Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Forskning og studier ved Folkehelseinstituttet om osteoporose (beinskjørhet)

Publisert Oppdatert

Røntgenbilde av hofter (illustrasjonsfoto)
Røntgenbilde av hofter. Foto: Colourbox.com

I regi av NOREPOS og Folkehelseinstituttet er det de siste årene samlet inn hoftebruddata fra hele landet i perioden 1994 og fremover. Sammen med CONOR-databasen vil disse hoftebruddataene kunne bidra til å gi svar på hvorfor Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd.


Har du funnet en feil?

Conor er et nettverk av norske helseundersøkelser. Samlingen av helsedata og biologisk materiale skal danne grunnlag for forskning om sykdomsårsaker og helseforhold i den norske befolkningen, blant annet brudd og osteoporose. 

Fire av helseundersøkelsene som er med i CONOR, danner basis for NOREPOS - Norske epidemiologiske osteoporosestudier, som er et samarbeid mellom de fire medisinske fakultetene i Norge og Folkehelseinstituttet. Følgende helseundersøkelser har delundersøkelser som inngår i NOREPOS:

  • Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO)    
  • Helseundersøkelsene i Tromsø    
  • Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK)
  • Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT)  

I alle disse undersøkelsene har man i tillegg til innsamling av generelle helseopplysninger, også målt benmineraltettheten i et utvalg av dem som deltok.

I regi av NOREPOS og Folkehelseinstituttet er det de siste årene samlet inn hoftebruddata fra hele landet i perioden 1994 og fremover. Sammen med CONOR-databasen vil disse hoftebruddataene kunne bidra til å gi svar på hvorfor Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd, og hvorfor vi ser en nedgang i forekomsten de siste årene.

For eksempel pågår det prosjekter som studerer sammenhengen mellom hoftebrudd og ulike kostholdsfaktorer, alkoholkonsum, B-vitaminer og bruk av ulike medikamenter. Det pågår videre forskning på den høye dødeligheten etter hoftebrudd - og forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder dødelighet. Forskere ved Folkehelseinstituttet studerer dessuten sammenhengen mellom hoftebrudd og andre kroniske sykdommer – f.eks. diabetes og psykiske lidelser.