Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilgang til data fra Landsomfattende helseundersøkelser (LHU)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tilgang til data fra Landsomfattende helseundersøkelser (LHU)

Artikkel

Tilgang til data fra Landsomfattende helseundersøkelser (LHU)

Folkehelseinstituttet forvalter data fra en rekke landsomfattende helseundersøkelser i perioden 1943 til 2009. Det kan søkes om tilgang til data.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Folkehelseinstituttet forvalter data fra en rekke landsomfattende helseundersøkelser i perioden 1943 til 2009. Det kan søkes om tilgang til data.


Innhold på denne siden

Landsomfattende helseundersøkelser (LHU) er samlebetegnelsen på en samling helseundersøkelser i Norge.

Helseopplysninger fra LHU kan kun utleveres dersom det finnes rettslig grunnlag for bruk av opplysningene. Søkere som ønsker å låne data fra LHU må dokumentere at de har rettslig grunnlag for behandling. LHU har hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser.

Personvern

Dataansvarlig institusjon for prosjekter som låner opplysninger fra LHU, er ansvarlig for å sikre at all behandling av personopplysninger i prosjektet følger kravene i ny personopplysningslov og GDPR. Dette inkluderer å vurdere om det er krav om å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA) før behandling av personopplysninger starter.

Slik søker du om data

Fra desember 2019 må alle med norsk elektronisk ID søke om utlevering av data via Helsedata.no:

De som ikke har norsk elektronisk ID, må søke på engelsk skjema på fhi.no: Access to data

Du finner generell informasjon om søknadsprosessen, forutsetninger for datautlevering og andre opplysninger du trenger for å få tilgang til data fra Folkehelseinstituttet i artikkelen Slik søker du om tilgang til data

Svarfrister for utlevering

LHU har en frist på 30 virkedager for utlevering av ikke-sammenstilte data, og 60 virkedager for utlevering av sammenstilte data.

Fristen beregnes fra det tidspunkt komplett søknad foreligger og saksbehandler har mottatt alt som er nødvendig for å gjennomføre tilgjengeliggjøringen, for eksempel koblingsnøkler.

Fakturering

Folkehelseinstituttet tar betalt for medgått arbeidstid i forbindelse med søknadsbehandling, tilrettelegging og utlevering av opplysninger fra LHU.

Klageadgang

I henhold til forvaltningsloven kapittel IV kan avgjørelser om utlevering av data påklages. En eventuell klage sendes til Folkehelseinstituttet. Hvis instituttet ikke omgjør vedtaket, sendes klagen videre til Helse- og omsorgsdepartementet for endelig avgjørelse.

Kildeangivelse ved publisering

Alle publikasjoner og presentasjoner som bruker data fra LHU skal oppgi LHU som kilde.

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med LHU på e-post: