Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rapport

Næringsmiddelbårne infeksjoner i 2012

  • Utgitt: Mai 2013
  • Pris: 100kr
  • Forfattere: Andersen, Lange, Tafjord Heier, Nygård, Vold, Wester og Kapperud.

Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2012. Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2012.


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Norge har generelt en gunstig situasjon sammenlignet med andre land når det gjelder smittestoffer i mat, og mange av dem som blir registrert med næringsmiddelbårne infeksjoner er smittet ved opphold i utlandet. Forekomsten av smittestoffer i næringsmidler omsatt i Norge er relativt beskjeden sammenliknet med de fleste andre land. Det samme gjelder forekomsten av smittestoffer i norske husdyrbestander.

Campylobacteriose og salmonellose

Antallet meldte tilfeller med campylobacteriose og salmonellose var på omtrent samme nivå i 2012 som i 2011; det var kun en svak nedgang i totaltallet for campylobacteriose, og en svak oppgang for salmonellose. For innenlandssmittede gikk antallet noe ned for begge. Utviklingstendensen for antall pasienter smittet innenlands så vel som utenlands, er imidlertid vanskelig å tolke med sikkerhet, da det i 2012 manglet informasjon om smittested hos 10-14 % av de meldte tilfellene, noe som er høyere enn tidligere år.

E.Coli

Antallet EHEC-tilfeller (E.coli-bakterier som produserer toxiner/gifter) har økt jevnt over de siste 10-15 årene. I 2012 økte antallet fra 47 meldte tilfeller i 2011 til 75 antall tilfeller. Det var ett utbrudd forårsaket av disse bakteriene i 2012. I 2012 ble også det også meldt ett utbrudd av ETEC. Dette er første gang et næringsmiddelbårent utbrudd av ETEC er registrert i Norge.

Utbrudd 2012

I 2012 ble det varslet 44 utbrudd der det var mistanke om smitte via næringsmidler, noe som er på samme nivå som tidligere år. Dette gir nok ikke det fulle bildet av utbrudd i Norge i denne perioden da det nok fortsatt er stor underrapportering.