Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sosial ulikhet og covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sosial ulikhet og covid-19

Artikkel

Sosial ulikhet og covid-19

Denne fagsatsingen gir kunnskap om betydningen av sosial ulikhet for smitte, sykdom og død av covid-19 i Norge.

Mennesker fra ulik sosial- og kulturell bakgrunn

Denne fagsatsingen gir kunnskap om betydningen av sosial ulikhet for smitte, sykdom og død av covid-19 i Norge.


Den sosiale fordelingen av smitte, sykdom og død forårsaket av covid-19 er viktig for forståelsen av pandemien og for lokale og sentrale myndigheters håndtering av utbrudd og vaksinasjon. Detaljerte analyser som avdekker hvorvidt covid-19 rammer noen sosioøkonomiske grupper hardere enn andre, kan bidra til å identifisere viktige målgrupper for tiltak, både i og utenfor helsetjenesten. Kunnskap om betydningen av sosioøkonomiske forhold kan også gjøre det mulig å skreddersy tiltak i håndteringen av pandemien.

Om fagsatsingen

Denne fagsatsingen har gitt kunnskap om betydningen av sosial ulikhet for smitte, sykdom og død av covid-19 i Norge. Ved bruk av registerdata, har fagsatsingen kartlagt hvilke sosioøkonomiske grupper som er under- eller overrepresentert med bekreftet covid-19-smitte, innleggelse og død i Norge. Dataene har også blitt brukt til å forstå betydningen av kjønn, alder, landbakgrunn, bosted, økonomisk situasjon, inntekt, utdanningsbakgrunn, yrke og yrkesdeltakelse. Fagsatsingen har fulgt forskningen på dette feltet internasjonalt og har løpende vurdert i hvilken grad funnene er relevante for Norge.

Satsingen vil jevnlig levere faktaark og presentasjoner som kan brukes som grunnlag i beslutningsorganer, og for å gi kommuneleger informasjon om sårbare grupper som er spesielt utsatt i deres kommuner. Vi vil også publisere viktige funn i rapporter og vitenskapelige artikler.

Datakilder

Den primære datakilden for fagsatsingen vil være Beredskapsregisteret for covid-19 (Beredt C19), som får inn daglige data fra Norsk pasientregister (NPR), Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Norsk intensiv- og pandemiregister (NiPAR). Dette registeret er nylig supplert med informasjon om sysselsetting, arbeidssted og yrke fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) som inkluderer yrkesinformasjon. Videre får registeret bostedskommune og fødeland på alle innbyggere, og etter hvert vil det også komme inn informasjon om testaktivitet, vaksinering og allmennlegekontakt. Det er forventet at sosioøkonomiske individdata kan innlemmes i registeret.

Fagsatsingen vil også samarbeide med andre prosjekter ved instituttet der det er naturlig, særlig knyttet til korona og medisinske risikogrupper. Disse prosjektene arbeider med å sette opp mer spissede datakilder  som, CoronaPreg og CoronaReg, og når disse er tilgjengelige vil også de bli benyttet for å svare på noen av problemstillinger angitt her.

Hovedleveranser i 2020–2021

Har du spørsmål?

Kontakt Thor Indseth

Historikk

03.03.2022: Oppdatert tekst og lagt inn hovedleveranser