Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Forskning og studier ved Folkehelseinstituttet om osteoporose (beinskjørhet)

I regi av NOREPOS og Folkehelseinstituttet er det de siste årene samlet inn hoftebruddata fra hele landet i perioden 1994 og fremover. Sammen med CONOR-databasen vil disse hoftebruddataene kunne bidra til å gi svar på hvorfor Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd.

Røntgenbilde av hofter (illustrasjonsfoto)
Røntgenbilde av hofter. Foto: Colourbox.com

Conor er et nettverk av norske helseundersøkelser. Samlingen av helsedata og biologisk materiale skal danne grunnlag for forskning om sykdomsårsaker og helseforhold i den norske befolkningen, blant annet brudd og osteoporose. 

Fire av helseundersøkelsene som er med i CONOR, danner basis for NOREPOS - Norske epidemiologiske osteoporosestudier, som er et samarbeid mellom de fire medisinske fakultetene i Norge og Folkehelseinstituttet. Følgende helseundersøkelser har delundersøkelser som inngår i NOREPOS:

  • Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO)    
  • Helseundersøkelsene i Tromsø    
  • Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK)
  • Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT)  

I alle disse undersøkelsene har man i tillegg til innsamling av generelle helseopplysninger, også målt benmineraltettheten i et utvalg av dem som deltok.

I regi av NOREPOS og Folkehelseinstituttet er det de siste årene samlet inn hoftebruddata fra hele landet i perioden 1994 og fremover. Sammen med CONOR-databasen vil disse hoftebruddataene kunne bidra til å gi svar på hvorfor Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd, og hvorfor vi ser en nedgang i forekomsten de siste årene.

For eksempel pågår det prosjekter som studerer sammenhengen mellom hoftebrudd og ulike kostholdsfaktorer, alkoholkonsum, B-vitaminer og bruk av ulike medikamenter. Det pågår videre forskning på den høye dødeligheten etter hoftebrudd - og forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder dødelighet. Forskere ved Folkehelseinstituttet studerer dessuten sammenhengen mellom hoftebrudd og andre kroniske sykdommer – f.eks. diabetes og psykiske lidelser.