Hopp til innhold

Artikkel

Sykdomsbyrden i Norge i 2016

Publisert

Ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdom, kreft, kronisk obstruktiv lungesykdom og demens var viktige årsaker til tapte leveår hos begge kjønn i Norge i 2016.

Kolspasient
Infeksjoner kan utløse alvorlige forverringer hos de som er verst rammet av kols. Colourbox.com

Ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdom, kreft, kronisk obstruktiv lungesykdom og demens var viktige årsaker til tapte leveår hos begge kjønn i Norge i 2016.


Forskere ved Senter for sykdomsbyrde i Folkehelseinstituttet har fått publisert artikkelen "Sykdomsbyrden i Norge i 2016" i Tidskrift for Den norske legeforening. I artikkelen beskriver de den totale sykdomsbyrden i Norge i 2016, utviklingen de siste ti årene og kjønnsforskjeller når det gjelder sykdomsbyrde.

Forskerne brukte resultater fra det globale sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study (GBD), som kvantifiserer ikke-dødelig helsetap slik at det kan måles på samme skala som dødelighet i form av tapte leveår.

I artikkelen går det blant annet fram at sykdomsbyrden (i aldersjusterte rater) de siste ti årene har sunket for mange tilstander som medfører tapte leveår, men ikke for tilstander som gir ikke-dødelig helsetap (sykelighet).

Artikkelen kan leses i sin helhet i Tidsskriftet.