Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Historisk arkiv


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Artikkel

  Hvorfor synker dødeligheten av hjerteinfarkt?

  For aldersgruppene under 70-80 år har dødeligheten av hjerteinfarkt gått kraftig ned, særlig på 1980 og 90-tallet.

 2. Artikkel

  Hvorfor er det færre som dør av hjerneslag?

  Når blodtrykket går ned i en befolkning, faller også risikoen for hjerneslag. Nedgangen i blodtrykk er trolig hovedårsaken til at betydelig færre norske kvinner og menn får hjerneslag i dag.

 3. Artikkel

  Svarbrevet

  Det er som du vet gjort en del målinger på alle frammøtte. Resultatene dine ser du under Resultater på forsiden av brevet.

 4. Artikkel

  Samtykkeerklæring - Helseundersøkelsen i Oslo

 5. Artikkel

  Influensasesongen 2003/2004 i Norge

  Statusaugust 2004: – Ingen påvist influensaaktivitet

 6. Artikkel

  Dødsårsaker for kvinner: Lungekreft passerer brystkreft

  Norske kvinners røykevaner har for alvor begynt å slå ut på lungekreftstatistikken. I aldersgruppene under 75 år er det nå flere som dør av lungekreft enn av brystkreft.

 7. Statistikk

  Rusmidler i Norge 2003

 8. Rapport

  Mobiltelefon og helse (2003:8)

  Seinere års befolkningsstudier tyder ikke på at det er forbundet med helsefare å bruke mobiltelefoner eller å oppholde seg i nærheten av basestasjoner.

 9. Rapport

  Støy og søvnforstyrrelser

  Søvnforstyrrelser anses som en av de mer alvorlige effekter av støy.

 10. Rapport

  Årsrapport 2002 om sykehusinfeksjoner

  Rapporten gir resultatene av innrapportering fra de kommunale helseinstitusjonene og sykehusene om deres prevalensundersøkelser av sykehusinfeksjoner i 2002.

 11. Rapport

  Infectious diseases know no borders

  Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet startet sitt samarbeid med de baltiske land og Russland i 1998. Hovedoppgaven er overvåking og kontroll av infeksjonssykdommer og utvekslin

 12. Rapport

  Naltrexon: Klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

  Naltrexon er et medikament som blokkerer virkningen av heroin og lignende stoffer.

 13. Rapport

  Sammen for egen vekst. Mobilisering av ressurser hos sykmeldte

  Selv etter lang tids sykmelding er det mulig å komme seg tilbake i jobb, men noen klarer det ikke uten hjelp.

 14. Rapport

  Dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker 1951-98

  Rapporten tar for seg dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker fra 1951 til 1998.

 15. Rapport

  Årsaker til uførepensjonering (Rapport 2000:5)

  Ved Folkehelseinstituttet har vi ønsket å forstå hvilke faktorer som har betydning for økningen i bruk av uførepensjonering.

 16. Rapport

  Hoftebeskytter reduserer antall lårhalsbrudd

  Beboere ved sykehjem i Asker og i Bærum kommune ble i 1998 og i 1999 tilbudt gratis hoftebeskyttere for å få redusert antall lårhalsbrudd ved sykehjemmene.

 17. Rapport

  Nasjonalt helseindikatorsystem og helsedatabasen Norgeshelsa i år 2000

  Nasjonalt helseindikatorsystem (NHIS) ble etablert som et fast helseovervåkingsprogram på Folkehelsa 01.01.2000. Denne rapporten oppsummerer status for prosjektet i år 2000.

 18. Rapport

  Personskader i kommuner og fylker

  Personskader forårsaket av ulykker er et alvorlig helseproblem. Skader etter ulykker forårsaker tap av flere leveår enn noen sykdom i aldersgruppen 15-60 år. Rapporten er et forsøk på å gi en fremsti

 19. Rapport

  Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2003

  Statistikken presenterer forhold som endringer i antall salgs- og skjenkesteder, innskrenkninger/ utvidelser i skjenketider, vilkårsetting, kontrollutvalgs-funksjoner osv.

 20. Artikkel

  Myggstikkbeskyttelse

  Risikoen for å infiseres med mikroorganismer som overføres med mygg (malariaparasitter, virus eller andre mikroorganismer), øker med antall myggstikk. Det er viktig med myggstikkbeskyttelse.