Hopp til innhold

Selected items added to basket

Go to basket
Project

Barns bruk av sovemedisiner

Hensikten med prosjektet er å få mer kunnskap om årsaker til bruk av sovemedisiner hos førskolebarn (0-7 år)

Det er relativt vanlig for små barn og oppleve forbigående søvnvansker. For noen kan problemene gå over til langvarige søvnproblemer, med negative konsekvenser for barnets helse og fungering. Det finnes gode behandlingsmetoder, men disse er ikke alltid like tilgjengelige. Mange velger derfor å ty til medisinsk behandling med sovemedisiner for å lette situasjonen for barnet og foreldrene.

Det er ønskelig at foreldre i minst mulig grad velge medikamenter fremfor andre tiltak. Det er usikkerhet knyttet både til effekt og mulige bivirkninger for små barn. Det er også usikkert i hvilken grad bruk av sovemedisiner kan forhindre utviklingen av et normalt søvnmønster. Allikevel har bruk av sovemedisiner hos små barn økt betydelig i den vestlige verden i løpet av siste 20 år, inkludert i Norge.

Hva kjennetegner barn som får sovemedisiner?

Man vet i dag svært lite om hva som kjennetegner barn som får sovemedisiner, og deres familier. Hvor mange av barna har alvorlige søvnproblemer som tilsier at de skulle trenge medisiner? Og i hvilken grad kan foreldrenes egne søvnvansker være førende for bruken av sovemedisiner?

Prosjektet ønsker å få svar på to hovedspørsmål:

Hva kjennetegner barn som bruker sovemedisiner, når det gjelder søvnkvalitet, mental helse, temperament, og bruk av andre medisiner?

Hva kjennetegner foreldrene (mor og far) til barn som får sovemedisiner, når det gjelder egne søvnvansker, mental helse, og deres opplevelse av mestring av foreldrerollen?

Studien benytter seg av data fra Den Norge Mor og Barn studien og Reseptregisteret.

Prosjektet gjennomføres ved Avdeling for Rusmiddeltiltak med Leila Torgersen som prosjektleder.

About the project

  • Status Pågående
  • Financed by Folkehelseinstituttet
  • Responsible department Drug Policy