Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om senteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om senteret

Artikkel

Senter for genetisk epidemiologi og psykisk helse (PsychGen)

Et tverrfaglig forskningsmiljø for kunnskap om hvordan psykisk helse utvikles og forløper gjennom livet.

Senteret studerer hvordan psykisk helse utvikles og forløper gjennom livet . Foto: Mostphotos.com..
Senteret studerer hvordan psykisk helse utvikles og forløper gjennom livet . Foto: Mostphotos.com..

Et tverrfaglig forskningsmiljø for kunnskap om hvordan psykisk helse utvikles og forløper gjennom livet.


Senteret vil øke kunnskapen om hvordan gener og miljø påvirker vår psykiske helse. Senteret ser spesielt på psykiske helseutfordringer som er en samlebetegnelse for trekk, symptomer og diagnoser relatert til nevroutvikling og psykiske lidelser.

Psykiske helseutfordringer fører til en større andel personer med funksjonsnedsettelse enn kreft eller hjertesykdom. En grunn til dette er at de vanligvis inntreffer tidlig i livet, og kan ha store og vedvarende konsekvenser for sosiale relasjoner, læring og deltagelse i utdanning og arbeidsliv.

Til tross for at psykiske helseutfordringer utvikler seg med alder og over tid, er studier ofte avgrenset til spesifikke perioder i livsløpet, som barndom, ungdomstid eller voksen alder. Andre barrierer for kunnskapsfremskritt er at ulike forskningsdisipliner ikke samarbeider, samt bruk av metoder og datakilder som gir begrenset innsikt i årsakssammenhenger. Det er fortsatt mye vi ikke vet om hva som forårsaker psykiske helseutfordringer og hvordan man kan forbedre forløpene for barn, unge og voksne med ulike utfordringer.

PsychGen-senteret vil samle essensiell kompetanse og ressurser på tvers av Folkehelseinstituttet og fagdisipliner. Senteret vil samle internasjonalt ledende kompetanse på avanserte og nyskapende metoder for å utvikle forebyggingsrelevant kunnskap om psykisk helse gjennom livet.

  • Senterleder: Alexandra Havdahl
  • Medleder: Helga Ask

Senterets fire satsingsområder:

 

1 Overvåke og beskrive forløp for psykisk helse

Vi vil fylle viktige kunnskapshull om hvordan psykisk helse utvikles og forløper gjennom livsstadier, i ulike sosioøkonomiske grupper og kjønn, og om hvordan forløp henger sammen med diagnoser, bruk og erfaringer med helse- og omsorgstjenester.

2 Identifisere kausale risiko-, og beskyttelses- og motstandsfaktorer

Vi vil identifisere kausalitet og samspill mellom miljømessige og genetiske risiko- og motstandsfaktorer, og i hvilke livsstadier de har effekt på psykisk helse. Vi vet at genetisk predisposisjon utgjør en viktig risikofaktor for å utvikle psykiske helseutfordringer, i et komplekst samspill med miljøfaktorer som bl.a. sosioøkonomisk status, ernæring og kosthold, eksponering for miljøgifter og legemidler, samt psykososiale forhold, spesielt i tidlige faser av hjerneutvikling mens barnet er i livmoren og i barne- og ungdomstid. Vi har også egne prosjekter som ser på hvordan Covid-19 pandemien og tiltakene som fulgte med den hadde konsekvenser for psykisk helse i befolkningen.

3 Utvikle verktøy for predikasjon

Senteret vil utvikle prediksjonsmodeller med potensielt stror nytteverdi for psykisk helsefremmende og forebyggende innsats. Eksisterende prediksjonsmodeller for psykisk helse har vist liten forebyggingsverdi og mangler informasjon om genetiske og familiefaktorer og innlemmer sjelden motstandsfaktorer i tillegg til risikofaktorer.

4 Oversette og kommunisere

Senteret har fokus på brukermedvirkning, kommunikasjon og oversetting av forebyggingsrelevant kunnskap til klinisk nytteverdi.

Nasjonale samarbeidspartnere:

Internasjonale samarbeidspartnere

  • University of Bristol -George Davey Smith
  • Uni College London -J.B. Pingault
  • Birkbeck, Uni of London -Angelica Ronald
  • University of North Carolina -Cindy Bulik
  • Queensland Uni., AU -David Evans
  • University of Iceland -Unnur Valdimarsdottir
  • Aarhus Univ. -A. Børglum