Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Verdiområdet for de ti beste kommunene i oppvekstprofilen 2022»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Verdiområdet for de ti beste kommunene i oppvekstprofilen 2022

Artikkel

Verdiområdet for de ti beste kommunene i oppvekstprofilen 2022

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i oppvekstbarometeret på side 4 i Oppvekstprofilen for kommunene 2022. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i oppvekstbarometeret på side 4 i Oppvekstprofilen for kommunene 2022. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.


Innhold på denne siden

Tabellen viser til oppvekstbarometeret på side 4 i oppvekstprofilene for kommunene.

Merk at Ungdata er hentet fra en periode på tre år med hvert sitt landstall som sammenlikningsgrunnlag. Dette ble det tatt hensyn til ved beregning av hvilke kommuner som hadde de beste Ungdata-resultatene.  

 Tabellen nedenfor er ordnet etter linjenummer/indikator på side 4 i oppvekstprofilene.

Tabell 1. Verdiene for den beste og den 10. beste kommunene for hver enkelt indikator i oppvekstprofilene for kommunene 2022.

Linjenr. side 4 i profilen

Indikatornavn

Periode

Nr. 10

Nr. 1 (beste verdi)

Måleenhet

1 Andel barn, 0-17 år 2021 - - prosent
2 Innvand. og norskf. med innv.foreldre 2021 - - prosent
3 Vedvarende lav inntekt 2017-2019 6.2 3.6 prosent
4 Vedvarende lav inntekt, lokal grense 2017-2019 6 3.5 prosent
5 Inntektsulikhet, P90/P10 2019 - - -
6 Bor trangt, 0-17 år 2020 9.3 5.6 prosent
7 Barn av enslige forsørgere 2018-2020 9 5.7 prosent
8 Barn med barnevernstiltak, 0-17 år 2020 2.8 1.4 prosent
9 Bemanning i barnehage, oppfylt 2021 100 100 prosent
10 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr. Skoleårene 2018/2019-2020/2021 17 7.5 prosent (k)
11 Laveste mestringsnivå i regning, 5. tr. Skoleårene 2018/2019-2020/2021 15 11 prosent (k)
12 Trives på skolen, 7. trinn Skoleårene 2018/2019-2020/2021 93 96 prosent (k)
13 Mobbes på skolen, 7. trinn Skoleårene 2018/2019-2020/2021 4.1 1.9 prosent (k)
14 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 2018-2020 44 46 poeng (k)
15 Gjennomføring i vdg. opplæring 2018-2020 87 90 prosent (k)
16 Fornøyd med lokalmiljøet,   77 84 prosent (a,k)
17 Fornøyd med treffsteder,   72 86 prosent (a,k)
18 Med i fritidsorganisasjon,   76 84 prosent (a,k)
19 Fortrolig venn,   92 93 prosent (a,k)
20 Ensomhet,   18 9.2 prosent (a,k)
21 Skjermtid over 4 timer,   29 23 prosent (a,k)
22 Kan svømme, 17 år 2020-2021 94 97 prosent (k)
23 Fornøyd med helsa,   73 82 prosent (a,k)
24 Psykiske plager,   8.3 5.8 prosent (a,k)
25 Psykiske sympt./lidelser, 15-24 år 2018-2020 88 62 per 1000 (a,k)
26 Søvnproblemer,   22 17 prosent (a,k)
27 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år 2020-2021 21 16 prosent (k)
28 Overvekt og fedme, 17 år 2018-2021 17 13 prosent (k)
29 Reseptfrie smertest. ukentlig,   13 8.5 prosent (a,k)
30 Alkohol, har vært beruset,   7.3 3 prosent (a,k)