Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Systematisk evaluering av smitteverntiltak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Systematisk evaluering av smitteverntiltak

Artikkel

Systematisk evaluering av smitteverntiltak

Denne fagsatsingen har gitt kunnskap om sentrale smitteverntiltak og deres effekt på smittevern i håndteringen av covid-19.

Denne fagsatsingen har gitt kunnskap om sentrale smitteverntiltak og deres effekt på smittevern i håndteringen av covid-19.


Befolkningsrettede tiltak for å hindre smitte har vært helt sentrale i håndteringen av covid-19-pandemien. Nærmest alle land i verden har innført omfattende pakker av smitteverntiltak, også Norge.

Mange smitteverntiltak medfører svært stor tiltaksbyrde, det vil si negative ringvirkninger på helse og velferd. For å kunne vurdere hvilke tiltak som er forsvarlige å innføre er det avgjørende å få vite mer både om tiltakenes smittevernseffekt og andre konsekvenser, men det er fortsatt begrenset kunnskap om dette.

Høsten 2021 ble fagsatsningen innlemmet i et nytt Senter for forskning på epidemitiltak (Centre for Epidemic Interventions Research) ved FHI. Senteret vil jobbe både nasjonalt og globalt og vil være sentralt i et nytt WHO-prosjekt om forskning på epidemitiltak.  

Om fagsatsingen

Denne fagsatsingen har levert kunnskap om noen sentrale smitteverntiltak og deres effekt på smittespredning i håndteringen av covid-19, og på andre konsekvenser. I fagsatsingen er det gjennomført eksperimentelle og kvasieksperimentelle studier på effekter av smitteverntiltak, og det er utarbeidet forskningsprotokoller som kan iverksettes ved behov og anledning. Satsingen har også hatt som mål å styrke tiltaksforskningen i Norge, blant annet gjennom samarbeid med andre fagmiljøer.

Fagsatsingen bygger på landets fremste fagmiljø innen smittevern og Folkehelseinstituttets sentrale rolle i håndteringen av covid-19 i Norge. Et annet fortrinn er metodekompetanse innen eksperimentell og kvasieksperimentell forskningsmetodikk. Dette forskningsmiljøet har både tilgang til og evne til å håndtere svært rike registerdata, for eksempel i Beredskapsregisteret for covid-19 (Beredt C19), som gjør det mulig å gjennomføre storskala effektstudier.

Hovedleveranser i 2020–2021

Har du spørsmål?

Kontakt Atle Fretheim

Historikk

03.03.2022: Oppdatert tekst og lagt inn hovedleveranser