Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilgang til data fra Landsomfattende helseundersøkelser (LHU)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tilgang til data fra Landsomfattende helseundersøkelser (LHU)

Artikkel

Tilgang til data fra Landsomfattende helseundersøkelser (LHU)

Folkehelseinstituttet forvalter data fra en rekke landsomfattende helseundersøkelser i perioden 1943 til 2009. Du kan søke om tilgang til data.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Folkehelseinstituttet forvalter data fra en rekke landsomfattende helseundersøkelser i perioden 1943 til 2009. Du kan søke om tilgang til data.


Innhold på denne siden

Landsomfattende helseundersøkelser (LHU) er samlebetegnelsen på en samling helseundersøkelser i Norge. 

Helseopplysninger fra LHU kan kun utleveres dersom det finnes rettslig grunnlag for bruk av opplysningene. Søkere som ønsker å låne opplysninger fra LHU må dokumentere at de har rettslig grunnlag for behandling. LHU har hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (Lovdata.no).

Personvern 

Dataansvarlig institusjon for prosjekter som låner opplysninger fra LHU, er ansvarlig for å sikre at all behandling av personopplysninger i prosjektet følger kravene i ny personopplysningslov og GDPR. Dette inkluderer å vurdere om det er krav om å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA) før behandling av personopplysninger starter. 

Slik søker du om data

Fra desember 2019 må alle med norsk elektronisk ID søke om utlevering av data via Helsedata.no: 

De som ikke har norsk elektronisk ID, må søke på engelsk skjema på fhi.no: Access to data 

Du finner generell informasjon om søknadsprosessen, forutsetninger for datautlevering og andre opplysninger du trenger for å få tilgang til data fra Folkehelseinstituttet i artikkelen Slik søker du om tilgang til data

Svarfrister for utlevering 

LHU har 30 dagers utleveringsfrist for ikke-sammenstilte data og 60 dagers utleveringsfrist for sammenstilte data når data fra alle kilder foreligger og all nødvendig dokumentasjon er på plass. 

Fristen beregnes fra det tidspunkt alle dokumenter er mottatt og godkjent, og saksbehandler ved registeret har mottatt alt som er nødvendig for å gjennomføre tilgjengeliggjøringen, for eksempel koblingsnøkler. 

Fakturering 

Det faktureres for medgått arbeidstid for saksbehandling og tilrettelegging av data. Timesatsen er per i dag kr. 1087 per time eks. mva. 

Klageadgang 

I henhold til forvaltningsloven kapittel IV kan avgjørelser om utlevering av data påklages. En eventuell klage sendes til Folkehelseinstituttet. Hvis instituttet ikke omgjør vedtaket, sendes klagen videre til Helse- og omsorgsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Kildeangivelse 

Alle publikasjoner og presentasjoner som bruker data fra LHU skal oppgi LHU som kilde. 

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med LHU på e-post: .