Hopp til innhold

Artikkel

Sykdomsbyrde-app for mobil

Publisert

Institute for Health Metrics and Evaluation har laget en mobilapplikasjon som viser sykdomsbyrden for nærmere 200 land.

Dette er et bilde av en app om sykdomsbyrde.

Institute for Health Metrics and Evaluation har laget en mobilapplikasjon som viser sykdomsbyrden for nærmere 200 land.


Den nye applikasjonen (appen) er et helseatlas, der du finner smakebiter fra de internasjonale resultatene om sykdomsbyrde fra 2016. Med appen kan du gjøre enkle sammenligninger mellom land.

Du kan lese mer om appen på nettsiden til Institute for Health Metrics and Evaluation.

Helseatlaset er laget av Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) i Seattle i USA og er ment for ikke-kommersiell bruk. I likhet med nettsiden, viser også appen resultater per land fra det globale sykdomsbyrdeprosjektet Global Disease of Disease (GBD). Resultatene er basert på mer enn 115 000 forskjellige datakilder.

Blant annet dette kan du få tilgang til fra mobil:

  • sykdomsbyrdeprofiler for nærmere 200 land
  • sammenligning av trender for hvert land fra 1990 til 2016
  • viktige årsaker til død og skade etter kjønn, aldersgruppe og geografi
  • hvilke sykdommer som fører til mest helsetap
  • grafer som kan legges inn i e-poster, tekster, dokumenter og presentasjoner
  • resultater som kan deles gjennom blant annet sosiale nettverk