Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsomtale

Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere:


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer representerer et nytt tiltak for behandling av alvorlig aortastenose hos eldre pasienter med høy operativ risiko. Antall implantasjoner har passert 2000 i Europa, 10 av disse er utført i Norge (mai 2008). Vi har utformet en sammenfatning av forskningsgrunnlaget om klinisk effekt, sikkerhet og kostnader ved kateterbasert implantasjon av aortaklaffer.

  • Publisert dokumentasjon av klinisk effekt og sikkerhet er begrenset til pasientserier (n <100 pasienter i hver serie) og en registerstudie (n=729 pasienter) uten kontrollgrupper.
  • Studiene viste en positiv kortsiktig klinisk effekt, varierende og til dels høy mortalitet (8-25 % etter 30 dager) og en betydelig fare for alvorlige komplikasjoner.
  • Det foreligger svært begrenset dokumentasjon av langtidseffekter og kostnader.
  • Det ble identifisert en pågående registrert randomisert kontrollert studie (RCT). Studien er forventet avsluttet i 2014 og skal inkludere 600 pasienter.

Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer er et tiltak under utvikling og utprøving. For bedre dokumentasjon av klinisk effekt, sikkerhet og kostnader er det behov for randomiserte kontrollerte studier med etisk vurderte protokoller. I det norske ekspertmiljøet, inkludert blant fagfellene involvert i utformingen av varselet, er det noe delte meninger om hvordan og innenfor hvilke rammer tiltaket skal tas i bruk.