Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Verdiområdet for de ti beste kommunene i oppvekstprofilen 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Verdiområdet for de ti beste kommunene i oppvekstprofilen 2020

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Verdiområdet for de ti beste kommunene i oppvekstprofilen 2020

Publisert

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i oppvekstbarometeret på side 4 i Oppvekstprofilen for kommunene 2020. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i oppvekstbarometeret på side 4 i Oppvekstprofilen for kommunene 2020. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.


Tabellen viser til oppvekstbarometeret på side 4 i oppvekstprofilene for kommunene.

Merk at Ungdata er hentet fra en periode på tre år med hvert sitt landstall som sammenlikningsgrunnlag. Dette ble det tatt hensyn til ved beregning av hvilke kommuner som hadde de beste Ungdata-resultatene.  

Tabell 1. Verdiene for den beste og den 10. beste kommunene for hver enkelt indikator i oppvekstprofilene for kommunene 2020. Tabellen nedenfor er ordnet etter linjenummer/indikator på side 4 i oppvekstprofilene.

Linjenr. side 4 i profilen

Indikatornavn

Periode

Nr. 10

Nr. 1 (beste verdi)

Måleenhet

1 Andel barn, 0-17 år 2020 - - -
2 Andel 0-17 år, framskrevet 2030 - - -
3 Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år 2018 4.9 2.7 prosent
4 Bor trangt, 0-17 år 2018 9.4 6.5 prosent
5 Barn av enslige forsørgere 2016-2018 8.7 6.6 prosent
6 Stønad til livsopphold, 20-24 år 2018 4.4 2.9 prosent (a,k)
7 Ikke i arbeid eller utdanning, 16-25 år 2019 7.6 6.6 prosent (a,k)
8 Bemanning i barnehage, oppfylt 2019 - - -
9 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. Skoleårene 2016/17-2018/19 18 15 prosent (k)
10 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. Skoleårene 2016/17-2018/19 15 8.6 prosent (k)
11 Trives på skolen, 7. klasse Skoleårene 2017/2018-2019/2020 93 97 prosent (k)
12 Mobbes på skolen, 7. klasse Skoleårene 2017/2018-2019/2020 3.6 2 prosent (k)
13 Frafall i videregående skole 2016-2018 12 6.8 prosent (k)
14 Fornøyd med lokalmiljøet,   79 83 prosent (a,k)
15 Trygt i nærmiljøet,   93 96 prosent (a,k)
16 Med i fritidsorganisasjon,   78 89 prosent (a,k)
17 Fornøyd med treffsteder,   78 92 prosent (a,k)
18 Fortrolig venn,   93 96 prosent (a,k)
19 Skjermtid over 4 timer,   30 19 prosent (a,k)
20 Tror på et lykkelig liv,   73 89 prosent (a,k)
21 Fornøyd med helsa,   76 86 prosent (a,k)
22 Depressive symptomer,   9.1 4.6 prosent (a,k)
23 Psykiske sympt./lidelser 2016-2018 81 52 per 1000 (a,k)
24 Lite fysisk aktive,   7.2 4.8 prosent (a,k)
25 Overvekt og fedme, 17 år 2016-2019 18 12 prosent (k)
26 Muskel og skjelett 2016-2018 181 144 per 1000 (a,k)
27 Reseptfrie smertest., ukent.,   12 4.9 prosent (a,k)
28 Alkohol, har vært beruset,   4.8 3 prosent (a,k)
29 Har brukt cannabis,   1.6 .85 prosent (a,k)
30 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 2015-2019 98 99 prosent