Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rapport

Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005. Utvikling i psykisk helse

  • Utgitt: September 2008
  • Forfattere: Rune Johansen, Marit Rognerud og Jon Martin Sundet.

Rundt 50 000 færre voksne i aldersgruppen 25- 64 år hadde betydelige psykiske plager i 2005 sammenlignet med 1998. Det viser en ny rapport om utvikling i psykisk helse fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Rapporten er en analyse av data fra statistisk Sentralbyrås helse- og levekårsundersøkelser. Rapporten viser at 8,7 prosent av den voksne befolkningen hadde betydelige psykiske plager i 2005 mot 10,5 prosent i 1998.


  • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

I den samme perioden økte andelen voksne som trener minst en gang i uka, og forskerne mener det kan være en sammenheng her. Blant de fysisk inaktive er det i denne perioden en økning i andelen med betydelige psykiske plager, mens andelen med betydelige psykiske plager har falt markant blant de som trimmer ukentlig eller oftere. De økonomiske oppgangstidene i denne perioden kan også forklare den bedrede psykiske helsen i befolkningen.

Forskerne er likevel usikre på hvor representative tallene er for den norske befolkningen, både når det gjelder trender over tid og for å kunne måle forekomster av helseproblemer og behandlingsbehov. Nasjonale helsemyndigheter trenger et mer pålitelig datagrunnlag, dvs helseundersøkelser med høy og stabil svarprosent og flere mål på psykisk helse enn selvrapporterte plager, for i fremtiden å kunne trekke sikre konklusjoner om utviklingen av befolkningens psykiske helse.

Rapporten er utført på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målgruppen for rapporten er særlig Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.