Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nasjonalt tvillingregister inviterer flere tvillinger!»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nasjonalt tvillingregister inviterer flere tvillinger!

Artikkel

Nasjonalt tvillingregister inviterer flere tvillinger!

Mandag 19. april sendes det ut invitasjoner til nesten 17 000 tvillinger på epost og SMS om deltagelse i Nasjonalt tvillingregister.

Foto av tvillingbrødre ved idrettsanlegg. Colourbox
Foto av tvillingbrødre ved idrettsanlegg. Colourbox

Mandag 19. april sendes det ut invitasjoner til nesten 17 000 tvillinger på epost og SMS om deltagelse i Nasjonalt tvillingregister.


Nasjonalt tvillingregister (NTR) inneholder opplysninger fra mer enn 32 000 norske tvillinger som er født i tidsrommet 1915–1991. Registerets formål er å bidra til forskning som øker kunnskapen om betydningen gener og miljø har for helse, personlighet og hvordan det går med oss i livet.

Nå sender NTR invitasjoner til tvillingpar med fødselsår 1992–2001. Mandag 19.april sendes det ut invitasjoner på epost og SMS om deltagelse i Nasjonalt tvillingregister. Nærmere 17 000 tvillinger blir tilsendt invitasjon om å fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Nedenfor finner du flere detaljer om denne rekrutteringsprosessen, Nasjonalt tvillingregister og tvillingforskning generelt.

Til deg som har fått invitasjon på e-post og SMS

Vi har kontaktet deg fordi du er registrert som tvilling i Medisinsk fødselsregister. Det er et lovpålagt register med informasjon om alle fødsler i Norge. E-postadressen din og telefonnummeret ditt kommer fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), som brukes av både Folkehelseinstituttet og andre offentlige myndigheter. Hvis bare én av dere har blitt invitert, kan det skyldes at enten du eller din tvillingsøster eller -bror mangler opplysninger i KRR. I dette tilfelle kan dere sende e-post til , så ordner vi en invitasjon.

Lenken i invitasjonen kan se litt mystisk ut. Det er fordi den er kryptert, for å unngå at den blir kapret av roboter og brukt til svindelforsøk. Når du klikker på lenken, kommer du til ID-porten for innlogging.  

Etter innlogging blir du ført til et samtykke. Hvis du krysser av for at du samtykker, kommer du til selve spørreskjemaet. Du skal ikke samarbeide med tvillingen din når du fyller det ut, og bidraget ditt er nyttig selv om ikke tvillingen din velger å bli med. Men det er veldig positivt hvis begge vil være med i registeret. Det spiller ingen rolle om dere er like eller ulike, av samme eller forskjellig kjønn – vi trenger alle! Hvis du vil, kan du få tilbakemelding om hvorvidt du er en del av et enegget eller toegget tvillingpar. Dette beregnes ut fra svarene dine på spørreskjemaet, og resultatet blir aller mest pålitelig hvis begge har besvart det. 

Dersom du har vært med på tvillingstudier tidligere, er det ikke Nasjonalt tvillingregister som har stått bak dem. Tvillinger er etterspurte i forskningsmiljøene, derfor kan de få henvendelser fra forskjellige kanter. Vi har ikke lov til å overta opplysninger du har gitt til andre forskere, så vi håper du vil delta i NTRs virksomhet også.

Hvorfor forskes det på tvillinger?

Det finnes registre med opplysninger fra tvillinger over hele verden. De brukes til forskning som gir økt kunnskap om hvilke faktorer som påvirker folks helse, trivsel og holdninger. Vi vet at både gener og miljøpåvirkning har betydning for hvordan det går med oss i livet, men tvillingstudier kan gi svar på hvordan dette samspillet mellom gener og miljø påvirker fysisk og psykisk helse, personlighet, følelsesliv og interesser. Tvillinger har ofte vært i omtrent samme familie- og nærmiljø fra de lå i livmoren til de ble nesten voksne. Noen par lever tett på hverandre også når de blir eldre, andre gjør helt forskjellige valg. Fordi eneggede tvillinger har like gener, mens de toeggede deler omtrent halvparten av genene, kan forskning basert på tvillinger si noe om den relative betydningen arv og miljø har for om vi blir for eksempel syke, overvektige, høyt utdannet, ensomme eller lykkelige.  

Men for at denne typen forskning skal få resultater som kan overføres til hele befolkningen, trengs det data for mange tvillingpar. Derfor trenger tvillingregistre opplysninger fra så mange tvillinger som mulig, enten de er en- eller toeggede og uansett kjønn. Det er nettopp forskjellene mellom disse tvillingtypene som gjør tvillingene til uvurderlige bidragsytere til forskningen.

Betydningen av faktorer som gener, miljøeksponering, sosiale forhold og personlige opplevelser, kan variere med alderen vår. Derfor er det viktig å få med alle aldersgrupper, og nå er det altså deg og dine jevnaldrende vi ønsker å invitere.

Hva er Nasjonalt tvillingregister?

Nasjonalt tvillingregister er et frivillig, samtykkebasert register som inneholder data og biologisk materiale som tvillinger fra de fleste årskullene født på 1900-tallet har bidratt med. De fleste opplysningene er samlet inn via spørreskjemaer der tvillingene avgir informasjon om sin egen helse, livssituasjon og andre forhold. Tidligere var skjemaene papirbaserte, nå samles dataene inn ved hjelp av nettskjemaer.

Alle opplysninger lagres atskilt fra detaljer som kan avsløre hvem som har avgitt dem. Ingen får tilgang til data fra NTR uten å gå gjennom omfattende søknads- og godkjenningsprosedyrer, og forskerne får aldri se navn, bosted eller annet som kan identifisere enkeltpersoner.