Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Helseundersøkelsen i Oppland og Hedmark, OPPHED – tilleggsundersøkelser

Publisert Oppdatert


Det inngår flere tilleggsundersøkelser i Helseundersøkelsen i Oppland og Hedmark. Noen av undersøkelsene omfatter alle deltakerne i helseundersøkelsen, mens andre tilleggsundersøkelser gjelder bare for spesielle utvalg. Under gir vi en kort beskrivelse av noen av prosjektene. Denne oversikten gjelder ikke for tilleggsundersøkelser på ungdom.


1. Bruk av internett og mobiltelefon

Hvem omfattes? Alle aldersgrupper samt alle 20 og 25-åringer i Oppland og Hedmark.

Hva går undersøkelsen ut på? Spørsmål på eget tilleggsskjema. 20- og 25-åringer blir ikke innkalt til helsesjekk, men skal i tillegg til det egne tilleggsskjemaet også svare på et utvalg av spørsmålene fra hovedskjemaet og hovedtilleggsskjemaet.

Stikkord:

 • Er vi i ferd med å få en generasjon nordmenn som bare ha sin daglige dose med internett?
 • Hva bruker de internett til og hvor mye tid per dag brukes til de ulike tingene?
 • Chatter de og får de seg nye venner via nettet?
 • Hvordan ser internettbrukerne på livet sitt? (for eksempel selvtilliten, hvordan ser de på sin egen fremtid, hvilket sosialt liv har de osv)
 • Hvor mye bruker de mobiltelefonen?
 • Synes de at mobiltelefonen gjør dem altfor tilgjengelig?
 • Foretrekker de å sende tekstmeldinger istedenfor å ta en samtale?

Prosjektleder: Bjarte Rekdal, Høgskolen i Oslo

2. Nedsatt nyrefunksjon

Hvem omfattes: Alle voksne deltakere i Oppland.

Hva går undersøkelsen ut på:

Innhente kreatininverdier ved å analysere blodprøvene samt bruke opplysninger fra hovedskjema og egne spørsmål på tilleggsskjema.

Stikkord

 • I likhet med resten av den vestlige verden har det også i Norge vært en økning i antall nye tilfeller av nedsatt nyrefunksjon.
 • Det er store regionale forskjeller i antall pasienter som er til behandling for denne lidelsen.
 • Undersøkelsen vil finne ut hvor mange det er som har nedsatt nyrefunksjon i de utvalgte aldersgruppene i Oppland.
 • Se på sammenhengen mellom nyrefunksjon og andre faktorer, blant annet kolesterol, blodtrykk kroppsmasseindeks, kjønn og alder
 • Ved tidlig diagnostisering og god oppfølging kan man i del tilfeller unngå den svært ressurskrevende dialysebehandlingen.

Prosjektleder:Jens Kronborg, Oppland Sentralsykehus Lillehammer.

3. Multippel sklerose (MS)

Hvem omfattes: Alle voksne deltakere i Oppland.

Hva går undersøkelsen ut på: Analysere opplysninger fra hovedskjema samt egne spørsmål på tilleggsskjema.

Stikkord:

 • Oppland ligger på Norgestoppen når det gjelder andelen uføre og døde som følge av MS. Undersøkelsen vil derfor innhente informasjon om en del forhold rundt multippel sklerose i Oppland.
 • Det har vist seg at MS-pasienter har lavere livskvalitet sammenlignet med funksjonshemmede for øvrig i befolkningen.
 • Data fra undersøkelsen vil gjøre det mulig å sammenholde en del generelle faktorer blant MS-rammede med de samme forhold i normal-befolkningen, og i forhold til personer som er rammet av andre lidelser. Eksempler på slike forhold er: bruk av helsetjenester, oppvekst og tilhørighet, ernæring, utdanning, arbeid, trygd, familie og venner, bruk av medisiner, helse og husdyr.
 • Data fra OPPHED skal sammenholdes med data som samles inn i forbindelse med et større oppfølgingsprogram av MS-pasienter i Oppland.

Prosjektleder: Geir Risberg, Oppland Sentralsykehus, avdeling Gjøvik.

4. Kostdagbok

Hvem omfattes: Voksne deltakere som ble rekruttert på venterommet da undersøkelsesbussen stod på Gjøvik.

Hva går undersøkelsen ut på: Analyse av blodprøver og opplysninger fra hovedskjema samt data fra syv dager kostholdsdagboken som deltakerne skriver hjemme.

Stikkord:

 • Teste ut omkostdagbok brukt over syv dager vil egne seg for innsamling av kostholdsdata i grupper av voksne og kvinner og menn.
 • Deltakerne får utdelt prekodete kostdagbøker der de kan fylle inn tall for mengder av konsumert av ulike matvarer/retter.

Prosjektleder: Kari Solvoll, Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo.

5. Epilepsi

Hvem omfattes: Alle voksne deltakere i Oppland.

Hva går undersøkelsen ut på: Analyse av opplysninger fra hovedskjema samt egne spørsmål på tilleggsskjema.

Stikkord:

 • Det er ikke gjort noen større undersøkelser på epilepsi i Norge siden 1950-tallet.
 • Man regner med at det finnes om lag 2000 personer med denne lidelsen i Oppland.
 • Undersøkelsen skal kartlegge en del forhold rundt epilepsi i Oppland. For eksempel hvor stor andel av epileptikere har kjent årsak til sin epilepsi? Hvor mange er det som ikke oppnår anfallsfrihet med dagens behandling? Hvordan er medikamentbruken hos epileptikere i Oppland?

Prosjektleder: Torleiv Svendsen, Oppland Sentralsykehus Lillehammer.

6. Tarmplager

Hvem omfattes: Alle voksne deltakere i Oppland.

Hva går undersøkelsen ut på: Analyse av blodprøver og opplysninger fra hovedskjema samt egne spørsmål på tilleggsskjema.

Stikkord:

 • Undersøkelsen vil fange opp pasienter med irritabel tarm syndrom, men som ikke har oppsøkt lege for sine plager.
 • Ut fra opplysningene på hovedskjema vil det bli sett nærmere på om det er spesielle faktorer som går igjen hos personer med irritabel tarm. Dataene fra OPPHED skal også samkjøres med et annet forskningsprosjekt foretatt på tarmplager.

Prosjektledere: Per Farup og Per Vandvik, Oppland Sentralsykehus avdeling Gjøvik.