Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Massecytometri-plattformen (CyTOF®) ved FHI»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Om Massecytometri-plattformen (CyTOF®) ved FHI

Artikkel

Om Massecytometri-plattformen (CyTOF®) ved FHI

Massecytometri-plattformen ved FHI er et nylig etablert kompetansemiljø rundt drift og anvendelse av massecytometri teknologi og analyser (CyTOF®). Vi fokuserer på anvendelser som bidrar til å løse folkehelse-utfordringer innen smittevern/vaksiner, miljømedisin og kohortstudier, men ønsker samarbeidspartnere og interessenter innen alle deler av forskning og utvikling velkommen.

Seksjonsleder Unni C. Nygaard og senioringeniør Tove Karin Herstad
Senioringeniørene Hege Hjerthom og Tove Karin Herstad. Foto: Folkehelseinstituttet

Massecytometri-plattformen ved FHI er et nylig etablert kompetansemiljø rundt drift og anvendelse av massecytometri teknologi og analyser (CyTOF®). Vi fokuserer på anvendelser som bidrar til å løse folkehelse-utfordringer innen smittevern/vaksiner, miljømedisin og kohortstudier, men ønsker samarbeidspartnere og interessenter innen alle deler av forskning og utvikling velkommen.


Innhold på denne siden

Om plattformen

 FHI-plattformen for enkeltcelle massecytometri tilbyr:

 • den nyeste versjonen av Helios massecytometer fra Fluidigm Inc
 • vitenskapelig og teknisk støtte i alle trinn i arbeidsflyten, fra prøveinnsamling til statistisk analyse og rapportering (Figur 1)
Skjematisk illustrasjon av arbeidsflyten ved massecytometri
Figur 1: Skjematisk illustrasjon av arbeidsflyten ved massecytometri - fra studiedesign, prøveinnsamling og lagring, design og testing av antistoffpaneler, farging av celler og innsamling av data på enkeltcellenicå fra instrumentet, og avanserte statistiske analyser av det høydimensjonale datasettet. Kulepunktene under figurene viser hvor vår massecytometri-plattform kan tilby vitenskapelig og teknisk støtte. Illustrasjon: Anette K. Bølling, Folkehelseinstituttet, med elementer fra Colourbox.com

Bruk av Helios massecytometer

Helios massecytometer
Foto: Folkehelseinstituttet.

Etter oppæring kan brukere kjøre prøver på instrumentet uten tilsyn mot leiekostnader på timesbasis. I samarbeidsprosjekter vil plattformens ansatte preparere og analysere prøver på instrumentet. 

For «full service prosjekter» - kontakt oss for å diskutere mulighetene.

Vitenskapelig og teknisk støtte

Vi kan bidra med råd og støtte for ulike CyTOF-applikasjoner, valg av eksperimentell design og metoder for celleinnsamling og preparering, samt datainnsamling på det nylig ervervede Helios massecytometeret. Kompetanse innen biostatistiske analyser av høydimensjonale datasett er under etablering, inkludert en dedikert biostatistiker (Figur 1).

Brukere kan være akademiske grupper, forskningsinstitutter, private selskaper eller regulatoriske organer.

Kontakt oss ​​på

Strategier for innsamling og konservering av celler – kohort og kliniske studier

Vi utvikler protokoller for tidseffektiv og enkel prøveprosessering i kohortstudier og andre humane studier. Dette vil forenkle innsamling av celler utenfor forskningslaboratorier, som på sykehus, ved hjemmebesøk, på arbeidsplasser og ute i felt.

Be oss om anbefalinger for hvordan best samle inn celler i deres studie.

Antistoffer og metaller

For brukere som er interessert i å prøve ut teknologien i et lite omfang (typisk 5-10 prøver), har plattformen et bredt utvalg med metallmerkede antistoffer til salgs. Pre-taggede antistoffer kan kjøpes fra Fluidigm , eller favorittantistoffene dine kan enkelt merkes med metall-tag’er i lab’en (kit for metalltagging kan kjøpes fra plattformen).

Vår beholdning av anti-humane, metall-taggede antistoffer inkluderer antistoffer mot:

 • De viktigste cellepopulasjoner i fullblod / PBMC
 • Cytokiner
 • Kjemokin-reseptorer
 • Aktiveringsmarkører
 • Transkripsjonsfaktorer
 • Proliferasjonsmarkør
 • Viabilitetsmarkør
 • Stamcelle markører *
 • Nevonal og astrocytt-proliferasjon og differensiering *
 • Nevronal utvikling og modning *
 • Vekstfaktorer *
 • Nevrotransmitterreseptorer *

* kommer

Vår beholdning av anti-mus antistoffer inkluderer metall-taggede antistoffer inkluderer antistoffer mot: 

 • De viktigste cellepopulasjoner i fullblod / PBMC
 • Cytokiner
 • Kjemokin-reseptorer
 • Aktiveringsmarkører
 • Transkripsjonsfaktorer
 • Proliferasjonsmarkør
 • Viabilitetsmarkør

Vi har også metallmerkings-kit for konjugering av metaller til deres «favoritt-antistoffer».

Om teamet og kontaktinformasjon

Seksjonsleder Unni C. Nygaard og senioringeniør Tove Karin Herstad
Senioringeniørene Hege Hjerthom og Tove Karin Herstad. Foto: Folkehelseinstituttet
 • Kontakt oss på:  CyTOF@fhi.no
 • Leder av plattformen: Seksjonsleder Unni C. Nygaard
 • Metodeansvarlig: Ratnadeep Mukherjee   
 • Instrumentdrift: Hege Hjertholm, Tove Karin Herstad, Linn Margrethe Eggesbø, Thea Kristine Rogne Møller
 • Biostatistikere: Anja Bråthen Kristoffersen, Sabin Bhandari
 • Seniorforskere, postdoktorer og studenter i pågående prosjekter
 • Instrumentet ligger i Lovisenberggata 8, 0456 Oslo

Fokusområder ved FHI  

Massecytometri-plattformen ved FHI har spesiell ekspertise rundt anvendelser i forskningsfeltene toksikologi, systemimmunologi innen vaksineutvikling, smittsomme og ikke-smittsomme immunsykdommer samt i stamcellemodeller og andre komplekse in vitro-systemer (Figur 2).

I tillegg utvikler vi forenklede metoder for celleinnsamling i kohorter og til biobanker, siden teknikken er spesielt egnet til å gi økt forståelse av biologisk kompleksitet i små prøvevolum (som i fødselskohorter/barn). Brukere innen andre fagområder er også velkommen til å ta kontakt for å diskutere mulighetene for anvendelser av teknologien.


Figur 2. Illustrasjon av de anvendelses-områdene hvor FHI’s CyTOF plattform vil ha spesiell ekspertise
. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
Figur 2. Illustrasjon av de anvendelses-områdene hvor FHI’s CyTOF plattform vil ha spesiell ekspertise . Illustrasjon: Folkehelseinstituttet