Hopp til innhold

Selected items added to basket

Go to basket
Seminar

CeFH Seminar: Forskningsmuligheter i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Presentasjon v/Julia Németh, Helsedirektoratet og Inger Johanne Bakken, Helsedirektoratet/Senter for fruktbarhet og helse

27. Mar 2019 - 10:00-11:00 | Seminar
Cafétorget, bygg C Myren

Julia Németh er seniorrådgiver i avdeling helseregistre i Helsedirektoratet og bidratt i arbeidet med Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Hun vil gi en generell presentasjon av KPR og hva som er planlagt fremover.

Inger Johanne Bakken er dr.ing. innen biofysikk og medisinsk teknologi. Hun er seniorrådgiver i registerepidemiologi i Helsedirektoratet og seniorforsker i Senter for fruktbarhet og helse. Hun vil vise eksempler på bruk av kobling mellom KPR og Norsk pasientregister (NPR).

Møtet er organisert av Senter for fruktbarhet og helse.

Vel møtt!


About