Hopp til innhold

Artikkel

Oversikt over utlån av data fra LHU

Publisert

Enkelte LHU-undersøkelser inngår i Cohort of Norway (CONOR) sammen med andre norske helseundersøkelser. Utlån fra CONOR vises ikke i oversikten over, men finnes på CONOR sin nettside.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Enkelte LHU-undersøkelser inngår i Cohort of Norway (CONOR) sammen med andre norske helseundersøkelser. Utlån fra CONOR vises ikke i oversikten over, men finnes på CONOR sin nettside.


Begrepsbruk og kontaktinformasjon

  • Med arkivnummer, menes en referanse i FHI sitt arkivsystem. Innsyn kan bestilles via einnsyn.no
  • Med prosjektnummer FHI (PDB) menes en intern FHI referanse.
  • For informasjon om gitte prosjekt kan prosjektleder kontaktes ved sin institusjon.
  • For spørsmål om databehandling i prosjektet, kontakt prosjektleder eller Databehandlingsansvarlig institusjon.
  • For ytterligere spørsmål kan du kontakte oss på e-post: LHU@fhi.no