Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rapport

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013

  • Utgitt: September 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Westby G, Ellingsen CL.
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-684-8
Rapportforside

I 2013 ble det registrert 152 dødsfall blant turister, gjestearbeidere og andre ikke-bosatte i Norge. Det viser statistikk fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Fra og med 15. juni 2012 skal alle dødsfall på norsk jord, også blant personer som ikke var bosatte i Norge på dødstidspunktet, registreres i Dødsårsaksregisteret. Slik statistikk ble publisert for andre halvår 2012 og viste at det ble registrert 106 slike dødsfall dette halvåret. Rapporten for 2013 er den første rapporten for et helt kalenderår.

Om denne siden

For mange av de avdøde er det ufullstendige opplysninger om opprinnelsesland og årsaken til at de var i Norge (oppholdsstatus) på dødstidspunktet.

De fleste avdøde var menn under 70 år og kom fra Norden og resten av Europa. I denne aldersgruppen er det en lavere andel sykdomsdødsfall. Det var derfor som ventet en høyere andel dødsfall på grunn av ytre årsaker, i hovedsak ulykker. Det ble ikke registrert noen drap blant personer som ikke var bosatt i Norge.

Siden instituttet ikke har full oversikt over hvor mange utlendinger (ikke-bosatte) som til enhver tid befinner seg i landet, kan man ikke si om de har en reell overdødelighet av ytre årsaker.

Det har de siste årene vært oppmerksomhet om dødsfall blant asylsøkere, spesielt selvmord.

- Tallene er små og opplysningene ikke fullstendige, men utfra tilgjengelig informasjon, er det ikke grunn til å anta at det er noen overhyppighet av unaturlige dødsfall blant asylsøkere i den aktuelle registreringsperioden, sier Christian Lycke Ellingsen, overlege ved Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet.

Tabellen nedenfor viser dødsfall og dødsårsaker blant personer ikke bosatt i Norge 15. juni til og med 31. desember 2012. Til sammenlikning vises tall for dødsfall blant personer bosatt i Norge, tallene gjelder her for hele 2012. 

Dødsfall og dødsårsaker blant personer ikke bosatt i Norge 15. juni til og med 31. desember 2012.

 

Dødsfall blant personer
ikke bosatt i Norge
(N=106)

Dødsfall blant personer
bosatt i Norge
(N=41 913)

Dødsårsak

Antall (prosent)

Prosent

Sykdom

56 (53)

89,0

Drap

0 (0)

0,1

Selvmord

9 (8)

1,2

Ulykke

31 (29)

4,4

Uviss dødsårsak

10 (9)

5,3

Kilde: FHI-rapport. "Dødsfall blant personer ikke bosatt i Norge. 15. juni - 31. desember 2012 (pdf)", tabell 2, side 8.