Hopp til innhold

Informed Health Choices

Publisert Oppdatert

Foto av spanske jenter som bruker prosjektets læringsmateriale
Foto: Jordi Barrera

Dette forskningsprosjektet har som utgangspunkt at gode beslutninger er en forutsetning for god helse.


Gode beslutninger avhenger av at folk er i stand til å skille pålitelig og upålitelig helseinformasjon, og er i stand til å bruke informasjon til å treffe beslutninger som er riktige for dem. Dette er ferdigheter som folk flest ikke innehar. I Informed Health Choices-prosjektet forsøker vi å løse denne utfordringen på to måter:

  • Identifisere nøkkelkonsepter som folk trenger for å vurdere helsepåstander om effekt av behandling
  • Utvikle og evaluere læringsressurser som skal sette folk i stand til å skille mellom påstander som er eller ikke er til å stole på, og til å bruke tillitverdig informasjon når de skal ta beslutninger

Du finner mer informasjon på nettsiden Informed Health Choices.