Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Verdiområdet for de ti beste kommunene i oppvekstprofilen 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Verdiområdet for de ti beste kommunene i oppvekstprofilen 2021

Artikkel

Verdiområdet for de ti beste kommunene i oppvekstprofilen 2021

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i oppvekstbarometeret på side 4 i Oppvekstprofilen for kommunene 2021. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i oppvekstbarometeret på side 4 i Oppvekstprofilen for kommunene 2021. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.


Tabellen viser til oppvekstbarometeret på side 4 i oppvekstprofilene for kommunene.

Merk at Ungdata er hentet fra en periode på tre år med hvert sitt landstall som sammenlikningsgrunnlag. Dette ble det tatt hensyn til ved beregning av hvilke kommuner som hadde de beste Ungdata-resultatene.  

Tabell 1. Verdiene for den beste og den 10. beste kommunene for hver enkelt indikator i oppvekstprofilene for kommunene 2021. Tabellen nedenfor er ordnet etter linjenummer/indikator på side 4 i oppvekstprofilene.

Linjenr. side 4 i profilen

Indikatornavn

Periode

Nr. 10

Nr. 1 (beste verdi)

Måleenhet

1 Andel barn, 0-17 år 2021 - - prosent
2 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 0-17 år 2021 - - prosent
3 Vedvarende lavinntekt (husholdninger), 0-17 år 2017-2019 6.3 3.8 prosent
4 Bor trangt, 0-17 år 2019 9.2 7 prosent
5 Barn av enslige forsørgere 2017-2019 8.8 6.3 prosent
6 Ikke i arbeid eller utdanning, 16-25 år 2019 7.6 6.6 prosent (a,k)
7 Barn med barnevernstiltak, 0-17 år 2019 2.8 2.1 prosent
8 Bemanning i barnehage, oppfylt 2020 - - prosent
9 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. trinn Skoleårene 2017/18-2019/20 17 10 prosent (k)
10 Laveste mestringsnivå i regning, 5. trinn Skoleårene 2017/18-2019/20 13 7.4 prosent (k)
11 Trives på skolen, 7. trinn Skoleårene 2018/2019-2020/2021 93 96 prosent (k)
12 Mobbes på skolen, 7. trinn Skoleårene 2018/2019-2020/2021 4.1 1.9 prosent (k)
13 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 2018-2020 45 48 poeng (k)
14 Gjennomføring i vdg. opplæring 2017-2019 87 90 prosent (k)
15 Fornøyd med lokalmiljøet   78 85 prosent (a,k)
16 Med i fritidsorganisasjon   76 84 prosent (a,k)
17 Trygt i nærmiljøet   94 96 prosent (a,k)
18 Ensomhet   17 8.2 prosent (a,k)
19 Skjermtid over 4 timer   30 19 prosent (a,k)
20 Kan svømme, 17 år 2019-2020 95 97 prosent (k)
21 Fornøyd med helsa   75 86 prosent (a,k)
22 Depressive symptomer   7.9 4.6 prosent (a,k)
23 Psykiske sympt./lidelser, 15-24 år 2017-2019 85 54 per 1000 (a,k)
24 Søvnproblemer   18 16 prosent (a,k)
25 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år 2019-2020 20 15 prosent (k)
26 Overvekt og fedme, 17 år 2017-2020 17 12 prosent (k)
27 Reseptfrie smertest. ukentlig   15 7.8 prosent (a,k)
28 Alkohol, har vært beruset   4.8 3 prosent (a,k)
29 Har brukt cannabis   1.9 .85 prosent (a,k)
30 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 2016-2020 99 99 prosent