Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Konferanse

CFS/ME konferansen 2018

Velkommen til den 2. norske CFS/ME forskningskonferansen 26. og 27. november 2018. Påmeldingsfrist utsatt til 1. november.

header konferanse.png
26. nov - 27. nov 2018 - 12:00-13:00 | Konferanse
Store Auditorium, Tannlegehøyskolen, Geitmyrsveien 71, Oslo (konferanse) og 7. etasje, Marcus Thranes gate 6, Oslo

Tidspunkt: 26. november kl. 12.00-17.00 og 27. november kl. 09.00-13.00

Om konferansen

CFS/ME konferansen er en forskningskonferanse over to halve dager som primært er rettet mot norske og nordiske forskningsmiljø som allerede er engasjert i CFS/ME forskning eller vurderer å inkludere tilknyttete tema i sin forskning. Helsepersonell og studenter innen helsefag med interesse for CFS/ME forskning er også velkomne på konferansen.

Arrangører

Folkehelseinstituttet, Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges ME-forening. Konferansen arrangeres med støtte fra Forskningsrådet.

Oppdatering: Norges ME-forening har pr. 19.11 valgt å trekke seg som arrangør av konferansen.

På programmet

  • Presentasjon av de 4 BEHOV-ME prosjektene
  • Presentasjoner av forskere med vekt på å beskrive forskningsresultater, pågående og planlagte prosjekter eller forskningsideer innenfor CFS/ME
  • Grundigere presentasjon av gjennomførte studier
  • Paneldiskusjon – hvordan kan norske og nordiske miljøer bidra videre i CFS/ME-forskning?
  • Lunsj begge dager kl 12 (inkludert i konferanseavgiften)
  • Konferansemiddag mandag 26. november kl 18

Presentasjoner på konferansen

Defective energy metabolism in ME/CFS
Karl Johan Tronstad, Universitetet i Bergen

Genetic studies in CFS/ME to investigate the potential involvement of the immune system and reveal biomarkers
Marte K. Viken, Oslo Universitetssykehus

Studying HLA genes in Chronic Fatigue Sydrome/Myalgic Encephalopathy (CFS/ME)
Asgeir Lande, Oslo Universitetssykehus

Studying known autoimmune risk genes in patients with CFS/ME
Riad Hajdarevic, Universitetet i Oslo

Tjenesten og MEg – Et forskningsprosjekt
Anne Kielland, Fafo; Thomas Halvorsen, SINTEF; og Arne Grønningsæter, Fafo

The Comeback Study
Linn Skjevling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Harstad

Health-related quality of life in adolescents with CFS/ME, a cross-sectional population based Norwegian Study
Wenche Ann Similä, St. Olavs Hospital

Informasjon om forskningsbiobanken CFS/ME senteret
Wenche Kristiansen, CFS/ME senteret Aker

Unilaterale og bilateralt synkrone myoklonier hos barn og unge med CFS/ME: Et vanlig, men underrapportert symptom?
Kristian Sommerfelt, Universitetet i Bergen

Smerte og psykiske faktorer utforsket hos spanske og norske pasienter med CFS/ME
Elin B. Strand, Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, OUS

Post-infeksiøs utmattelse og CFS/ME hos ungdom - resultater fra CEBA-prosjektet
Vegard Bruun Bratholm Wyller, Universitetet i Oslo

Why ME: The etiology of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome
Per Magnus, Folkehelseinstituttet

Low-dose-naltrexon in ME/CFS. Safety and efficacy during long-term open label follow-up
Olli Polo, Unesta Research Center

Postinfeksiøst utmattelsessyndrom (PIFS): Voksnes mestringsstrategier under sykdomsforløpet
Eva Stormorken, Universitetet i Oslo

Epigenetikk og CFS/ME
Kristine Løkås Jacobsen, Folkehelseinstituttet

A systematic Review of the Evidence Base for the Lightning Process
Live Landmark

Infection och ME/CFS
Jonas Blomberg, Uppsala Akademiska sjukhus

Deltakeravgift

  • Forskere med presentasjon og abstract/forskningsidé: 400 kr
  • Forskere og helsepersonell: 600 kr
  • Student (helsefag): 200 kr
  • Konferansemiddag: 100 kr

Påmelding og betaling

Påmelding skjer ved å fylle ut påmeldingsskjema.
Betaling skjer direkte ved påmelding.
Ved forfall meldt innen 1. november vil avgift, minus registreringsutgifter på kr 50, refunderes. 

Abstract

Forskere som ønsker å holde presentasjon på konferansen må i forbindelse med påmelding levere et abstract eller sammendrag av sin forskningsidé. Abstractet må ikke overstige en A4-side.

Abstractet/forskningsidéen sendes innen 15. oktober til Kristine Løkås Jacobsen.

Det er forbud mot fotografering og lydopptak under forskningskonferansen, men abstracts vil offentliggjøres i etterkant.

Reisestøtte

Vi regner med å kunne tilby reisestøtte etter søknad for forskere som leverer abstract og holder en presentasjon. Alle som har krysset av for reisestøtte på påmeldingsskjemaet vil bli kontaktet.

Kontaktinformasjon


Handler om