Hopp til innhold

Kontakt oss om emnet


Generell kontaktinformasjon for personvern og helsedata

  • Kontaktperson for henvendelser om reservasjon mot innsamling av biologisk materiale: Nina Hovland, Avdeling for forskningsadministrativ støtte og juridiske tjenester.
  • Tlf: 21 07 70 00 (sentralbord). For spørsmål som ikke haster, benytt kontaktskjemaet.
Kontakt FHI

Kontaktskjema

OBS! Sensitive opplysninger skal ikke sendes i dette skjemaet

Informasjon som du sender inn via kontaktskjemaet blir sendt videre til rette avdeling/medarbeider i FHI som e-post. Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen. Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!