Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Historisk arkiv


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Artikkel

  UV-desinfeksjon - En oppsummering av erfaringer med UV-anlegg

  Aquateam A/S har på oppdrag fra Folkehelsa (nå: Folkehelseinstituttet) utført en litteraturstudie om UV-anlegg, for å oppsummere erfaringer og nyere kunnskap knyttet til UV-bestråling av drikkevann.

 2. Artikkel

  Drikkevann offshore

  Innretninger som deltar i petroleumsvirksomhet, for eksempel borefartøyer, plattformer og rørleggingsfartøyer, må ha tilfredsstillende drikkevannsforsyning.

 3. Artikkel

  Cyanobakterier (blågrønnalger)

  Cyanobakterier er fotosyntetiske bakterier som forekommer naturlig i vannkilder. I noen vann kan disse bakteriene forekomme i store mengder (vannblomst).

 4. Artikkel

  Type 2 diabetes utvikles i det stille

  Før en type 2 diabetes oppdages, vil mange ha gått i flere år med økt blodsukker store deler av døgnet. Skader på åreveggene og hjerte-karsykdom kan utvikle seg i det stille. – Både forstadium og dia

 5. Artikkel

  CONOR styringsgruppe og mandat

 6. Artikkel

  Tiltak mot spredning av legionærsykdom

  I artikkelen omtales det første registrerte utbruddet (flere tilfeller av sykdommen med samme smittekilde) av legionærsykdom i Norge.

 7. Artikkel

  Analyse av cyanobakterietoksiner

  Cyanobakterier, blågrønnalger, forekommer i de fleste vannkilder verden over. Disse organismene kan produsere en rekke toksiner.

 8. Statistikk

  Narkotikasituasjonen i Norge 2002

  Narkotikasituasjonen i Norge 2002

 9. Rapport

  Rusmidler i Norge 2002

  Norsk og nordisk alkoholpolitikk i et EU-perspektiv.

 10. Rapport

  Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2002

  Her finnes endringer i antall salgs- og skjenkesteder, innskrenkninger/utvidelser i skjenketider, vilkårsetting, kontrollutvalgsfunksjoner osv.

 11. Rapport

  Rusmidler i Norge 2001

  Rusmidler i Norge 2001 er det trettende hefte i en serie av årlige utgivelser.