Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Levende kunnskapsoversikter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Levende kunnskapsoversikter

Artikkel

Levende kunnskapsoversikter

Denne fagsatsingen har bidratt til en kunnskapsbasert håndtering av covid-19 ved å utvikle og holde oppdatert en eller flere levende kunnskapsoversikter.

Denne fagsatsingen har bidratt til en kunnskapsbasert håndtering av covid-19 ved å utvikle og holde oppdatert en eller flere levende kunnskapsoversikter.


Oppsummering av kunnskap er viktig for å utforme kunnskapsbaserte tiltak, råd og veiledere i responsen på covid-19 pandemien. Nye enkeltstudier om covid-19 publiseres i stort omfang, og det er krevende å holde seg oppdatert på hva som finnes av relevant kunnskap. I tillegg har publiserte studier varierende kvalitet og resultatene er tidvis sprikende. Det har derfor vært et behov for oversikter som skiller mellom sikker og mer usikker kunnskap.

Kunnskapsoversikter kan være nyttig for ulike typer spørsmål, som effekt av behandling, positive og negative effekter av smitteverntiltak, diagnostisk nøyaktighet og prognose. Når forskning publiseres i raskt tempo risikerer vi at tradisjonelle kunnskapsoversikter blir raskt utdatert – iblant allerede ved publiseringstidspunktet.

Om fagsatsingen

Satsingens hovedmål var å levere levende kunnskapsoversikter som er viktige for politikkutforming, retningslinjer eller veiledere i responsen på covid-19. Levende kunnskapsoversikter ble laget etter samme mal som tradisjonelle oversikter, men ble oppdatert raskt når det kom ny og viktig forskning.

Det har vist seg vanskelig å lage reelt levende oversikter, blant annet fordi mange inkluderte studier byttes ut per oppdatering i en tidlig fase. De studiene som inkluderes helt i oppstarten (i starten av f.eks. en helsekrise) når ikke nødvendigvis opp når det er kommet mer litteratur av høyere kvalitet. Dermed er det lite arbeidsbesparende at oversikten er gjort tidligere, og en ny gjennomgang blir ikke oppdatering, men en helt ny oversikt.

Fagsatsingen har likevel bidratt til en kunnskapsbasert håndtering av covid-19 ved å utvikle relevante problemstillinger for levende kunnskapsoversikter, samt lage og oppdatere oversikter om flere sentrale tema som risikofaktorer, pandemiens konsekvenser for barn og unge og senfølger etter covid-19.

Hovedleveranser 2020-2021

Har du spørsmål?

Kontakt Kjetil Brurberg

Historikk

03.03.2022: Oppdatert tekst og lagt inn hovedleveranser