Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Europeisk forskningsstipend til prosjekt om infertilitet og hjerte-karsykdommer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Europeisk forskningsstipend til prosjekt om infertilitet og hjerte-karsykdommer

Forskningsfunn

Europeisk forskningsstipend til prosjekt om infertilitet og hjerte-karsykdommer

Påvirker infertilitet risikoen for å utvikle hjerte-karsykdommer? Et nytt forskningsprosjekt finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC) skal lete etter svar. Prosjektet er ledet av Maria C. Magnus ved Senter for fruktbarhet og helse.

Påvirker infertilitet risikoen for å utvikle hjerte-karsykdommer? Et nytt forskningsprosjekt finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC) skal lete etter svar. Prosjektet er ledet av Maria C. Magnus ved Senter for fruktbarhet og helse.


Målet er å finne ut om infertilitet, altså nedsatt fruktbarhet, påvirker risikoen for hjerte-karsykdommer.

 – Tidligere studier tyder på at kvinner med fruktbarhetsproblemer kan ha en økt risiko for høyt blodtrykk, slag og hjerteinfarkt. Eksisterende studier er små, og det gjenstår flere ubesvarte spørsmål. Det nye prosjektet skal avklare om menn og kvinner som bruker lang tid på å bli gravide har økt risiko for hjerte-karsykdommer, forteller Magnus.

Prosjektet skal gå over fem år, og har tittelen «Understanding the causal nature of the relationship between infertility and cardiovascular disease.»

Infertilitet tidlig indikator for økt risiko?

I prosjektet skal forskerne også se på om kjente risikofaktorer for hjerte-kar sykdommer som overvekt, røyking og høyt blodtrykk, påvirker fruktbarheten hos begge kjønnene, og om infertilitet kan være en tidlig indikator for underliggende høyere risiko for hjerte-karsykdommer som var til stede før fruktbarhetsproblemene ble oppdaget.

ERC Starting grants deles ut til forskere to til syv år etter fullført doktorgrad. Stipendet henger høyt og gis kun til forskere med en sterk bakgrunn og innovative forskningsideer. Det trange nåløyet viser at forskningen er av høy internasjonal kvalitet. 

Ser på felles årsaker hos begge kjønn

Fokuset på begge kjønn er et unikt aspekt ved prosjektet. Det vil avklare om en økt risiko for hjerte-kar sykdommer blant infertile menn og kvinner har samme årsaker.

– Dersom de klassiske risikofaktorene for hjerte-kar sykdommer påvirker fruktbarheten, er det stor sannsynlighet for at dette kan være felles for både menn og kvinner, sier Magnus.

Hvis det er tilfelle, vil det være mulig å redusere forekomsten av infertilitet i befolkningen ved vektreduksjon, røykestopp eller andre tiltak rettet mot klassiske risikofaktorer for hjerte-kar sykdommer.

– Der er likevel viktig å avklare om det kan finnes kjønnsspesifikke forklaringer. Vi skal derfor se nærmere på om svangerskapskomplikasjoner og bruk av prøverørsbehandling kan forklare en eventuell økt risiko for hjerte-kar sykdommer blant infertile kvinner, forklarer Magnus.

Sammenstilling av ulike befolkningsundersøkelser

Prosjektet skal benytte informasjon fra to store befolkningsundersøkelser og flere sentrale helseregistre. Dette inkluderer Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). 

– Ved å sammenstille informasjonen innhentet i flere av de norske befolkningsundersøkelsene og helseregistrene får vi tilgang til et unikt datamateriale for å besvare forskningsspørsmålene, sier Magnus.