Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Trykksak

Levekårsundersøkelsen 2005 Psykiske problemer og behandling

  • Utgitt: September 2008
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 0kr
  • ISSN TRYKT: 1503-1403
  • ISSN ELEKTRONISK:
  • ISBN TRYKT: 978-82-8082-266-6
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-267-3

Over halvparten av de som har psykiske plager søker ikke hjelp for plagene. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det ser ut til at de gruppene som er mest utsatt for psykiske helseproblemer; de med lite utdannelse, dårlig økonomi og lite sosial støtte, i minst utstrekning har fått hjelp for sine problemer. Rapporten ” Psykiske problemer og behandling ” er en analyse av data fra Statistisk sentralbyrås Levekårsundersøkelse i 2005.


Bestill

Last ned: