Hopp til innhold

Kontakt oss om emnet


Generell kontaktinformasjon

  • Juridiske spørsmål i forbindelse med søknader til FHI: Send e-post til Jusskasse@fhi.no
  • Kontaktpersoner i Avdeling for Helsedataforvaltning og -analyse: Maj-Lis Baldersheim (avdelingsdirektør), tlf: 50 20 40 91, Jon Gunnar Tufta gruppeleder, tlf: 53 20 40 54

Spørsmål om søknad om tilgang til data og biologisk materiale:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.