Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Helseundersøkelsen i Oppland og Hedmark 2000-01

Publisert Oppdatert


I 2000 og 2001 gjennomførte Statens helseundersøkelser, i dag Nasjonalt folkehelseinstitutt, en helseundersøkelse i Hedmark og Oppland (OPPHED). Over 25 000 menn og kvinner fikk invitasjon til å delta. Vi samarbeidet med alle kommunene i de to fylkene om denne store befolkningsundersøkelsen.


Har du funnet en feil?

Opplysningene fra helseundersøkelsen blir brukt til å lage en oversikt over hedmarkingene og opplendingenes helse. Dataene blir også brukt til medisinsk forskning for å få ny kunnskap om helse og sykdom. Dataene fra OPPHED inngår også i CONOR som er et nettverk av norske helseundersøkelser. Nasjonalt folkehelseinstitutt har databehandlingsansvaret for undersøkelsen.

Resultater fra Hedmark

Her finner du resultater fra selve hovedundersøkelsen i Hedmark, se informasjon lenger nede på siden når det gjelder resultater fra tilleggsundersøkelsene.

Resultater fra Oppland

Her finner du resultatene fra selve hovedundersøkelsen i Oppland. Se informasjon lenger nede på siden når det gjelder resultater fra tilleggsundersøkelsene.

Resultater fra Ungdomsundersøkelsen i Hedmark og Oppland

Ungdomsundersøkelser i Hedmark og Oppland er kun spørreundersøkelser.

Deltakere og fremmøte

Undersøkelsen omfattet seks aldersgrupper, det vil si personer født i 1985, 1970, 1960, 1955, 1940 og 1925. 15-åringene var også med men de svarte kun på spørreskjema på skolen.

Fremmøtet i Hedmark ble noenlunde likt, 57 prosent i Hedmark og 55 i Oppland. I Hedmark hadde Folldal kommune det høyeste fremmøtet med 73 prosent mens Hamar lå lavest med sine 51 prosent. Beste kommunen i Oppland ble Lom med hele 72 prosent, lengst ned på lista havnet Søndre Land og Gjøvik med sine 47 og 49 prosent. Disse fremmøtetallene omfatter alle årsklassene unntatt den yngste (15-åringene).

Spørreskjemaer

Deltakerne har fylt ut flere spørreskjema. Alle unntatt den eldste aldersgruppa har fylt ut det vi kaller hovedskjema. De eldste, det vil si personer født i 1925 har fylt ut eldreskjema. I undersøkelsen brukte vi også et såkalt tilleggsskjema.

Tilleggsundersøkelser

Det inngår også flere tilleggsundersøkelser i Helseundersøkelsen i Oppland og Hedmark. Noen av undersøkelsene omfatter alle deltakerne i helseundersøkelsen, mens andre tilleggsundersøkelser gjelder bare for spesielle utvalg. Det er prosjektansvarlig for den enkelte tilleggsundersøkelse som offentliggjør disse resultatene etter hvert som de blir klare.

Rettigheter

Som deltaker har du rettigheter:

Kontakt for opplysninger

Kontaktperson hovedundersøkelsen: Seniorrådgiver Liv Grøtvedt 

Kontaktperson tilleggsundersøkelser: Forsker Svetlana Skurtveit