Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Etterlevelse av smittevernråd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Etterlevelse av smittevernråd

Artikkel

Etterlevelse av smittevernråd

Denne fagsatsingen gir kunnskap om befolkningens etterlevelse av smittevernråd og om forhold som påvirker adferd i forbindelse med covid-19.

Mann med tankebobler om smitteverntiltak, vaksine, munnbind, avstand og vaske hender

Denne fagsatsingen gir kunnskap om befolkningens etterlevelse av smittevernråd og om forhold som påvirker adferd i forbindelse med covid-19.


En viktig del av håndteringen av covid-19-pandemien har handlet om å styrke etterlevelsen av smittevernrådene og å sette inn tiltak for å redusere smitteoverføring. Smittereduserende adferd har vært avgjørende i innsatsen mot pandemien, og i hvilken grad befolkningen følger rådene og respekterer tiltakene har hatt stor innvirkning på infeksjonsfrekvensen og den totale dødeligheten. Samtidig varierer etterlevelsen av råd både geografisk, over tid, og mellom ulike grupper av befolkningen. Det har derfor vært et stort behov for egne norske undersøkelser og data, i tillegg til bedre nasjonal oversikt, samordning og samarbeid for å levere kunnskapen vi trenger.

Denne fagsatsingen har levert kunnskap om befolkningens etterlevelse av smittevernråd og om forhold som påvirker adferd i forbindelse med covid-19. Fylkeshelseundersøkelser om korona har blitt brukt til å studere generelle mønstre i hvordan befolkningen har mottatt smittevernråd og hvordan de etterlever disse. Satsingen har også gjennomført kvalitative undersøkelser blant ungdom og ulike minoritetsgrupper for å lære mer om disse gruppenes etterlevelse av råd. Fagsatsingen har også tatt i bruk stordata og har blant annet analysert korttransaksjonsdata sett opp mot innføring av tiltak på tvers av ulike steder, tider og sektorer. 

Om fagsatsingen

Målet med fagsatsingen er å gi kunnskap om befolkningens etterlevelse av råd, og om hvilke forhold som påvirker adferd og etterlevelse.

Eksempler på forhold som påvirker adferd kan være:

 • Opplevd risiko for smitte eller sykdom.
 • Bekymring for å bli smittet eller for å smitte andre.
 • Skam knyttet til å være smittet.
 • I hvilken grad folk vurderer at egen adferd faktisk påvirker egen og andres risiko og helse.
 • Normer og sosial påvirkning på adferd.
 • Kjennskap og nærhet til andre som har forhøyet risiko for å utvikle alvorlige forløp eller som har hatt alvorlige forløp.
 • Tiltakstretthet i befolkningen.
 • Tillit til myndighetene.
 • Utforming av helsekommunikasjon knyttet til pandemien.

Eksempler på råd hvor etterlevelse vil undersøkes er:

 • Bruk av munnbind.
 • Avstands- og kontaktreduserende tiltak.
 • Karantene- og isoleringsbestemmelser.
 • Testing.
 • Adferd ved symptomer.
 • Smittevern på utesteder og restauranter.

I arbeidet med fagsatsningen vil vi benytte ulike metoder for å få bedre kunnskap om etterlevelse. Et eksempel på en datainnsamling knyttet til fagsatsningen er fylkeshelse-undersøkelser om korona. De ble gjennomført i Oslo, Vestland, Agder og Nordland. Vi vil bruke dataene til å studere generelle mønstre i hvordan befolkningen har mottatt smittevernråd og hvordan de etterlever disse. Vi vil identifisere brede grupper som strever mer med etterlevelse enn andre og hvilke barrierer som finnes for etterlevelse.

En rapport fra FHI viser at pandemien har rammet utenlandsfødte som bor i Norge hardere enn befolkningen for øvrig. Dette er grupper som er vanskelig å nå med spørreundersøkelser. Vi vil gjennomføre kvalitative undersøkelser blant ulike minoritetsgrupper for å lære mer om hvordan disse gruppene etterlever råd og hva som eventuelt er grunnen til at rådene ikke blir fulgt.

Smittespredningen har også vært høy blant ungdom, og tall fra fylkeshelse-undersøkelser om korona viser at de yngste aldersgruppene har større problemer med å holde god nok avstand til andre enn hva de eldste aldersgruppene har. Vi vil også gjennomføre kvalitative undersøkelser for å studere etterlevelse av smittevernråd blant ungdom og hva som kan gjøres for å øke etterlevelse blant disse.

Samarbeid

Samordning og samarbeid mellom en rekke fagmiljø i Norge er viktig for å fremskaffe mest mulig kunnskap på fagsatsingens tema. Kunnskapsproduksjon på feltet er metodisk utfordrende, og det er viktig at ikke befolkningen belastes unødvendig med bidrag til datainnsamling. Vi vil derfor legge vekt på å fremme effektive samarbeid nasjonalt på prioriterte tema. I tillegg vil vi skaffe oversikt over pågående initiativ nasjonalt, og finne nye muligheter for datainnsamling.

Prosjekter, aktiviteter og datakilder

Hovedleveranser i 2020–2021

Fagsatsingen ledes av Øystein Vedaa og Tone Bruun.

Har du spørsmål?

Kontakt Øystein Vedaa