Hopp til innhold

Selected items added to basket

Go to basket

Event

CeFH Seminar: Forskningsmuligheter i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)


Presentasjon v/Julia Németh, Helsedirektoratet og Inger Johanne Bakken, Helsedirektoratet/Senter for fruktbarhet og helse


Have you found an error?

27. Mar 2019 - 10:00-11:00 | Seminar
Cafétorget, bygg C Myren

Julia Németh er seniorrådgiver i avdeling helseregistre i Helsedirektoratet og bidratt i arbeidet med Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Hun vil gi en generell presentasjon av KPR og hva som er planlagt fremover.

Inger Johanne Bakken er dr.ing. innen biofysikk og medisinsk teknologi. Hun er seniorrådgiver i registerepidemiologi i Helsedirektoratet og seniorforsker i Senter for fruktbarhet og helse. Hun vil vise eksempler på bruk av kobling mellom KPR og Norsk pasientregister (NPR).

Møtet er organisert av Senter for fruktbarhet og helse.

Vel møtt!