Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rapport

Miljørettet helsevern. Kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordeling av disse

Vi utsettes daglig for et stort antall miljøfaktorer, men vet ikke mye om hvordan disse, sammen og enkeltvis, virker inn på helsa vår. Det vi vet i dag om helseskader av luftforurensning, støy, passiv røyking, radon, UV-stråling og trafikkulykker er samlet i denne rapporten fra Folkehelseinstituttet. På alle områder er det nødvendig med mer forskning for å få sikker kunnskap om sammenhengene mellom miljø og helse.

Vi utsettes daglig for et stort antall miljøfaktorer, men vet ikke mye om hvordan disse, sammen og enkeltvis, virker inn på helsa vår. Det vi vet i dag om helseskader av luftforurensning, støy, passiv røyking, radon, UV-stråling og trafikkulykker er samlet i denne rapporten fra Folkehelseinstituttet. På alle områder er det nødvendig med mer forskning for å få sikker kunnskap om sammenhengene mellom miljø og helse.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Rapporten baserer seg på en kritisk vitenskapelig vurdering av allerede foreliggende kunnskap og data om mulig helseskade som kan være forårsaket av miljøfaktorer.

En enkelt miljøfaktor alene fører som oftest ikke til sykdom eller død, men kan være en medvirkende årsak sammen med andre faktorer, både av genetisk og miljømessig art.

 

 

Om rapporten

  • Utgitt: Oktober 2009
  • Forfattere: Fleten, Nafstad, Stigum, Brunborg, Schwarze, Aasvang, Nord og Nystad.