Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Ny statistikk

Fødsler 2005-2006. Foreløpige tall, del 1

Publisert Oppdatert

For første gang utgis i år tabeller fra Medisinsk fødselsregister (MFR) ved hjelp av Nesstar-teknologi. Dette gjør det mulig for den enkelte å konstruere sine egne tabeller for eksempel basert på valg av år og fylker, se lenke nederst på siden.

For første gang utgis i år tabeller fra Medisinsk fødselsregister (MFR) ved hjelp av Nesstar-teknologi. Dette gjør det mulig for den enkelte å konstruere sine egne tabeller for eksempel basert på valg av år og fylker, se lenke nederst på siden.


For første gang utgis i år tabeller fra Medisinsk fødselsregister (MFR) ved hjelp av Nesstar-teknologi. Dette gjør det mulig for den enkelte å konstruere sine egne tabeller for eksempel basert på valg av år og fylker, slik man også kan gjøre det i Norgeshelsa. Det er også mulig å overføre data til Excel.

Tallene for 2006 er foreløpige da vi fortsatt mangler en del fødselsmeldinger. I løpet av 2006 har svært mange av fødeinstitusjonene gått over fra å melde fødsler på de tradisjonelle papirskjemaene til å melde fødsler elektronisk. Denne overgangen innebærer store endringer både for fødeinstitusjonene og for MFR, men vil på sikt forhåpentligvis resultere i både bedre og raskere statistikk.

I 2005 og 2006 ser vi at gjennomsnittlig fødselsvekt fortsetter å gå ned. Vi ser også at forekomsten av de tyngste barna (over 4500 gram) går ned, men også at forekomsten av de minste barna synker. Dette er en ønsket utvikling. Vi tror dette delvis kan skyldes bedre kosthold blant de gravide, bl.a. pga økt fokusering på overvekt i befolkningen, men det kan også tenkes å være relatert til den kliniske håndteringen av ”ekstrem-barna”.

Mors alder ved fødsel er fortsatt økende. Gjennomsnittlig alder ved fødsel har økt år for år siden midten av 1970-tallet. Andelen av mødre med alder over 35 år øker også. Dette er ikke så gunstig, da svangerskap i høy alder oftere er forbundet med visse risikofaktorer og bl.a. øket forekomst av kromosomsykdommer hos barnet.

Flerlingesvangerskap er ”risikosvangerskap”, blant annet fordi disse svangerskapene oftest ender med for tidlig fødsel og med barn som har lav fødselsvekt. En stor andel flerfødsler skyldes in-vitro fertilisering (kunstig befruktning), fordi man tradisjonelt ved denne metoden har satt inn mer enn ett egg. De siste par årene har man imidlertid i økende grad gått over til å sette inn kun ett egg. Dette kan være forklaringen på at man spesielt i 2006 ser en reduksjon i andelen flerlinger, og en økning i andelen enkeltfødsler. Dette er også en ønsket utvikling.