Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Trykksak

Levekårsundersøkelsen 2005 Utsatte grupper og psykisk helse

  • Utgitt: November 2008
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 0kr
  • ISSN TRYKT: 1503-1403
  • ISSN ELEKTRONISK:
  • ISBN TRYKT: 978-82-8082-273-4
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-274-1

Avdeling for helseovervåking og forebygging, Divisjon for psykisk helse fikk høsten 2007 i oppdrag fra Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet) å analysere data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse og gjøre rede for funn med stor relevans for helseovervåking som blant annet identifisering av risikogrupper for psykiske helseproblemer. Rapporten tar utgangspunkt i regjeringens mål om å redusere sosial ulikhet i helse, og har som mål å kartlegge noen viktige risikogrupper og beskrive deres psykiske helsetilstand og risikoprofil i mer detalj, og sammenligne disse gruppenes profil med befolkningen for øvrig. I tillegg har vi sett på helserelatert atferd for å vise dennes sammenheng med sosiale grupper og psykisk helse. Vi vil rette en stor takk til Jon Ivar Elstad fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) som har vært ekstern referee på rapporten, og også takke Odd Steffen Dalgard, Erik Nord og Leif Edvard Aarø ved Avdeling for helseovervåking og forebygging, Divisjon for psykisk helse, for å ha bidratt med verdifulle kommentarer og forslag til forbedringer.


Bestill

Last ned: