Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Publikasjonslister for FHIs helseregistre 2016

Publisert Oppdatert

Colourbox.com
Colourbox.com

Oversikt over forskningsartikler publisert 2016 der data fra Folkehelseinstituttets helseregistre er brukt.


Helseregistre ved Folkehelseinstituttet

Forskere kan be om tilgang til helseregistrene som Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for. Helseregistre er en unik kilde til kunnskap om befolkningens helse, årsaker til sykdom og kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene, og bidrar til forskning og gir ny innsikt.

Dette er en oversikt over artikler basert på denne forskningen, publisert i vitenskapelige tidsskrift. Listene er basert på metodiske søk i internasjonale artikkeldatabaser. De vil kunne være ufullstendige, avhengig av hvordan kildeopplysningene er angitt i artiklene.

For å søke om tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra helseregistre eller helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet forvalter, må du benytte elektronisk søknadsskjema for tilgang til data.

Oversiktene er samlet per register, og kan også lastes ned som EndNote-fil i venstremenyen. Registre som ikke genererte treff i artikkeldatabasene er ikke med på oversikten.

Abortregisteret, 3 artikler

Eskild, A., Herdlevaer, I. E., Strom-Roum, E. M., Monkerud, L., & Grytten, J. (2016). Childbirth or termination of pregnancy: does paid employment matter? A population study of women in reproductive age in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(5), 513-518. doi:https://dx.doi.org/10.1111/aogs.12867

Lokeland, M., Bjorge, T., Iversen, O. E., Akerkar, R., & Bjorge, L. (2016). Implementing medical abortion with mifepristone and misoprostol in Norway 1998-2013. International Journal of Epidemiology, 28, 28. doi:https://dx.doi.org/10.1093/ije/dyw270

Strom-Roum, E. M., Lid, J., & Eskild, A. (2016). Use of contraception among women who request first trimester pregnancy termination in Norway. Contraception, 94(2), 181-186. doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.contraception.2016.04.005

Dødsårsaksregisteret (DÅR), 49 artikler

Asberg, A. N., Stovner, L. J., Zwart, J. A., Winsvold, B. S., Heuch, I., & Hagen, K. (2016a). Chronic musculoskeletal complaints as a predictor of mortality-The HUNT study. Pain, 157(7), 1443-1447. doi:https://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000537

Asberg, A. N., Stovner, L. J., Zwart, J. A., Winsvold, B. S., Heuch, I., & Hagen, K. (2016b). Migraine as a predictor of mortality: The HUNT study. Cephalalgia, 36(4), 351-357. doi:https://dx.doi.org/10.1177/0333102415593090

Berg, E. (2016). Ambiguous indifference - fatal overdoses among marginalized drug users after discharge from inpatient treatment. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 33(2), 189-213. doi:10.1515/nsad-2016-0015

Chang, S. S., Bjorngaard, J. H., Tsai, M. K., Bjerkeset, O., Wen, C. P., Yip, P. S. F., . . . Gunnell, D. (2016). Heart rate and suicide: findings from two cohorts of 533 000 Taiwanese and 75 000 Norwegian adults. Acta Psychiatrica Scandinavica, 133(4), 277-288. doi:10.1111/acps.12513

Chikani, V., Brophy, M., Vossbrink, A., Blust, R. N., Benkertl, M., Salvino, C., . . . Martinez, R. (2016). Racial/Ethnic Disparities in Rates of Traumatic injury in Arizona, 2011-2012. Public Health Reports, 131(5), 704-710. doi:10.1177/0033354916663491

DeRoo, L., Skjaerven, R., Wilcox, A., Klungsoyr, K., Wikstrom, A. K., Morken, N. H., & Cnattingius, S. (2016). Placental abruption and long-term maternal cardiovascular disease mortality: a population-based registry study in Norway and Sweden. European Journal of Epidemiology, 31(5), 501-511. doi:https://dx.doi.org/10.1007/s10654-015-0067-9

Engeseth, K., Hodnesdal, C., Grundvold, I., Liestol, K., Gjesdal, K., Erikssen, G., . . . Skretteberg, P. T. (2016). Heart rate reserve predicts cardiovascular death among physically unfit but otherwise healthy middle-aged men: a 35-year follow-up study. European Journal of Preventive Cardiology, 23(1), 59-66. doi:https://dx.doi.org/10.1177/2047487314553202

Engeseth, K., Hodnesdal, C., Grundvold, I., Liestol, K., Gjesdal, K., Kjeldsen, S. E., . . . Skretteberg, P. T. (2016). Temporal reduction in chronotropic index predicts risk of cardiovascular death among healthy middle-aged men: A 28-year follow-up study. Journal of the American Heart Association, 5(12), e004555. doi:http://dx.doi.org/10.1161/JAHA.116.004555

Fossum, S., Vikanes, A., Naess, O., Vos, L., Grotmol, T., & Halvorsen, S. (2016). Hyperemesis gravidarum and long-term mortality: A population-based cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology., Dec 15 [Epub ahead of print]. doi:http://dx.doi.org/10.1111/1471-0528.14454

Fredheim, O. M., Brelin, S., Hjermstad, M. J., Loge, J. H., Aass, N., Johannesen, T. B., & Skurtveit, S. (2016). Prescriptions of analgesics during complete disease trajectories in patients who are diagnosed with and die from cancer within the five-year period 2005-2009. European Journal of Pain, Oct 14 [Epub ahead of print]. doi:https://dx.doi.org/10.1002/ejp.956

Gelder, R., Menvielle, G., Costa, G., Kovacs, K., Martikainen, P., Strand, B. H., & Mackenbach, J. P. (2016). Long-term trends of inequalities in mortality in 6 European countries. International Journal of Public Health, Dec 9 [Epub ahead of print]. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s00038-016-0922-9

Gjersing, L., Jonassen, K., Skurtveit, S., Bramness, J., & Clausen, T. (2016). Emergency service use is common in the year before death among drug users who die from an overdose. Journal of Substance Use, Sep 03 [Epub ahead of print]. doi:http://dx.doi.org/10.1080/14659891.2016.1208778

Halvorsen, S., Jortveit, J., Hasvold, P., Thuresson, M., & Oie, E. (2016). Initiation of and long-term adherence to secondary preventive drugs after acute myocardial infarction. BMC Cardiovascular Disorders, 16, 115. doi:https://dx.doi.org/10.1186/s12872-016-0283-6

Heir, T., Falk, R. S., Robsahm, T. E., Sandvik, L., Erikssen, J., & Tretli, S. (2016). Cholesterol and prostate cancer risk: a long-term prospective cohort study. BMC Cancer, 16, 643. doi:https://dx.doi.org/10.1186/s12885-016-2691-5

Herland, T., Apalset, E. M., Eide, G. E., Tell, G. S., & Lehmann, S. (2016). Airflow limitation as a risk factor for low bone mineral density and hip fracture. European Clinical Respiratory Journal, 3, 32214. doi:https://dx.doi.org/10.3402/ecrj.v3.32214

Hofvind, S., Holen, A., Roman, M., Sebuodegard, S., Puig-Vives, M., & Akslen, L. (2016). Mode of detection: an independent prognostic factor for women with breast cancer. Journal of Medical Screening, 23(2), 89-97. doi:10.1177/0969141315604006

Holter, J. C., Ueland, T., Jenum, P. A., Muller, F., Brunborg, C., Froland, S. S., . . . Heggelund, L. (2016). Risk factors for long-term mortality after hospitalization for community-acquired pneumonia: a 5-year prospective follow-up study. PloS One, 11(2), e0148741. doi:http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0148741

Holter, J. C., Ueland, T., Norseth, J., Brunborg, C., Froland, S. S., Husebye, E., . . . Heggelund, L. (2016). Vitamin D status and long-term mortality in community-acquired pneumonia: Secondary data analysis from a prospective cohort. PloS One, 11(7), e0158536. doi:http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0158536

Hovde, O., Hoivik, M. L., Henriksen, M., Solberg, I. C., Smastuen, M. C., & Moum, B. A. (2016). Malignancies in patients with inflammatory bowel disease: Results from 20 years of follow-up in the IBSEN study.[Erratum appears in J Crohns Colitis. 2016 Dec 30;:; PMID: 28039308]. Journal of Crohn's & colitis, Oct 31 [epub ahead of print]. doi:https://dx.doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjw193

Hovde, O., Smastuen, M. C., Hoivik, M. L., Bernklev, T., Huppertz-Hauss, G., Hoie, O., . . . Moum, B. A. (2016). Mortality and Causes of Death in Ulcerative Colitis: Results from 20 Years of Follow-up in the IBSEN Study. Inflammatory Bowel Diseases, 22(1), 141-145. doi:https://dx.doi.org/10.1097/MIB.0000000000000582

Hoye, A., Nesvag, R., Reichborn-Kjennerud, T., & Jacobsen, B. K. (2016). Sex differences in mortality among patients admitted with affective disorders in North Norway: a 33-year prospective register study. Bipolar Disorders, 18(3), 272-281. doi:https://dx.doi.org/10.1111/bdi.12389

Jortveit, J., Eskedal, L., Hirth, A., Fomina, T., Dohlen, G., Hagemo, P., . . . Holmstrom, H. (2016). Sudden unexpected death in children with congenital heart defects. European Heart Journal, 37(7), 621-626. doi:https://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehv478

Jortveit, J., Leirgul, E., Eskedal, L., Greve, G., Fomina, T., Dohlen, G., . . . Holmstrom, H. (2016). Mortality and complications in 3495 children with isolated ventricular septal defects. Archives of Disease in Childhood, 101(9), 808-813. doi:https://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2015-310154

Jortveit, J., Oyen, N., Leirgul, E., Fomina, T., Tell, G. S., Vollset, S. E., . . . Holmstrom, H. (2016). Trends in Mortality of Congenital Heart Defects. Congenital Heart Disease, 11(2), 160-168. doi:https://dx.doi.org/10.1111/chd.12307

Kjollesdal, M., Ariansen, I., Mortensen, L., Davey Smith, G., & Naess, O. (2016). Educational differences in cardiovascular mortality: The role of shared family factors and cardiovascular risk factors. Scandinavian Journal of Public Health, 44(8), 744-750. doi:http://dx.doi.org/10.1177/1403494816669427

Kvakkestad, K. M., Abdelnoor, M., Claussen, P. A., Eritsland, J., Fossum, E., & Halvorsen, S. (2016). Long-term survival in octogenarians and older patients with ST-elevation myocardial infarction in the era of primary angioplasty: A prospective cohort study. European Heart Journal Acute Cardiovascular Care, 5(3), 243-252. doi:https://dx.doi.org/10.1177/2048872615574706

Kvammen, O., Myklebust, T. A., Solberg, A., Moller, B., Klepp, O. H., Fossa, S. D., & Tandstad, T. (2016). Long-term Relative Survival after Diagnosis of Testicular Germ Cell Tumor. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, 25(5), 773-779. doi:https://dx.doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-15-1153

Lallukka, T., Podlipskyte, A., Sivertsen, B., Andruskiene, J., Varoneckas, G., Lahelma, E., . . . Rahkonen, O. (2016). Insomnia symptoms and mortality: a register-linked study among women and men from Finland, Norway and Lithuania. Journal of Sleep Research, 25(1), 96-103. doi:https://dx.doi.org/10.1111/jsr.12343

Laugsand, L. E., Janszky, I., Vatten, L. J., Dalen, H., Midthjell, K., Grill, V., & Carlsson, S. (2016). Autoimmune diabetes in adults and risk of myocardial infarction: the HUNT study in Norway. Journal of Internal Medicine, 280(5), 518-531. doi:https://dx.doi.org/10.1111/joim.12530

Nakken, O., Lindstrom, J. C., Tysnes, O. B., & Holmoy, T. (2016). Mortality trends of amyotrophic lateral sclerosis in Norway 1951-2014: an age-period-cohort study. Journal of Neurology, 263(12), 2378-2385. doi:https://dx.doi.org/10.1007/s00415-016-8273-2

Ness-Jensen, E., Gottlieb-Vedi, E., Wahlin, K., & Lagergren, J. (2016). All-cause and cancer-specific mortality in GORD in a population-based cohort study (the HUNT study). Gut., Oct 27 [Epub ahead of print]. doi:http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2016-312514

Nguipdop-Djomo, P., Heldal, E., Rodrigues, L. C., Abubakar, I., & Mangtani, P. (2016). Duration of BCG protection against tuberculosis and change in effectiveness with time since vaccination in Norway: a retrospective population-based cohort study. Lancet Infectious Diseases, 16(2), 219-226. doi:10.1016/s1473-3099(15)00400-4

Pedersen, W., & Bakken, A. (2016). Urban landscapes of adolescent substance use. Acta Sociologica, 59(2), 131-150. doi:http://dx.doi.org/10.1177/0001699315625448

Provan, S. A., Olsen, I. C., Austad, C., Haugeberg, G., Kvien, T. K., & Uhlig, T. (2016). Calcium supplementation and inflammation increase mortality in rheumatoid arthritis: A 15-year cohort study in 609 patients from the Oslo Rheumatoid Arthritis Register. Seminars in Arthritis and Rheumatism., Jul 26 [Epub ahead of print]. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.semarthrit.2016.07.011

Puzo, Q., Qin, P., & Mehlum, L. (2016). Long-term trends of suicide by choice of method in Norway: a joinpoint regression analysis of data from 1969 to 2012. BMC Public Health, 16, 255. doi:https://dx.doi.org/10.1186/s12889-016-2919-y

Risnes, K. R., Pape, K., Bjorngaard, J. H., Moster, D., Bracken, M. B., & Romundstad, P. R. (2016). Premature adult death in individuals born preterm: A sibling comparison in a prospective nationwide follow-up study. PloS One, 11(11), e0165051. doi:http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0165051

Rosness, T. A., Engedal, K., Bjertness, E., & Strand, B. H. (2016). Association Between Random Measured Glucose Levels in Middle and Old Age and Risk of Dementia-Related Death. Journal of the American Geriatrics Society, 64(1), 156-161. doi:https://dx.doi.org/10.1111/jgs.13870

Rosness, T. A., Strand, B. H., Bergem, A. L. M., Nafstad, P., Langballe, E. M., Engedal, K., . . . Bjertness, E. (2016). Association of psychological distress late in life and dementia-related mortality. Aging & Mental Health, 20(6), 603-610. doi:10.1080/13607863.2015.1031639

Saeheim, A., Hestetun, I., Mork, E., Nrugham, L., & Mehlum, L. (2016). A 12-year National Study of Suicide by Jumping From Bridges in Norway. Archives of Suicide Research, Jun 16 [epub ahead of print]. doi:https://dx.doi.org/10.1080/13811118.2016.1199988

Sindicic, M., Gomercic, T., Kusak, J., Slijepcevic, V., Huber, D., & Frkovic, A. (2016). Mortality in the Eurasian lynx population in Croatia over the course of 40 years. Mammalian Biology, 81(3), 290-294. doi:10.1016/j.mambio.2016.02.002

Skrunes, R., Svarstad, E., Reisaeter, A. V., Marti, H. P., & Vikse, B. E. (2016). End stage renal disease predicts increased risk of death in first degree relatives in the Norwegian population. PloS One, 11(11), e0165026. doi:http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0165026

Smeland, K. B., Kiserud, C. E., Lauritzsen, G. F., Blystad, A. K., Fagerli, U. M., Falk, R. S., . . . Holte, H. (2016). A national study on conditional survival, excess mortality and second cancer after high dose therapy with autologous stem cell transplantation for non-Hodgkin lymphoma. British Journal of Haematology, 173(3), 432-443. doi:https://dx.doi.org/10.1111/bjh.13965

Strand, B. H., Wills, A. K., Langballe, E. M., Rosness, T. A., Engedal, K., & Bjertness, E. (2016). Weight Change in Midlife and Risk of Mortality From Dementia up to 35 Years Later. Journals of Gerontology Series A Biological Sciences & Medical Sciences, 10, 10. doi:https://dx.doi.org/10.1093/gerona/glw157

Tollefsen, I. M., Hem, E., Ekeberg, O., Zahl, P.-H., & Helweg-Larsen, K. (2016). Differing Procedures for Recording Mortality Statistics in Scandinavia. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, Sep 23 [epub ahead of print]. doi:http://dx.doi.org/10.1027/0227-5910/a000425

Tollefsen, I. M., Thiblin, I., Helweg-Larsen, K., Hem, E., Kastrup, M., Nyberg, U., . . . Ekeberg, O. (2016). Accidents and undetermined deaths: re-evaluation of nationwide samples from the Scandinavian countries. BMC Public Health, 16, 449. doi:https://dx.doi.org/10.1186/s12889-016-3135-5

Vallersnes, O. M., Jacobsen, D., Ekeberg, O., & Brekke, M. (2016). Outpatient treatment of acute poisoning by substances of abuse: a prospective observational cohort study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 24, 76. doi:https://dx.doi.org/10.1186/s13049-016-0268-6

Varmdal, T., Bakken, I. J., Janszky, I., Wethal, T., Ellekjaer, H., Rohweder, G., . . . Bonaa, K. H. (2016). Comparison of the validity of stroke diagnoses in a medical quality register and an administrative health register. Scandinavian Journal of Public Health, 44(2), 143-149. doi:10.1177/1403494815621641

Wergeland, E., Gjertsen, F., & Lund, J. (2016). Inadequate surveillance of fatal occupational injuries in Norwegian land based activities. [Norwegian]. [Mangelfull overvaking av skadedodsfall i Norsk landbasert arbeidsliv.]. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 117-123. doi:http://dx.doi.org/10.5324/nje.v26i1-2.2024

Zuo, H., Ueland, P. M., Ulvik, A., Eussen, S., Vollset, S. E., Nygard, O., . . . Tell, G. S. (2016). 9 Plasma Biomarkers of Inflammation, the Kynurenine Pathway, and Risks of All-Cause, Cancer, and Cardiovascular Disease Mortality. American Journal of Epidemiology, 183(4), 249-258. doi:https://dx.doi.org/10.1093/aje/kwv242

Hjerte og karregisteret (HKR), 16 artikler

Berge, L. I., Skogen, J. C., Sulo, G., Igland, J., Wilhelmsen, I., Vollset, S. E., . . . Knudsen, A. K. (2016). Health anxiety and risk of ischaemic heart disease: a prospective cohort study linking the Hordaland Health Study (HUSK) with the Cardiovascular Diseases in Norway (CVDNOR) project. BMJ Open, 6(11), e012914. doi:https://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2016-012914

Bjerkreim, A. T., Thomassen, L., Waje-Andreassen, U., Selvik, H. A., & Naess, H. (2016). Hospital Readmission after Intracerebral Hemorrhage. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, 25(1), 157-162. doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.09.009

Brodwall, K., Leirgul, E., Greve, G., Vollset, S. E., Holmstrom, H., Tell, G. S., & Oyen, N. (2016). Possible Common Aetiology behind Maternal Preeclampsia and Congenital Heart Defects in the Child: a Cardiovascular Diseases in Norway Project Study. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 30(1), 76-85. doi:https://dx.doi.org/10.1111/ppe.12252

Eliassen, B. M., Melhus, M., Tell, G. S., Borch, K. B., Braaten, T., Broderstad, A. R., & Graff-Iversen, S. (2016). Validity of self-reported myocardial infarction and stroke in regions with Sami and Norwegian populations: the SAMINOR 1 Survey and the CVDNOR project.[Erratum appears in BMJ Open. 2017 Feb 7;7(2):e012717corr1; PMID: 28174227]. BMJ Open, 6(11), e012717. doi:https://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2016-012717

Fruh, A., Siem, G., Holmstrom, H., Dohlen, G., & Haugaa, K. H. (2016). The Jervell and Lange-Nielsen syndrome; atrial pacing combined with s-blocker therapy, a favorable approach in young high-risk patients with long QT syndrome? Heart Rhythm, 13(11), 2186-2192. doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.hrthm.2016.07.020

Govatsmark, R. E., Sneeggen, S., Karlsaune, H., Slordahl, S. A., & Bonaa, K. H. (2016). Interrater reliability of a national acute myocardial infarction register. Clinical Epidemiology, 8, 305-312. doi:https://dx.doi.org/10.2147/CLEP.S105933

Jortveit, J., Leirgul, E., Eskedal, L., Greve, G., Fomina, T., Dohlen, G., . . . Holmstrom, H. (2016). Mortality and complications in 3495 children with isolated ventricular septal defects. Archives of Disease in Childhood, 101(9), 808-813. doi:https://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2015-310154

Leirgul, E., Brodwall, K., Greve, G., Vollset, S. E., Holmstrom, H., Tell, G. S., & Oyen, N. (2016). Maternal Diabetes, Birth Weight, and Neonatal Risk of Congenital Heart Defects in Norway, 1994-2009. Obstetrics & Gynecology, 128(5), 1116-1125. doi:https://dx.doi.org/10.1097/AOG.0000000000001694

Nacu, A., Fromm, A., Sand, K. M., Waje-Andreassen, U., Thomassen, L., & Naess, H. (2016). Age dependency of ischaemic stroke subtypes and vascular risk factors in western Norway: the Bergen Norwegian Stroke Cooperation Study. Acta Neurologica Scandinavica, 133(3), 202-207. doi:https://dx.doi.org/10.1111/ane.12446

Oygarden, H., Fromm, A., Sand, K., Eide, G., Thomassen, L., Naess, H., & Waje-Andreassen, U. (2016). Can the cardiovascular family history reported by our patients be trusted? The Norwegian Stroke in the Young Study. European Journal of Neurology, 23(1), 154-159. doi:http://dx.doi.org/10.1111/ene.12824

Saeed, S., Waje-Andreassen, U., Lonnebakken, M. T., Fromm, A., Oygarden, H., Naess, H., & Gerdts, E. (2016). Covariates of non-dipping and elevated night-time blood pressure in ischemic stroke patients: the Norwegian Stroke in the Young Study. Blood Pressure, 25(4), 212-218. doi:https://dx.doi.org/10.3109/08037051.2015.1127559

Sulo, E., Nygard, O., Vollset, S. E., Igland, J., Sulo, G., Ebbing, M., . . . Tell, G. S. (2016). Coronary angiography and myocardial revascularization following the first acute myocardial infarction in Norway during 2001-2009: Analyzing time trends and educational inequalities using data from the CVDNOR project. International Journal of Cardiology, 212, 122-128. doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.03.050

Sulo, G., Igland, J., Vollset, S. E., Nygard, O., Ebbing, M., Sulo, E., . . . Tell, G. S. (2016). Heart failure complicating acute myocardial infarction; burden and timing of occurrence: A nation-wide analysis including 86 771 patients from the cardiovascular disease in norway (CVDNOR) project. Journal of the American Heart Association, 5(1), 1-8. doi:http://dx.doi.org/10.1161/JAHA.115.002667

Sulo, G., Nygard, O., Vollset, S. E., Igland, J., Ebbing, M., Sulo, E., . . . Tell, G. S. (2016). Higher education is associated with reduced risk of heart failure among patients with acute myocardial infarction: A nationwide analysis using data from the CVDNOR project. European Journal of Preventive Cardiology, 23(16), 1743-1750. doi:https://dx.doi.org/10.1177/2047487316655910

Varmdal, T., Bakken, I. J., Janszky, I., Wethal, T., Ellekjaer, H., Rohweder, G., . . . Bonaa, K. H. (2016). Comparison of the validity of stroke diagnoses in a medical quality register and an administrative health register. Scandinavian Journal of Public Health, 44(2), 143-149. doi:https://dx.doi.org/10.1177/1403494815621641

Wendt, K., Kristiansen, R., Krohg-Sorensen, K., Gregersen, F. A., & Fosse, E. (2016). Trends in Abdominal Aortic and Iliac Aneurysm Repairs in Norway from 2001 to 2013. European Journal of Vascular & Endovascular Surgery, 51(2), 194-201. doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2015.08.015

Medisinsk fødselsregister (MFR), 138 artikler

Al-Zirqi, I., Daltveit, A. K., Forsen, L., Stray-Pedersen, B., & Vangen, S. (2016). Risk factors for complete uterine rupture. American Journal of Obstetrics and Gynecology, Oct 22 [epub ahead of print]. doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2016.10.017

Al-Zirqi, I., Stray-Pedersen, B., Forsen, L., Daltveit, A. K., & Vangen, S. (2016). Uterine rupture: trends over 40 years. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(5), 780-787. doi:https://dx.doi.org/10.1111/1471-0528.13394

Anonymous. (2016). Correction: Long-term mortality in mothers with perinatal losses and risk modification by surviving children and attained education: A population-based cohort study (BMJ Open (2016) 6 (e012894) DOI: 10.1136/bmjopen-2016-012894). BMJ Open, 6(12), e012894corr012891. doi:http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2016-012894corr1

Berg, E., Haaland, O. A., Feragen, K. B., Filip, C., Vindenes, H. A., Moster, D., . . . Sivertsen, A. (2016). Health Status Among Adults Born With an Oral Cleft in Norway. JAMA Pediatr, 170(11), 1063-1070. doi:10.1001/jamapediatrics.2016.1925

Berg, E., Sivertsen, A., Ariansen, A. M., Filip, C., Vindenes, H. A., Feragen, K. B., . . . Haaland, O. A. (2016). Socio-Economic Status and Reproduction among Adults Born with an Oral Cleft: A Population-Based Cohort Study in Norway. PloS One, 11(9), e0162196. doi:10.1371/journal.pone.0162196

Bin, Y. S., Roberts, C. L., Nicholl, M. C., Nassar, N., & Ford, J. B. (2016). Contribution of changing risk factors to the trend in breech presentation at term. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 56(6), 564-570. doi:10.1111/ajo.12556

Bjelland, E. K., Owe, K. M., Pingel, R., Kristiansson, P., Vangen, S., & Eberhard-Gran, M. (2016). Pelvic pain after childbirth: a longitudinal population study. Pain, 157(3), 710-716. doi:https://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000427

Bjorge, T., Gissler, M., Ording, A. G., Engeland, A., Glimelius, I., Leinonen, M., . . . Grotmol, T. (2016). Reproductive history and risk of colorectal adenocarcinoma in parous women: a Nordic population-based case-control study. British Journal of Cancer, 115(11), 1416-1420. doi:https://dx.doi.org/10.1038/bjc.2016.315

Bjorge, T., Skare, G. B., Bjorge, L., Trope, A., & Lonnberg, S. (2016). Adverse Pregnancy Outcomes After Treatment for Cervical Intraepithelial Neoplasia. Obstetrics and Gynecology, 128(6), 1265-1273. doi:https://dx.doi.org/10.1097/AOG.0000000000001777

Bjorke-Monsen, A. L., Ulvik, A., Nilsen, R. M., Midttun, O., Roth, C., Magnus, P., . . . Ueland, P. M. (2016). Impact of Pre-Pregnancy BMI on B Vitamin and Inflammatory Status in Early Pregnancy: An Observational Cohort Study. Nutrients, 8(12). doi:10.3390/nu8120776

Blencowe, H., Cousens, S., Jassir, F. B., Say, L., Chou, D., Mathers, C., . . . Lawn, J. E. (2016). National, regional, and worldwide estimates of stillbirth rates in 2015, with trends from 2000: a systematic analysis. Lancet Glob Health, 4(2), e98-e108. Erratum in Lancet Glob Health. 2016;2014(2013):e2164. . doi:10.1016/s2214-109x(15)00275-2

Blondel, B., Alexander, S., Bjarnadottir, R. I., Gissler, M., Langhoff-Roos, J., Novak-Antolic, Z., . . . Zeitlin, J. (2016). Variations in rates of severe perineal tears and episiotomies in 20 European countries: a study based on routine national data in Euro-Peristat Project. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(7), 746-754. doi:10.1111/aogs.12894

Boe, T., Hysing, M., & Zachrisson, H. D. (2016). Low Family Income and Behavior Problems in Norwegian Preschoolers: Is Child Emotionality a Marker for Sensitivity of Influence? Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 37(3), 213-222. doi:10.1097/dbp.0000000000000282

Bohlin, J., Haberg, S. E., Magnus, P., Reese, S. E., Gjessing, H. K., Magnus, M. C., . . . Nystad, W. (2016). Prediction of gestational age based on genome-wide differentially methylated regions. Genome Biology, 17(1), 207. doi:10.1186/s13059-016-1063-4

Brantsaeter, A. L., Torjusen, H., Meltzer, H. M., Papadopoulou, E., Hoppin, J. A., Alexander, J., . . . Haugen, M. (2016). Organic Food Consumption during Pregnancy and Hypospadias and Cryptorchidism at Birth: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Environmental Health Perspectives, 124(3), 357-364. doi:https://dx.doi.org/10.1289/ehp.1409518

Brodwall, K., Leirgul, E., Greve, G., Vollset, S. E., Holmstrom, H., Tell, G. S., & Oyen, N. (2016). Possible Common Aetiology behind Maternal Preeclampsia and Congenital Heart Defects in the Child: a Cardiovascular Diseases in Norway Project Study. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 30(1), 76-85. doi:https://dx.doi.org/10.1111/ppe.12252

Caspersen, I. H., Aase, H., Biele, G., Brantsaeter, A. L., Haugen, M., Kvalem, H. E., . . . Knutsen, H. K. (2016). The influence of maternal dietary exposure to dioxins and PCBs during pregnancy on ADHD symptoms and cognitive functions in Norwegian preschool children. Environment International, 94, 649-660. doi:10.1016/j.envint.2016.06.033

Caspersen, I. H., Haugen, M., Schjolberg, S., Vejrup, K., Knutsen, H. K., Brantsaeter, A. L., . . . Kvalem, H. E. (2016). Maternal dietary exposure to dioxins and polychlorinated biphenyls (PCBs) is associated with language delay in 3year old Norwegian children. Environment International, 91, 180-187. doi:10.1016/j.envint.2016.02.031

Caspersen, I. H., Kvalem, H. E., Haugen, M., Brantsaeter, A. L., Meltzer, H. M., Alexander, J., . . . Knutsen, H. K. (2016). Determinants of plasma PCB, brominated flame retardants, and organochlorine pesticides in pregnant women and 3 year old children in The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Environmental Research, 146, 136-144. doi:10.1016/j.envres.2015.12.020

Charlton, R. A., Klungsoyr, K., Neville, A. J., Jordan, S., Pierini, A., de Jong-van den Berg, L. T., . . . Garne, E. (2016). Prescribing of Antidiabetic Medicines before, during and after Pregnancy: A Study in Seven European Regions. PloS One, 11(5), e0155737. doi:10.1371/journal.pone.0155737

Charlton, R. A., Pierini, A., Klungsoyr, K., Neville, A. J., Jordan, S., de Jong-van den Berg, L. T., . . . Garne, E. (2016). Asthma medication prescribing before, during and after pregnancy: a study in seven European regions. BMJ Open, 6(1), e009237. doi:10.1136/bmjopen-2015-009237

Dale, M. T., Bakketeig, L. S., & Magnus, P. (2016). Alcohol consumption among first-time mothers and the risk of preterm birth: a cohort study. Annals of Epidemiology, 26(4), 275-282. doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.annepidem.2015.08.013

de Jong, J., Garne, E., de Jong-van den Berg, L. T., & Wang, H. (2016). The Risk of Specific Congenital Anomalies in Relation to Newer Antiepileptic Drugs: A Literature Review. Drugs Real World Outcomes, 3(2), 131-143. doi:10.1007/s40801-016-0078-1

Delnord, M., Hindori-Mohangoo, A. D., Smith, L. K., Szamotulska, K., Richards, J. L., Deb-Rinker, P., . . . Euro-Peristat Scientific, C. (2016). Variations in very preterm birth rates in 30 high-income countries: are valid international comparisons possible using routine data? BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. doi:10.1111/1471-0528.14273

Delnord, M., Szamotulska, K., Hindori-Mohangoo, A. D., Blondel, B., Macfarlane, A. J., Dattani, N., . . . Euro-Peristat Scientific, C. (2016). Linking databases on perinatal health: a review of the literature and current practices in Europe. European Journal of Public Health, 26(3), 422-430. doi:https://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckv231

DeRoo, L., Skjaerven, R., Wilcox, A., Klungsoyr, K., Wikstrom, A. K., Morken, N. H., & Cnattingius, S. (2016). Placental abruption and long-term maternal cardiovascular disease mortality: a population-based registry study in Norway and Sweden. European Journal of Epidemiology, 31(5), 501-511. doi:https://dx.doi.org/10.1007/s10654-015-0067-9

DeRoo, L. A., Wilcox, A. J., Lie, R. T., Romitti, P. A., Pedersen, D. A., Munger, R. G., . . . Wehby, G. L. (2016). Maternal alcohol binge-drinking in the first trimester and the risk of orofacial clefts in offspring: a large population-based pooling study. European Journal of Epidemiology, 31(10), 1021-1034. doi:10.1007/s10654-016-0171-5

Dogl, M., Vanky, E., & Heimstad, R. (2016). Changes in induction methods have not influenced cesarean section rates among women with induced labor. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(1), 112-115. doi:https://dx.doi.org/10.1111/aogs.12809

Dolk, H., Wang, H., Loane, M., Morris, J., Garne, E., Addor, M. C., . . . de Jong-van den Berg, L. T. (2016). Lamotrigine use in pregnancy and risk of orofacial cleft and other congenital anomalies. Neurology, 86(18), 1716-1725. doi:10.1212/wnl.0000000000002540

Dypvik, J., Strom-Roum, E. M., Haavaldsen, C., Vatten, L. J., & Eskild, A. (2016). Preeclampsia in pregnancies with and without diabetes: the associations with placental weight. A population study of 655 842 pregnancies. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(2), 217-224. doi:https://dx.doi.org/10.1111/aogs.12795

Egeland, G. M., Klungsoyr, K., Oyen, N., Tell, G. S., Naess, O., & Skjaerven, R. (2016). Preconception Cardiovascular Risk Factor Differences Between Gestational Hypertension and Preeclampsia: Cohort Norway Study. Hypertension, 67(6), 1173-1180. doi:https://dx.doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07099

Eilertsen, E. M. (2016). Improving estimation in genetic models using prior information. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 63-68

Eriksen, W., & Tambs, K. (2016). Is the twin-singleton difference in BMI related to the difference in birth weight? A register-based birth cohort study of Norwegian males. American Journal of Human Biology, 28(4), 566-573. doi:https://dx.doi.org/10.1002/ajhb.22835

Eskild, A., Herdlevaer, I. E., Strom-Roum, E. M., Monkerud, L., & Grytten, J. (2016). Childbirth or termination of pregnancy: does paid employment matter? A population study of women in reproductive age in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(5), 513-518. doi:https://dx.doi.org/10.1111/aogs.12867

Fjalstad, J. W., Stensvold, H. J., Bergseng, H., Simonsen, G. S., Salvesen, B., Ronnestad, A. E., & Klingenberg, C. (2016). Early-onset Sepsis and Antibiotic Exposure in Term Infants: A Nationwide Population-based Study in Norway. Pediatric Infectious Disease Journal, 35(1), 1-6. doi:10.1097/INF.0000000000000906

Forthun, I., Wilcox, A. J., Strandberg-Larsen, K., Moster, D., Nohr, E. A., Lie, R. T., . . . Tollanes, M. C. (2016). Maternal Prepregnancy BMI and Risk of Cerebral Palsy in Offspring. Pediatrics, 138(4). doi:10.1542/peds.2016-0874

Fossum, S., Vikanes, A. V., Naess, O., Vos, L., Grotmol, T., & Halvorsen, S. (2016). Hyperemesis gravidarum and long-term mortality: a population-based cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, Dec 15 [epub ahead of print]. doi:https://dx.doi.org/10.1111/1471-0528.14454

Garne, E., Vinkel Hansen, A., Morris, J., Jordan, S., Klungsoyr, K., Engeland, A., . . . Dolk, H. (2016). Risk of congenital anomalies after exposure to asthma medication in the first trimester of pregnancy - a cohort linkage study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(10), 1609-1618. doi:10.1111/1471-0528.14026

Gervin, K., Page, C. M., Aass, H. C., Jansen, M. A., Fjeldstad, H. E., Andreassen, B. K., . . . Lyle, R. (2016). Cell type specific DNA methylation in cord blood: A 450K-reference data set and cell count-based validation of estimated cell type composition. Epigenetics, 11(9), 690-698. doi:10.1080/15592294.2016.1214782

Gildestad, T., Oyen, N., Klungsoyr, K., Nilsen, R. M., Daltveit, A. K., & Vollset, S. E. (2016). Maternal use of folic acid supplements and infant risk of neural tube defects in Norway 1999-2013. Scandinavian Journal of Public Health, 44(6), 619-626. doi:https://dx.doi.org/10.1177/1403494816649494

Given, J. E., Loane, M., Luteijn, J. M., Morris, J. K., de Jong van den Berg, L. T., Garne, E., . . . Dolk, H. (2016). EUROmediCAT signal detection: an evaluation of selected congenital anomaly-medication associations. British Journal of Clinical Pharmacology, 82(4), 1094-1109. doi:10.1111/bcp.12947

Gjerde, L. C., Torvik, F. A., Østby, K. A., Knudsen, G. P., Czajkowski, N., Reichborn-Kjennerud, T., & Ørstavik, R. E. (2016). Advantages of linking national registries with twin registries for epidemiological research. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 83-92

Griffin, C., Al-Zirqi, I., Stray-Pedersen, B., Forsén, L., Daltveit, A. K., & Vangen, S. (2016). Re: Uterine rupture: trends over 40 years. Letter and Author's reply. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(6), 1032-1033. doi:10.1111/1471-0528.13629

Grinde, B., & Tambs, K. (2016). Effect of household size on mental problems in children: results from the Norwegian Mother and Child Cohort study. BMC Psychol, 4(1), 31. doi:10.1186/s40359-016-0136-1

Grytten, J., Monkerud, L., Skau, I., Eskild, A., Sorensen, R. J., & Saugstad, O. D. (2016). Saving Newborn Babies - The Benefits of Interventions in Neonatal Care in Norway over More Than 40 Years. Health Economics, Feb 04 [epub ahead of print]. doi:https://dx.doi.org/10.1002/hec.3314

Gudbrandsson, B., Wallenius, M., Garen, T., Henriksen, T., Molberg, O., & Palm, O. (2016). Takayasu arteritis and pregnancy; - a population based study on outcome and mother-child related concerns. Arthritis Care & Research, Nov 03 [epub ahead of print]. doi:https://dx.doi.org/10.1002/acr.23146

Gunnarsson, B., Fasting, S., Skogvoll, E., Smarason, A. K., & Salvesen, K. A. (2016). Why babies die in unplanned out-of-institution births: an enquiry into perinatal deaths in Norway 1999-2013. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Nov 25 [epub ahead of print]. doi:https://dx.doi.org/10.1111/aogs.13067

Gunnes, M. W., Lie, R. T., Bjorge, T., Ghaderi, S., Ruud, E., Syse, A., & Moster, D. (2016). Reproduction and marriage among male survivors of cancer in childhood, adolescence and young adulthood: a national cohort study. British Journal of Cancer, 114(3), 348-356. doi:10.1038/bjc.2015.455

Halland, F., Morken, N. H., DeRoo, L. A., Klungsoyr, K., Wilcox, A. J., & Skjaerven, R. (2016). Long-term mortality in mothers with perinatal losses and risk modification by surviving children and attained education: a population-based cohort study. BMJ Open, 6(11), e012894. Erratum in BMJ Open 012016:012896(012812); e012894corr012891. doi:10.1136/bmjopen-2016-012894

Han, S. Y., Brewis, A. A., & Wutich, A. (2016). Body image mediates the depressive effects of weight gain in new mothers, particularly for women already obese: evidence from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. BMC Public Health, 16, 664. doi:10.1186/s12889-016-3363-8

Handal, M., Skurtveit, S., Furu, K., Hernandez-Diaz, S., Skovlund, E., Nystad, W., & Selmer, R. (2016). Motor development in children prenatally exposed to selective serotonin reuptake inhibitors: a large population-based pregnancy cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(12), 1908-1917. doi:10.1111/1471-0528.13582

Handal, M., Skurtveit, S., Roth, C., Hernandez-Diaz, S., & Selmer, R. (2016). Prenatal Exposure to Folic Acid and Antidepressants and Language Development: A Population-Based Cohort Study. Journal of Clinical Psychopharmacology, 36(4), 333-339. doi:10.1097/jcp.0000000000000519

Heino, A., Gissler, M., Hindori-Mohangoo, A. D., Blondel, B., Klungsoyr, K., Verdenik, I., . . . Zeitlin, J. (2016). Variations in Multiple Birth Rates and Impact on Perinatal Outcomes in Europe. PloS One, 11(3), e0149252. doi:10.1371/journal.pone.0149252

Heitmann, K., Havnen, G. C., Holst, L., & Nordeng, H. (2016). Pregnancy outcomes after prenatal exposure to echinacea: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. European Journal of Clinical Pharmacology, 72(5), 623-630. doi:https://dx.doi.org/10.1007/s00228-016-2021-5

Henriksen, L., Schei, B., & Lukasse, M. (2016). Lifetime sexual violence and childbirth expectations - A Norwegian population based cohort study. Midwifery, 36, 14-20. doi:10.1016/j.midw.2016.02.018

Hermansen, T. K., Roysamb, E., Augusti, E. M., & Melinder, A. (2016). Behavior and inhibitory control in children with prenatal exposure to antidepressants and medically untreated depression. Psychopharmacology, 233(8), 1523-1535. doi:10.1007/s00213-016-4248-3

Herstad, L., Klungsoyr, K., Skjaerven, R., Tanbo, T., Forsen, L., Abyholm, T., & Vangen, S. (2016). Elective cesarean section or not? Maternal age and risk of adverse outcomes at term: A population-based registry study of low-risk primiparous women. BMC Pregnancy and Childbirth, 16, 230. doi:http://dx.doi.org/10.1186/s12884-016-1028-3

Hilde, G., Eskild, A., Owe, K. M., Bo, K., & Bjelland, E. K. (2016). Exercise in pregnancy: an association with placental weight? American Journal of Obstetrics and Gynecology, Oct 22 [epub ahead of print]. doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2016.10.018

Irgens, A., Gronning, M., & Irgens, L. M. (2016). Pregnancy outcome in partners of male professional divers in Norway. Occupational Medicine, Jul 13 [epub ahead of print]. doi:https://dx.doi.org/10.1093/occmed/kqw087

Jordan, S., Morris, J. K., Davies, G. I., Tucker, D., Thayer, D. S., Luteijn, J. M., . . . Dolk, H. (2016). Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) Antidepressants in Pregnancy and Congenital Anomalies: Analysis of Linked Databases in Wales, Norway and Funen, Denmark. PloS One, 11(12), e0165122. doi:10.1371/journal.pone.0165122

Jortveit, J., Eskedal, L., Hirth, A., Fomina, T., Dohlen, G., Hagemo, P., . . . Holmstrom, H. (2016). Sudden unexpected death in children with congenital heart defects. European Heart Journal, 37(7), 621-626. doi:https://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehv478

Jortveit, J., Leirgul, E., Eskedal, L., Greve, G., Fomina, T., Dohlen, G., . . . Holmstrom, H. (2016). Mortality and complications in 3495 children with isolated ventricular septal defects. Archives of Disease in Childhood, 101(9), 808-813. doi:https://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2015-310154

Jortveit, J., Oyen, N., Leirgul, E., Fomina, T., Tell, G. S., Vollset, S. E., . . . Holmstrom, H. (2016). Trends in Mortality of Congenital Heart Defects. Congenital Heart Disease, 11(2), 160-168. doi:https://dx.doi.org/10.1111/chd.12307

Joubert, B. R., den Dekker, H. T., Felix, J. F., Bohlin, J., Ligthart, S., Beckett, E., . . . London, S. J. (2016). Maternal plasma folate impacts differential DNA methylation in an epigenome-wide meta-analysis of newborns. Nat Commun, 7, 10577. doi:10.1038/ncomms10577

Kallen, B., & Reis, M. (2016). Ongoing Pharmacological Management of Chronic Pain in Pregnancy. Drugs, 76(9), 915-924. doi:10.1007/s40265-016-0582-3

Kjøbli, E., Bach, R., Skogseth, H., & Jacobsen, G. W. (2016). The Scandinavian Small-for-Gestational Age (SGA) pregnancy and birth cohort – A source to continual insight into fetal growth restriction and long term physical and neurodevelopmental health in mother and offspring. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 145-154

Kolstad, E., Veiby, G., Gilhus, N. E., & Bjork, M. (2016). Overweight in epilepsy as a risk factor for pregnancy and delivery complications. Epilepsia, 57(11), 1849-1857. doi:https://dx.doi.org/10.1111/epi.13573

Kummet, C. M., Moreno, L. M., Wilcox, A. J., Romitti, P. A., DeRoo, L. A., Munger, R. G., . . . Wehby, G. L. (2016). Passive Smoke Exposure as a Risk Factor for Oral Clefts-A Large International Population-Based Study. American Journal of Epidemiology, 183(9), 834-841. doi:10.1093/aje/kwv279

Kutschke, J., Falch, A., Brandt, I., Nilsen, T. S., Jugessur, A., Halekoh, U., . . . Harris, J. R. (2016). Social Factors and Health: Description of a new Norwegian twin study. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 93-102

Larsen, S., Dobbin, J., McCallion, O., & Eskild, A. (2016). Intrauterine fetal death and risk of shoulder dystocia at delivery. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(12), 1345-1351. doi:https://dx.doi.org/10.1111/aogs.13033

Lawn, J. E., Blencowe, H., Waiswa, P., Amouzou, A., Mathers, C., Hogan, D., . . . Cousens, S. (2016). Stillbirths: rates, risk factors, and acceleration towards 2030. Lancet, 387(10018), 587-603. doi:10.1016/s0140-6736(15)00837-5

Leirgul, E., Brodwall, K., Greve, G., Vollset, S. E., Holmstrom, H., Tell, G. S., & Oyen, N. (2016). Maternal Diabetes, Birth Weight, and Neonatal Risk of Congenital Heart Defects in Norway, 1994-2009. Obstetrics and Gynecology, 128(5), 1116-1125. doi:https://dx.doi.org/10.1097/AOG.0000000000001694

Lofling, L., Broms, G., Bahmanyar, S., & Kieler, H. (2016). Maternal and infant characteristics: differences and similarities between the Nordic countries and the US. Clinical Epidemiology, 8, 285-294. doi:10.2147/clep.s106126

Luteijn, J. M., Morris, J. K., Garne, E., Given, J., de Jong-van den Berg, L., Addor, M. C., . . . Dolk, H. (2016). EUROmediCAT signal detection: a systematic method for identifying potential teratogenic medication. British Journal of Clinical Pharmacology, 82(4), 1110-1122. doi:10.1111/bcp.13056

Lygre, G. B., Haug, K., Skjaerven, R., & Bjorkman, L. (2016). Prenatal exposure to dental amalgam and pregnancy outcome. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 44(5), 442-449. doi:https://dx.doi.org/10.1111/cdoe.12233

Magnus, M. C., Haberg, S. E., Magnus, P., Engeland, A., Nafstad, P., Karlstad, O., & Nystad, W. (2016). Pre-eclampsia and childhood asthma. European Respiratory Journal, 48(6), 1622-1630. doi:https://dx.doi.org/10.1183/13993003.00673-2016

Magnus, M. C., Karlstad, O., Haberg, S. E., Nafstad, P., Davey Smith, G., & Nystad, W. (2016). Prenatal and infant paracetamol exposure and development of asthma: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. International Journal of Epidemiology, 45(2), 512-522. doi:10.1093/ije/dyv366

Magnus, M. C., Karlstad, O., Midtun, O., Haberg, S. E., Tunheim, G., Parr, C. L., . . . Nystad, W. (2016). Maternal plasma total neopterin and kynurenine/tryptophan levels during pregnancy in relation to asthma development in the offspring. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 138(5), 1319-1325.e1314. doi:10.1016/j.jaci.2016.02.032

Magnus, P., Birke, C., Vejrup, K., Haugan, A., Alsaker, E., Daltveit, A. K., . . . Stoltenberg, C. (2016). Cohort Profile Update: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). International Journal of Epidemiology, 45(2), 382-388. doi:10.1093/ije/dyw029

