Hopp til innhold

Get alerts of updates about «Impacts of climate change on the association between extreme weather events and waterborne illness»

How often would you like to receive alerts from fhi.no? (This affects all your alerts)
Do you also want alerts about:

The email address you register will only be used to send you these alerts. You can cancel your alerts and delete your email address at any time by following the link in the alerts you receive.
Read more about the privacy policy for fhi.no

You have subscribed to alerts about:

  • Impacts of climate change on the association between extreme weather events and waterborne illness

Project

Impacts of climate change on the association between extreme weather events and waterborne illness - project description

Published Updated

Klimaendringer medfører høyere temperaturer, økt nedbør og flere ekstreme værhendelser. Rent drikkevann er av svært stor betydning for folkehelsen, og det er mangelfull kunnskap om hvordan klimautfordringene vil påvirke drikkevannskvaliteten og risik


Summary

Klimaendringer medfører høyere temperaturer, økt nedbør og flere ekstreme værhendelser. Rent drikkevann er av svært stor betydning for folkehelsen, og det er mangelfull kunnskap om hvordan klimautfordringene vil påvirke drikkevannskvaliteten og risiko for vannbåren smitte. Prosjektet består av fire arbeidspakker, og i arbeidspakke tre ønsker vi å undersøke sammenhengen mellom registrerte tilfeller av campylobacteriose i nasjonale helseregistre i Norge, Danmark, Finland og Sverige og ekstreme værhendelser, med fokus på nedbørsdata, fra Meterologisk institutt. Arbeidspakke tre ledes av Steen Ethelberg ved Statens Serum Institut i Danmark.

See the full project description at Cristin for more information about results, researchers, contact information etc.

Project participants

Project leader

Karin Maria Nygård, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Norwegian Institute of Public Health

Project participants

Vidar Lund, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Norwegian Institute of Public Health
S Ethelberg, Statens Serum Institut
Razak Seidu, Department of Ocean Operations and Civil Engineering, Norwegian University of Science and Technology
Richard Aubrey White, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Norwegian Institute of Public Health

Start

01.06.2015

End

30.06.2019

Status

Active

Financing

NFR

Project owner/ Project manager

Norwegian Institute of Public Health

Project manager

Karin Maria Nygård

Participant at FHI

Richard Aubrey White