Hopp til innhold

Artikkel

Informed Health Choices

Publisert Oppdatert

Dette forskningsprosjektet har som utgangspunkt at gode beslutninger er en forutsetning for god helse.

Foto av spanske jenter som bruker prosjektets læringsmateriale
Foto: Jordi Barrera

Dette forskningsprosjektet har som utgangspunkt at gode beslutninger er en forutsetning for god helse.


Gode beslutninger avhenger av at folk er i stand til å skille pålitelig og upålitelig helseinformasjon, og er i stand til å bruke informasjon til å treffe beslutninger som er riktige for dem. Dette er ferdigheter som folk flest ikke innehar. I Informed Health Choices-prosjektet forsøker vi å løse denne utfordringen på to måter:

  • Identifisere nøkkelkonsepter som folk trenger for å vurdere helsepåstander om effekt av behandling
  • Utvikle og evaluere læringsressurser som skal sette folk i stand til å skille mellom påstander som er eller ikke er til å stole på, og til å bruke tillitverdig informasjon når de skal ta beslutninger

Du finner mer informasjon på nettsiden Informed Health Choices.