelser.

Spørreskjemaer

TROFINN-Finnmark 2002:

Hovedskjema TROFINN-Finnmark 2002, eldre-skjema (for alle over 75 år), Tilleggsskjema TROFINN-Finnmark 2002.
Disse kommunene er med: 2002 Vardø, 2003 Vadsø, 2004 Hammerfest, 2015 Hasvik, 2018 Måsøy, 2019 Nordkapp, 2023 Gamvik, 2024 Berlevåg, 2028 Båtsfjord, 2030 Sør-Varanger.

Tromsø 2001 og TROFINN-Troms 2002:

Hovedskjema Tromsø 2001 og TROFINN-Troms 2002, Eldreskjema Tromsø 2001 og TROFINN-Troms 2002 (for alle over 75 år), Eldreskjema Tromsø 2001 og TROFINN-Troms 2002.
Disse kommunene er med: 1901 Harstad, 1911 Kvæfjord, 1915 Bjarkøy, 1917 Ibestad, 1919 Gratangen, 1922 Bardu, 1923 Salangen, 1924 Målselv 1925 Sørreisa, 1926 Dyrøy, 1927 Tranøy, 1928 Torsken, 1929 Berg, 1931 Lenvik, 1933 Balsfjord, 1936 Karlsøy, 1941 Skjervøy, 1942 Nordreisa.

SAMINOR Troms og Finnmark 2003:

Hovedskjema norsk SAMINOR Troms og Finnmark 2003, Tilleggsskjema norsk SAMINOR Troms og Finnmark 2003, Hovedsskjema samisk SAMINOR Troms og Finnmark 2003, Feil - Tilleggsskjema samisk SAMINOR Troms og Finnmark 2003.
Disse kommunene er med: 1913 Skånland, 1920 Lavangen, 1938 Lyngen, 1939 Storfjord, 1940 Kåfjord, 1943 Kvænangen, 2011 Kautokeino, 2012 Alta, 2014 Loppa, 2017 Kvalsund, 2020 Porsanger, 2021 Karasjok, 2022 Lebesby, 2025 Tana, 2027 Nesseby.

Forskning og data

  • Tilgang til biologisk materiale og datafiler - Forskere kan søke tilgang til data fra helseundersøkelsene
  • Rett til informasjon om, innsyn i, og retting og sletting av helseopplysninger- Deltakeres rett til innsyn, retting eller sletting