Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Hva motiverer anoreksipasienter til å bli friske?

Publisert Oppdatert


Anoreksipasienter kan ha både et sterkt ønske om å bli friske samtidig som de sterkt motsetter seg atferdsendring. Forskning fra Folkehelseinstituttet har kommet ett skritt nærmere vellykket behandling ved å identifisere fire tema som motiverer ønsket om å bli frisk.


Har du funnet en feil?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hensikten med undersøkelsen er å finne ny kunnskap ut fra den erfaringen pasienter med anoreksi selv sitter inne med.

– Dette er den første undersøkelsen som ser på hva som motiverer pasientene til å bli friske. Å forstå hva som motiverer kan være avgjørende for å lykkes med behandlingen, sier Ragnfrid Nordbø, psykolog og doktorgradsstipendiat ved divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet.

Fire hovedtema som motiverer

Nordbø peker ut fire hovedtema som motiverer pasientene til å ønske å bli friske:

  • Opplevelse av vitalitet: Det å kjenne glede, konsentrasjon, spontanitet eller energi.
  • Opplevelse av autonomi: Det å selv bestemme seg for å bli frisk for egen del, føle ny mestring, selvbestemmelse. 
  • Opplevelse av innsikt: Det å få økt bevissthet på hva en selv trenger for å få et godt liv, se nyanser i livet, sette seg mindre mål av gangen, og få økt selvbevissthet. 
  • Opplevelse av negative konsekvenser av å ha anoreksi: Redsel for å miste mulighet til fremtidsplaner, bekymring for effekten på egne barn, det å føle seg syk eller undervektig, tap av sosialt liv og fysiske plager som følge av sykdommen.

– Denne kunnskapen kan bidra til å bedre behandlingen av pasienter med anoreksi, sier Nordbø.

18 kvinner med anoreksi i alderen 18-39 år er dybdeintervjuet i undersøkelsen. I gjennomsnitt hadde de hatt anoreksi i 7,6 år og vært i behandling i litt over 4 år.

– I vår undersøkelse varierte ønsket om å bli frisk fra sterkt til svakt. Ingen av kvinnene ga uttrykk for at ønsket om å bli frisk holdt seg stabilt. Dette er en stor behandlingsutfordring. Behandlingssuksess er avhengig av terapeutens evne til å identifisere og alliere seg med pasientens motiver for å bli frisk, sier Nordbø.

Sjelden men alvorlig sykdom

Anoreksi (anorexia nervosa) er den sjeldneste formen for spiseforstyrrelser, men er til gjengjeld svært alvorlig. På grunn av alvorlig underernæring er anoreksi forbundet med betydelig økt dødelighet; fire til ti ganger høyere enn i sammenlignbare befolkningsgrupper. Anoreksi innebærer at den som rammes spiser lite og ofte trener mye for å gå mest mulig ned i vekt. Selvbildet er forstyrret, man føler seg tykk, men er egentlig undervektig og svært tynn.

Sykdommen er om lag ti ganger hyppigere hos kvinner enn blant menn. Til enhver tid har 0,3 prosent norske kvinner i aldersgruppen 15-44 år anoreksi.

Spiseforstyrrelser oppstår gjerne i løpet av ungdomsårene. Ingen empiriske analyser har så langt gitt entydige årsaksforklaringer. Mange ser utviklingen av spiseforstyrrelser som et resultat av samspillet mellom arv og miljø.

Undersøkelsen er publisert i tidsskriftet International Journal of Eating Disorders.

Kilde: "Expanding the Concept of Motivation to Change: The Content of Patients' Wish to Recover from Anorexia Nervosa" i International Journal of Eating Disorders, 2008;41:635-642. Forfattere: Ragnfrid Nordbø, Kjersti Gulliksen, Ester Espeset, Finn Skårderud, Josie Geller og Arne Holte.