Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «AMR-senterets aktiviteter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • AMR-senterets aktiviteter

Artikkel

AMR-senterets aktiviteter

Aktivitetene i senteret fordeles i hovedsak i temaer knyttet til definerte hovedmål.

Copyright: Folkehelseinstituttet
Copyright: Folkehelseinstituttet

Aktivitetene i senteret fordeles i hovedsak i temaer knyttet til definerte hovedmål.


Studere spredning av antimikrobiell resistens, inkludert genetisk mobilitet

Dekker et bredt spekter med behov for kunnskap om genetisk mobilitet, spredning av resistens og studier av eksponeringsdata. Helgenomsekvensering (NGS), bioinformatikk og tolkning av metagenomdata vil bidra til å forstå hvordan gener forflytter seg mellom mikrober og individer. Utvikling av epidemiologiske modeller basert på disse dataene gjør det mulig å studere fenomener relatert til AMR, både på enkeltindividnivå og befolkningsnivå.

God tilgang av antimikrobielle midler og implementering av effektive smitteverntiltak, inkludert effekt av vaksiner, for å stimulere riktig bruk og redusere resistensutvikling.

For å sikre riktig behandling av individer som trenger det og redusere resistensutvikling, vil senteret dekke forskning og helseanalyser om hvordan behovet for antimikrobielle midler kan reduseres gjennom bedre smittevern, infeksjonsforebygging og ved å hindre smitte med resistente mikrober. Gode overvåkningssystemer som både inkluderer bruks- og resistensdata hos mennesker og dyr er grunnleggende for å dokumentere og måle dagens situasjon og fremgang.

FHI har bygget sterk kompetanse og renomme på to spesifikke policy-relaterte områder, innovasjon og tilgang. Her vil fagmiljøer på FHI med kunnskap om riktig bruk av antimikrobielle midler, samfunnsøkonomiske konsekvenser, samt kunnskap om virkemidler og faktorer som påvirker tilgang til og innovasjon på antibiotika være viktige bidragsytere for politikk og policyutforming på området.

Studere eksponeringsdata og kartlegge genetisk profil til bakteriene og deres arvemateriale.

FHI har sterke fagmiljøer som arbeider med å studere antimikrobielle eksponeringssdata og kartlegging av genetisk profil til bakterier og deres arvemateriale. Det har i de senere årene blitt satset på å etablere infrastruktur for NGS og bioinformatikk for mikrober og virus. Dette muliggjør bedre identifikasjon av resistens og resistensmekanismer hos bakterier og virus. Forskning på metagenomdata vil gi økt innsikt i mikrobiell økologi og øke forståelsen for resistensutvikling som skyldes mobile genetiske elementer og seleksjonspress. Kobling av NGS data med andre typer av data slik som bruk av antibiotika, miljøfaktorer, reisevirksomhet og kosthold vil kunne lede til bedre klinisk innsikt og intervensjon.

Effekt av intervensjoner på folkehelsenivå

Senter for AMR skal ha et sterkt fokus på policy-nivå basert på forskning og kunnskapsformidling av høy kvalitet. Kobling av kunnskap og forskning fra ulike deler av AMR området er viktig for å kunne gi gode kunnskapsbaserte råd. Målet vil være å bedre pasientenes helse – og omsorgstjenester, gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet samt bidra til godt folkehelsearbeid på området.