Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseundersøkelse i Agder og Vestfold 2015 - kort beskrivelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Folkehelseundersøkelse i Agder og Vestfold 2015 - kort beskrivelse

Artikkel

Folkehelseundersøkelse i Agder og Vestfold 2015 - kort beskrivelse

Høsten 2015 gjennomfører Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder fylke en folkehelseundersøkelse. Spørreundersøkelsen har fått navnet «Folkehelseundersøkelsen – helse og trivsel 2015» og gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Høsten 2015 gjennomfører Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder fylke en folkehelseundersøkelse. Spørreundersøkelsen har fått navnet «Folkehelseundersøkelsen – helse og trivsel 2015» og gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet.


Spørreundersøkelsen har fått navnet «Folkehelseundersøkelsen – helse og trivsel 2015».

Ønsker økt kunnskap om helse og trivsel i fylkene

I arbeidet for bedre folkehelse er det behov for god oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Det mangler data om helse, trivsel, levevaner, sosial kontakt og generelle levekår. Derfor legges det nå planer for folkehelseundersøkelser i fylkene.

Vestfold og de to Agderfylkene er pilotfylker. Erfaringene herfra vil bli evaluert, slik at opplegget for framtidige undersøkelser kan forbedres. En viktig del av dette er å finne ut hvordan spørreskjemaet fungerer og hvordan det kan oppnås en god svarprosent.

Hvordan gjennomføres folkehelseundersøkelsen?

Et antall tilfeldig utvalgte personer i alderen 18 år eller eldre blir invitert til å delta. De som er plukket ut vil motta et invitasjonsbrev. De som velger å delta, kan svare på spørsmål når de blir oppringt eller via egen lenke på internett. Besvarelsen vil ta cirka 15 minutter.

Etter at undersøkelsen er gjennomført, vil opplysninger om blant annet utdanning, inntekt og arbeid bli koblet til dataene. Dette betyr at det ikke er behov for å innhente disse opplysningene fra intervjupersonene, og intervjutiden blir dermed kortere. Svarene blir anonymisert, slik at ingen kan spore hvem som har svart hva.

Undersøkelsene skal bli mest mulig sammenlignbare mellom fylkene og er utformet slik at de gir representative data for fylket, regioner og store kommuner.

Spørreskjemaet har 31 spørsmål om:

 • Trivsel og trygghet i nærmiljøet
 • Vurdering av egen helse og tannhelse
 • Varig sykdom eller lidelse
 • Psykiske plager
 • Tilgjengelighet i nærmiljø og egen bolig
 • Mestring
 • Sosial støtte
 • Deltakelse i uorganiserte og organiserte aktiviteter
 • Stillesitting, mosjon og fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Røyking, snusbruk og alkoholbruk
 • Skader og ulykker
 • Støy i bomiljøet
 • Selvrapportert høyde og vekt
 • Sivilstatus
 • Husholdningens økonomi
 • Tilfredshet med tilværelsen

Hvordan skal resultatene brukes?

Undersøkelsen er utformet slik at den skal gi bedre kunnskap om hva som virker inn på både fysisk og psykisk helse. Resultatene skal deles med politikere og ansatte i kommune og fylkeskommune og kan dermed påvirke tiltak og utvikling som skal sikre god helse til alle innbyggere i fylket.

Som grunnlag for fylkenes oversiktsarbeid vil Folkehelseinstituttet publisere tabeller med hovedresultater og kommentarer. Videre analyser vil deretter bli gjort lokalt. Fylkene kan også bruke resultatene til forskning, som for eksempel å studere hvilken betydning inntekt, utdanning eller andre sosiale påvirkningsfaktorer har for helseforholdene i fylket.

- Det er viktig med høy deltakelse slik at vi får et riktig bilde av befolkningens helse og trivsel. Vi håper at så mange som mulig av de som blir invitert, sier ja til å delta i Folkehelseundersøkelsen 2015, sier Rune Johansen ved Folkehelseinstituttet.

Samarbeidsmodell mellom fylkeskommunene og Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet gir faglige råd til de tre fylkene som deltar i pilotundersøkelsen og har ansvar for databehandlingen. Fylkene finansierer deltakelse i undersøkelsen selv.

De tre fylkene benytter den samme hovedmodulen for spørsmål, og har valgt å ikke ta med noen tilleggsmodul. I senere undersøkelser vil det også være mulig å supplere med tilleggsspørsmål. Andre fylker som vil vite mer om pilotundersøkelsen, kan ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller med det enkelte fylke for informasjon.

Kontaktpersoner:

Folkehelseinstituttet, e-post: Rune.Johansen (alfakrøll) fhi.no

Aust-Agder: Nils André Gundersen, e-post: Nils.Andre.Gundersen (alfakrøll) austagderfk.no

Vest-Agder: Oddmund Frøystein, e-post:Oddmund.Froystein (alfakrøll) vaf.no

Vestfold: Mari Espetvedt, e-post: marikatrine (alfakrøll) vfk.no