Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Verdiområdet for de ti beste kommunene i oppvekstprofilen 2023»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Verdiområdet for de ti beste kommunene i oppvekstprofilen 2023

Artikkel

Verdiområdet for de ti beste kommunene i oppvekstprofilen 2023

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i oppvekstbarometeret på side 4 i Oppvekstprofilen for kommunene 2023. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i oppvekstbarometeret på side 4 i Oppvekstprofilen for kommunene 2023. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.


Innhold på denne siden

Tabellen viser til oppvekstbarometeret på side 4 i oppvekstprofilene for kommunene.

Merk at Ungdata er hentet fra en periode på tre år med hvert sitt landstall som sammenlikningsgrunnlag. Dette ble det tatt hensyn til ved beregning av hvilke kommuner som hadde de beste Ungdata-resultatene.  

 Tabellen nedenfor er ordnet etter linjenummer/indikator på side 4 i oppvekstprofilene.

Tabell 1. Verdiene for den beste og den 10. beste kommunene for hver enkelt indikator i oppvekstprofilene for kommunene 2023.

Linjenr. side 4 i profilen

Indikatornavn

Periode

Nr. 10

Nr. 1 (beste verdi)

Måleenhet

1 Andel barn, 0-17 år 2022 - - prosent
2 Innvand. og norskf. med innv.foreldre 2022 - - prosent
3 Vedvarende lav inntekt 2019-2021 5.3 2.2 prosent
4 Barn i familier som mottar sosialhjelp 2021 1.9 1.1 prosent
5 Bor trangt, 0-17 år 2021 9 5.8 prosent
6 Barn av enslige forsørgere 2019-2021 8.9 5.5 prosent
7 Barn med barnevernstiltak, 0-17 år 2021 2.9 1.5 prosent
8 Unge som står utenfor, 15-24 år 2021 3.7 1.8 prosent
9 Bemanning i barnehage, oppfylt 2022 100 100 prosent
10 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr. Skoleårene 2019/2020-2021/2022 17 11 prosent (k)
11 Laveste mestringsnivå i regning, 5. tr. Skoleårene 2019/2020-2021/2022 15 11 prosent (k)
12 Trives på skolen, 7. trinn Skoleårene 2019/2020-2021/2022 90 94 prosent (k)
13 Mobbes på skolen, 7. trinn Skoleårene 2019/2020-2021/2022 4.8 3.2 prosent (k)
14 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 2020-2022 46 49 poeng (k)
15 Gjennomføring i vdg. opplæring 2019-2021 86 93 prosent (k)
16 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2020-2022 77 84 prosent (a,k)
17 Fornøyd med treffsteder, Ungd. 2020-2022 83 86 prosent (a,k)
18 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2020-2022 70 80 prosent (a,k)
19 Ensomhet, Ungd. 2020-2022 15 8.3 prosent (a,k)
20 Regelbrudd, Ungd. 2020-2022 5 1.9 prosent (a,k)
21 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2020-2022 37 23 prosent (a,k)
22 Fornøyd med helsa, Ungd. 2020-2022 74 82 prosent (k)
23 Høy tilfredshet med livet, Ungd. 2020-2022 60 65 prosent (a,k)
24 Psykiske plager, Ungd. 2020-2022 8.3 6.7 prosent (a,k)
25 Psykiske sympt./lidelser, 15-24 år 2018-2020 88 62 per 1000 (a,k)
26 Søvnproblemer, Ungd. 2020-2022 21 18 prosent (a,k)
27 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år 2021-2022 21 15 prosent (k)
28 Overvekt og fedme, 17 år 2019-2022 18 13 prosent (k)
29 Reseptfrie smertest. ukentlig, Ungd. 2020-2022 13 8.5 prosent (a,k)
30 Alkohol, har vært beruset, Ungd. 2020-2022 8 4.4 prosent (a,k)

Tegnforklaring:
a = Standardisert for alder
k = Standardisert for kjønn