Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Systematisk evaluering av smitteverntiltak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Systematisk evaluering av smitteverntiltak

Artikkel

Systematisk evaluering av smitteverntiltak

Denne fagsatsingen gir kunnskap om sentrale smitteverntiltak og deres effekt på smittevern i håndteringen av covid-19.

Denne fagsatsingen gir kunnskap om sentrale smitteverntiltak og deres effekt på smittevern i håndteringen av covid-19.


Befolkningsrettede tiltak for å hindre smitte har vært helt sentrale i håndteringen av covid-19-pandemien. Nærmest alle land i verden har innført omfattende pakker av smitteverntiltak, også Norge.

Mange smitteverntiltak medfører svært stor tiltaksbyrde, det vil si negative ringvirkninger på helse og velferd. For å kunne vurdere hvilke tiltak som er forsvarlige å innføre er det avgjørende å få vite mer både om tiltakenes smittevernseffekt og andre konsekvenser, men det finnes i dag begrenset kunnskap om dette.

Om fagsatsingen

Systematisk evaluering av smitteverntiltak skal gi kunnskap om hvilken effekt sentrale folkehelsetiltak har på smittevern i håndteringen av covid-19-pandemien.

Vi vil gjennomføre systematiske evalueringer av effekten på utvalgte tiltak for eksempel smitteverntiltak ved skoler, universiteter og høgskoler, eller tiltak som munnbind, testing og karantene. Vi velger ut tiltakene etter en vurdering av kunnskapsbehov og hvilke muligheter som finnes for å gjennomføre effektevalueringer.

Vi vil bruke kunnskap fra fagsatsingen til å gi råd til helsetjenestene og helsemyndighetene om hvordan nye tiltak kan innrettes og iverksettes, både med tanke på smittevern og for at konsekvensene av tiltakene skal kunne evalueres med pålitelige metoder i ettertid. Satsingen har også som mål å styrke tiltaksforskningen i Norge, blant annet gjennom samarbeid med andre fagmiljøer.

Ambisjonen for fagsatsningen er at det gjennomføres eksperimentelle eller kvasieksperimentelle studier på effekter av smitteverntiltak, og at det utarbeides forskningsprotokoller som kan iverksettes ved behov, for eksempel ved økt smittetrykk. Arbeidet er forankret ved Folkehelseinstituttet, men vi vil også søke samarbeid med eksterne fagmiljøer.

Fagsatsingen bygger på landets fremste fagmiljø innen smittevern og Folkehelseinstituttets sentrale rolle i håndteringen av covid-19 i Norge. Et annet fortrinn er metodekompetanse innen eksperimentell og kvasieksperimentell forskningsmetodikk. Dessuten har dette forskningsmiljøet både tilgang til og evne til å håndtere svært rike registerdata, for eksempel i BeredtC19, som gjør det mulig å gjennomføre storskala effektstudier.

Prosjekter og aktiviteter

Har du spørsmål?

Kontakt Atle Fretheim