Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvilken KMI gir lavest dødelighet?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvilken KMI gir lavest dødelighet?

Artikkel

Hvilken KMI gir lavest dødelighet?

Kvinner tåler noe mer fett på kroppen enn menn, og eldre tåler mer kroppsfett enn yngre, viser beregninger som forsker Anders Engeland ved Folkehelseinstituttet har gjort. Lavest dødelighet har kvinner med kroppsmasseindeks (KMI) i området 22-26 kg/m2 og menn med KMI på 21-24 kg/m2.

Kvinner tåler noe mer fett på kroppen enn menn, og eldre tåler mer kroppsfett enn yngre, viser beregninger som forsker Anders Engeland ved Folkehelseinstituttet har gjort. Lavest dødelighet har kvinner med kroppsmasseindeks (KMI) i området 22-26 kg/m2 og menn med KMI på 21-24 kg/m2.


Den optimale KMI

Tabell 1. Optimal KMI

Alder ved veiing og måling

Optimal KMI menn

Optimal KMI kvinner

20-29 21,6 22,2
30-39 22,9 23,0
40-49 23,4 24,0
50-59 24,0 24,4
60-69 23,9 24,6
70-79 24,0 25,7

Anders Engeland har gjort beregninger over hvilken kroppsvekt som statistisk sett gir lavest mulig dødsrisiko og lengst mulig liv. På grunnlag av data fra 2 000 000 nordmenn har han funnet at kvinners optimale kroppsmasseindeks ligger mellom 22 og 26 kg/ m2, avhengig av alder. Menn tåler ikke slett så mye fett på kroppen som kvinner og har sin optimale kroppsmasseindeks mellom 21 og 24 kg/ m2. Den optimale kroppsmasseindeksen er 2,5 til tre enheter høyere for en 70-åring enn for en 25-åring, noe som tyder på at man kan legge på seg noen kg i løpet av livet uten at dødsrisikoen øker. En enhet KMI representerer cirka tre kg for menn og knapt tre kg for kvinner som er gjennomsnittlig høye, tre enheter innebærer åtte til ni kg.

Overlevelseskurver viser at dødsrisikoen er forholdsvis lav helt til KMI går over 27-28 kg/m2, da begynner dødsrisikoen å øke betydelig mer. Høyest er dødsrisikoen for de tyngste.

Tallene er publisert i tidsskriftet Epidemiology i 2003. Datagrunnlaget er hentet fra Statens skjermbildeundersøkelser 1963-1975 og en rekke helseundersøkelser i perioden etter 1972-73.  Deretter er alle dødsfall registrert ved å koble mot dødsregisteret i Statistisk sentralbyrå. Personene som undersøkelsen er basert på, er fulgt i opptil 38 år. Datagrunnlaget er best for aldersgruppen rundt 40 år, fordi det her er titusener av deltakere i norske fylker, mange er fulgt i 20-30 år. Tallene for de yngste og eldste er mer usikre fordi det her er færre deltakere og kortere oppfølgingstid.

Verdens helseorganisasjon anbefaler at man i voksen alder har en KMI mellom 20 og 25 kg/m2, og at man ikke legger på seg mer enn fem kilo i løpet av voksen alder. Engelands data bekrefter at dette kan være en grei tommelfingerregel også for norske kvinner og menn. Han har imidlertid beregnet dødelighet uten å ta hensyn til hvem som er røykere og ikke-røykere.

Sykdommer ved lav og høy vekt

Tuberkulose, lungekreft, lungesykdommen KOLS og kreft i magesekken er typiske dødsårsaker for dem med lav kroppsvekt. Hjerteinfarkt, hjerneslag, type 2 diabetes og tykktarmskreft er typiske dødsårsaker blant dem med høy vekt, viser Hans Th. Waalers tidligere analyser av data fra skjermbildeundersøkelsene. Han fant at dødeligheten av type 2 diabetes økte tre-fire ganger  når kroppsmasseindeksen økte fra 30 til 34.

Å ha fedme kan sees om en tilstand der man er eldre enn antall år tilsier; fordi man har økt dødelighet. Waaler beregnet for eksempel at en 50-54 år gammel mann som er 175 cm høy, og som veier 30 prosent over sin optimale vekt (95 kg i stedet for 79 kg), har samme dødelighet som en tre år eldre mann. Et tilsvarende regnestykke for en kvinne vil gi 0,5 til to år i økt alder.

Ved en kroppsmasseindeks på 34 kg/m2 øker 50-64 år gamle menn sin dødelighet med 30-40 prosent og kvinner med 20-30 prosent i forhold til total dødelighet. 

Både Waalers og Engelands analyser tar bare for seg dødelighet, ikke sykelighet. 

Kurvene nedenfor viser klart at risikoen for å dø øker både ved lav og høy kroppsmasseindeks (KMI). Kurvene er beregnet på grunnlag av helseundersøkelser i Norge. 

Menn: Kroppsmasseindeks og dødsrisiko

På kurven ser vi at dødsrisikoen er lavest ved KMI i området 21 til 24.

Overvekt optimal KMI menn.gif

 

For kurvene ser du på venstre akse dødsrisiko, du ser at risikoen er satt til 1,0 ved BMI på ca 23. Relativ risiko på 2,0 betyr doblet risiko, osv. Til høyre ser du aldersgruppen for de ulike kurvene. På den horisontale aksen kroppsmasseindeks; KMI.  Aldersgruppen 20-29 år er basert på forholdsvis lite data, og har derfor fått et tilfeldig ”hakk”. Datagrunnlaget er sterkest for kurven som gjelder 40-49 år.
Totalt er kurvene for menn basert på data fra 950,000 personer.

Kvinner: Kroppsmasseindeks og dødsrisiko

For kvinner er dødsrisikoen er lavest når KMI er i området 22 til 26.

overvekt optimal KMI kvinner.gif

Kurven for kvinner er basert på data fra 1,000,000 norske kvinner.

Kurver: Anders Engeland, Folkehelseinstituttet.

Referanser

  1. Engeland A, Bjørge T, Selmer RM, Tverdal A. Height and body mass index in relation to total mortality. Epidemiology 2003; 14: 293-9.
  2. Hans Th Waaler: height, weight and mortality. The Norwegian Experience. Rapport 4, 1984, Statens institutt for folkehelse.