Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rapport

Forebygging og kontroll av tuberkulose

Denne veilederen er nå oppdatert, og finnes som nettbasert veileder. Tilleggskapittelet om TNF-alfa-blokkere som var vedlegg tilSmittevern 7: Forebygging og kontroll av tuberkulose, gjelder fortsatt.

Denne veilederen er nå oppdatert, og finnes som nettbasert veileder. Tilleggskapittelet om TNF-alfa-blokkere som var vedlegg tilSmittevern 7: Forebygging og kontroll av tuberkulose, gjelder fortsatt.