Hopp til innhold

Artikkel

Feiret 20 år med Global Burden of Disease

Publisert

I september 2017 var det 20 år siden de første artiklene fra det globale sykdomsbyrdeprosjektet ble publisert i The Lancet. Alle jubileumsinnleggene kan ses på video.

Bilde fra videoen.
Bilde fra videoen.

I september 2017 var det 20 år siden de første artiklene fra det globale sykdomsbyrdeprosjektet ble publisert i The Lancet. Alle jubileumsinnleggene kan ses på video.


Det globale sykdomsbyrdeprosjektet the Global Burden of Diseases, Injuries and Risk factors (GBD), feiret i september 2017 at det var 20 år siden fire første GBD-artiklene ble publisert i The Lancet. Da var det også ti år siden hovedkvarteret for prosjektet ble lagt til Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved Universitetet i Washington, Seattle.

På jubileumstidspunktet omfattet prosjektet mer enn 2500 forskere og samarbeidspartnere («collaborators») i mer enn 130 land.

Jubileet ble behørig markert med en to-dagers konferanse der blant andre Bill Gates (grunnlegger av Microsoft), Jim Kim (president i Verdensbanken) og Richard Horton (sjefredaktør The Lancet) holdt engasjerte innlegg.

Stein Emil Vollset, leder for Senter for sykdomsbyrde, deltok også i paneldebatten under sesjonen Emerging challenges. (41 minutter 5 sekunder ut i videoinnslaget)

Oversikt over de enkelte videoinnslagene finner du på denne YouTube-siden.

Også fra denne videoen har du tilgang til alle innleggene: