Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skjermbildeundersøkelsene (1943-1999)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skjermbildeundersøkelsene (1943-1999)

Artikkel i nettpublikasjon

Skjermbildeundersøkelsene (1943-1999)

I 1943 ble Statens skjermbildefotografering opprettet for at tuberkulosekontrollen skulle nå ut til alle, og det ble gjennomført landsomfattende skjermbildeundersøkelser for tuberkulose. De siste selektive skjermbildene ble avsluttet i 1999. Forskere kan søke om tilgang til data i sine forskningsprosjekter.

I 1943 ble Statens skjermbildefotografering opprettet for at tuberkulosekontrollen skulle nå ut til alle, og det ble gjennomført landsomfattende skjermbildeundersøkelser for tuberkulose. De siste selektive skjermbildene ble avsluttet i 1999. Forskere kan søke om tilgang til data i sine forskningsprosjekter.


I 2004 avsluttet Folkehelseinstituttet de siste gjenværende tjenester knyttet til screeningprogrammet. Noe tydeassistanse og skjermbildearkivtjenester ble opprettholdt frem til 2006. De såkalte skjermbildebussene inngikk i en avdeling av mobile undersøkelsesenheter som ble overført til Helse Sør i 2005.

3,8 millioner personer undersøkt 1943-1999

Landsomfattende skjermbildefotografering ble gjennomført i perioden 1943-1999 som et ledd i tuberkulosekontrollen. Totalt sett finnes det data om skjermbildeundersøkelser for ca 3,8 mill personer, og data om høyde og vekt fra de samme undersøkelsene for ca 2 mill personer.

I tillegg er det gjennomført skjermbildeundersøkelser av asylsøkere fram til 2005.

Etter at medikamentell behandling ble tilgjengelig fra slutten av 1940-årene, er det gode holdepunkter for at skjermbildefotograferingen bidro til en raskere nedgang i antall tilfeller av tuberkulose.

Hele befolkningen over skolepliktig alder ble massefotografert fra 1943 til 1963. Etter dette ble totalundersøkelsene gradvis avløst av selektive tuberkuloseundersøkelser. I 1976 var alle landets kommuner omfattet av disse selektive undersøkelsene som ble avsluttet i 1999. Resultatene fra skjermbildeundersøkelsene og fra høyde og vekt-målinger ble benyttet i en risikoberegning for framtidig sykdom av tuberkulose.

Hvorfor tuberkuloseundersøkelser startet

I begynnelsen av 1940-årene var tuberkulosen et stort helseproblem i Norge. Til tross for nedgang siden århundreskifte, ble det meldt inn 10 333 tilfeller av tuberkulose i 1946. Da de første skjermbildene ble tatt i Norge i 1940, viste det seg at teknikken egnet seg for store masseundersøkelser. Det førte til at hele befolkningen over skolepliktig alder etter hvert ble skjermbildefotografert i regi av Statens skjermbildefotografering. Formålet var å oppdage tuberkulose på et tidlig stadium slik at sykdommen ikke forverret seg eller at den spredde seg til andre personer.

Screeningen ble utført av team som besøkte alle kommuner i Norge med buss eller båt. Undersøkelsene ble planlagt i nært samarbeid med fylkeslege, helserådsordfører (kommunelege), helsesykepleier og aktuelle kommunale etater, og de ble gjort kjent gjennom avisannonser og plakatoppslag. Resultatene fra screeningen ble meddelt den lokale helsetjenesten som tok seg av oppfølgingen av den enkelte pasient.

Fra 1952 var skjermbildefotograferingen landsdekkende.

Støvlungeundersøkelser fra 1976

Støvlungeundersøkelsene startet i 1976 i samarbeid med Direktoratet for arbeidstilsynet. Undersøkelsene omfattet arbeidstakere som ble omfattet av lovbestemte krav om regelmessig røntgenologisk lungekontroll. Aktuelle bedrifter fikk tilbud om skjermbildefotografering i regi av Statens helseundersøkelser. Formålet var å kunne oppdage yrkesrelaterte lungesykdommer på et tidlig tidspunkt.

Undersøkelser ble kombinert med vaksine fra 1948

Fra 1948-1949 omfattet skjermbildeundersøkelsene også tuberkulinprøving og vaksinasjon. Kvinner og menn under 40 eller 50 år som hadde negative tuberkulinprøve fikk BCG-vaksine.

For de fleste kommuner ble tuberkulinprøvingen og BCG-vaksinasjonen påbudt med hjemmel i Lov nr 16 av 12. desember 1947 om tuberkulinreaksjon og vaksinasjon mot tuberkulose. De som kunne dokumentere positiv tuberkulinreaksjon uten å ha tatt BCG-vaksine ble fritatt. De øvrige ble vaksinert.

Måling av høyde og vekt - tillegg 1963 - 1989

Høyde- og vektmåling ble innført i undersøkelsene i 1963, og ble gjennomført frem til 1989. Målingene ble registrert for hele den voksne befolkningen. Begrunnelsen for å inkludere høyde- og vektmålinger var påvisningen av at magre personer hadde større tuberkuloserisiko enn andre. Disse resultatene ble blant annet benyttet for beregning av risiko for tuberkulose.

Overgang til selektive skjermbildeundersøkelser

Etter hvert gikk man vekk fra totalundersøkelse av hele befolkningen, og rettet i stedet innsatsen mot risikogrupper. Risiko ble beregnet på grunnlag av resultater fra tidligere masseundersøkelser, og bare personer med relativt høy risiko ble invitert. I 1963 startet disse selektive skjermbildeundersøkelsene, først i Hordaland.

I 1976 var alle landets fylker med på de selektive undersøkelsene. I den første tiden ble 30 prosent av befolkningen over skolepliktig alder invitert. Senere gikk andelen ned, og fra slutten av 1980-årene omfattet den 6 prosent. Likevel ble alle landets kommuner besøkt med cirka tre års intervall, og i tillegg kunne kommunehelsetjenesten invitere personer som den hadde spesielt kontrollansvar for, for eksempel innvandrere og spontant tuberkulinpositive lærere.

De landsomfattende selektive skjermbildeundersøkelsene ble avsluttet i 1999. 

Hvordan søke datatilgang?

De landsomfattende skjermbildeundersøkelsene er underlagt samme konsesjon som de øvrige undersøkelsene i kategorien Landsomfattende helseundersøkelser (LHU).