Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Levende kunnskapsoversikter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Levende kunnskapsoversikter

Artikkel

Levende kunnskapsoversikter

Denne fagsatsingen skal bidra til en kunnskapsbasert håndtering av covid-19 ved å utvikle og holde oppdatert en eller flere levende kunnskapsoversikter.

Denne fagsatsingen skal bidra til en kunnskapsbasert håndtering av covid-19 ved å utvikle og holde oppdatert en eller flere levende kunnskapsoversikter.


Oppsummering av kunnskap er viktig for å utforme kunnskapsbaserte tiltak, råd og veiledere i responsen på covid-19 pandemien. Nye enkeltstudier om covid-19 publiseres i stort omfang, og det er krevende å holde seg oppdatert på hva som finnes av relevant kunnskap. I tillegg har publiserte studier varierende kvalitet og resultatene er tidvis sprikende. Det er derfor behov for oversikter som skiller mellom sikker og mer usikker kunnskap.

Kunnskapsoversikter kan være nyttig for ulike typer for spørsmål, som effekt av behandling, positive og negative effekter av smitteverntiltak, diagnostisk nøyaktighet og prognose. Når forskning publiseres i raskt tempo risikerer vi at tradisjonelle kunnskapsoversikter blir raskt utdatert – iblant allerede ved publiseringstidspunktet.

Om fagsatsingen

Satsingens hovedmål er å produsere og vedlikeholde én eller flere levende kunnskapsoversikter som er viktige for politikkutforming, retningslinjer eller veiledere i responsen på covid-19. Levende kunnskapsoversikter lages etter samme mal som tradisjonelle oversikter, men oppdateres raskt når det tilkommer ny og viktig forskning.

I løpet av 2020 har Folkehelseinstituttet levert et stort antall hurtige kunnskapsoversikter som beslutningsgrunnlag for anbefalinger knyttet til covid-19. Mange av oversiktene er allerede oppdatert flere ganger. Levende kunnskapsoversikter fra denne satsingen vil basere seg på en mer robust metodologi enn disse hurtige oversiktene. De levende oversiktene vil være mer ressurskrevende å lage, men svarene vil være mer pålitelige og kunne tillegges større vekt.

Det er behov for kunnskapsoversikter på mange områder. Folkehelseinstituttet har ikke kapasitet til å lage oversikter på alle disse områdene, men vi vil prioritere spørsmål som er viktige for norske aktører og som ikke dekkes av pågående eller planlagte oversikter utarbeidet av andre. Internasjonalt samarbeid og arbeidsfordeling er viktig for å sørge for at de mest sentrale problemstillingene blir besvart og for å unngå duplisering.

Vi har et mål om å starte arbeidet med en levende oversikt om et prioritert tema i januar 2021. Avhengig av hvilken problemstilling som prioriteres vil første versjon publiseres i februar/mars med månedlige oppdateringer fra og med april.

Fagsatsingen er knyttet til FHIs øvrige arbeid med kunnskapsoversikter knyttet til covid-19 og arbeidet med et levende kart over covid-19-forskning. Valg av problemstilling vil bli koordinert opp mot eksisterende internasjonale initiativ, og vi vil forsøke å rekruttere samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Har du spørsmål?

Kontakt Kjetil Brurberg