Magnus, P., Harris, J. R., & Tambs, K. (2016). Setting up and utilizing Norwegian twin panels. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 9-17. doi:http://dx.doi.org/10.5324/nje.v26i1-2.2011

Majak, G. B., Sandven, I., Lorentzen, B., Vangen, S., Reisaeter, A. V., Henriksen, T., & Michelsen, T. M. (2016). Pregnancy outcomes following maternal kidney transplantation: a national cohort study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(10), 1153-1161. doi:10.1111/aogs.12937

Middeldorp, C. M., Hammerschlag, A. R., Ouwens, K. G., Groen-Blokhuis, M. M., St Pourcain, B., Greven, C. U., . . . Boomsma, D. I. (2016). A Genome-Wide Association Meta-Analysis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Population-Based Pediatric Cohorts. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 55(10), 896-905.e896. doi:10.1016/j.jaac.2016.05.025

Morken, N. H., Skjaerven, R., Richards, J. L., Kramer, M. R., Cnattingius, S., Johansson, S., . . . Group, P. E. W. (2016). Adverse Infant Outcomes Associated with Discordant Gestational Age Estimates. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 30(6), 541-549. doi:https://dx.doi.org/10.1111/ppe.12311

Morris, J. K., Rankin, J., Garne, E., Loane, M., Greenlees, R., Addor, M. C., . . . Dolk, H. (2016). Prevalence of microcephaly in Europe: population based study. BMJ, 354, i4721. doi:10.1136/bmj.i4721

Mortensen, J. H., Oyen, N., Fomina, T., Melbye, M., Tretli, S., Vollset, S. E., & Bjorge, T. (2016). Supplemental folic acid in pregnancy and childhood cancer risk. British Journal of Cancer, 114(1), 71-75. doi:10.1038/bjc.2015.446

Moth, F. N., Sebastian, T. R., Horn, J., Rich-Edwards, J., Romundstad, P. R., & Asvold, B. O. (2016). Validity of a selection of pregnancy complications in the Medical Birth Registry of Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(5), 519-527. doi:https://dx.doi.org/10.1111/aogs.12868

Nelson, S. T., Martin, A. D., Holmoy, I. H., Karlberg, K., & Nodtvedt, A. (2016). A cross-sectional study of factors associated with birth weights of Norwegian beef calves. Preventive Veterinary Medicine, 125, 59-65. doi:10.1016/j.prevetmed.2016.01.011

Nezvalova-Henriksen, K., Spigset, O., Brandlistuen, R. E., Ystrom, E., Koren, G., & Nordeng, H. (2016). Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birthweight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. International Journal of Epidemiology, May 17 [epub ahead of print]. doi:https://dx.doi.org/10.1093/ije/dyw049

Nezvalova-Henriksen, K., Wood, M., Spigset, O., & Nordeng, H. (2016). Association of prenatal ibuprofen exposure with birth weight and gestational age: A population-based sibling study. PloS One, 11(12), e0166971. doi:http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0166971

Nilsen, T., Magnus, P., & Orstavik, R. (2016). Maternal body composition in relation to twinning. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 77-81. doi:http://dx.doi.org/10.5324/nje.v26i1-2.2019

Nilsen, T., Magnus, P., & Ørstavik, R. (2016). Maternal body composition in relation to twinning. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 77-81

Nilsen, T. S., Brandt, I., Czajkowski, N., Knudsen, G. P., Magnus, P., Reichborn-Kjennerud, T., . . . Orstavik, R. (2016). The Norwegian twin registry. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 19-27. doi:http://dx.doi.org/10.5324/nje.v26i1-2.2012

Nilsen, T. S., Brandt, I., Czajkowski, N., Knudsen, G. P., Magnus, P., Reichborn-Kjennerud, T., . . . Ørstavik, R. (2016). The Norwegian Twin Registry. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 19-27

Oftedal, A. M., Busterud, K., Irgens, L. M., Haug, K., & Rasmussen, S. (2016). Socio-economic risk factors for preterm birth in Norway 1999-2009. Scandinavian Journal of Public Health, 44(6), 587-592. doi:https://dx.doi.org/10.1177/1403494816653288

Overgaard, K. R., Aase, H., Torgersen, S., & Zeiner, P. (2016). Co-Occurrence of ADHD and Anxiety in Preschool Children. J Atten Disord, 20(7), 573-580. doi:10.1177/1087054712463063

Owe, K. M., Bjelland, E. K., Stuge, B., Orsini, N., Eberhard-Gran, M., & Vangen, S. (2016). Exercise level before pregnancy and engaging in high-impact sports reduce the risk of pelvic girdle pain: a population-based cohort study of 39 184 women. British Journal of Sports Medicine, 50(13), 817-822. doi:10.1136/bjsports-2015-094921

Owe, K. M., Nystad, W., Stigum, H., Vangen, S., & Bo, K. (2016). Exercise during pregnancy and risk of cesarean delivery in nulliparous women: a large population-based cohort study. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 215(6), 791.e791-791.e713. doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2016.08.014

Panasevich, S., Haberg, S. E., Aamodt, G., London, S. J., Stigum, H., Nystad, W., & Nafstad, P. (2016). Association between pregnancy exposure to air pollution and birth weight in selected areas of Norway. Archives of Public Health, 74, 26. doi:https://dx.doi.org/10.1186/s13690-016-0138-8

Reigstad, M. M., Larsen, I. K., Myklebust, T. A., Robsahm, T. E., Oldereid, N. B., Brinton, L. A., & Storeng, R. (2016). Risk of Cancer in Children Conceived by Assisted Reproductive Technology. Pediatrics, 137(3), e20152061. doi:https://dx.doi.org/10.1542/peds.2015-2061

Reiter, S. F., Bjork, M. H., Daltveit, A. K., Veiby, G., Kolstad, E., Engelsen, B. A., & Gilhus, N. E. (2016). Life satisfaction in women with epilepsy during and after pregnancy. Epilepsy & Behavior, 62, 251-257. doi:10.1016/j.yebeh.2016.06.025

Richards, J. L., Kramer, M. S., Deb-Rinker, P., Rouleau, J., Mortensen, L., Gissler, M., . . . Kramer, M. R. (2016). Temporal Trends in Late Preterm and Early Term Birth Rates in 6 High-Income Countries in North America and Europe and Association With Clinician-Initiated Obstetric Interventions. JAMA, 316(4), 410-419. doi:10.1001/jama.2016.9635

Risnes, K. R., Pape, K., Bjorngaard, J. H., Moster, D., Bracken, M. B., & Romundstad, P. R. (2016). Premature Adult Death in Individuals Born Preterm: A Sibling Comparison in a Prospective Nationwide Follow-Up Study. PloS One, 11(11), e0165051. doi:10.1371/journal.pone.0165051

Rohrer-Baumgartner, N., Zeiner, P., Eadie, P., Egeland, J., Gustavson, K., Reichborn-Kjennerud, T., & Aase, H. (2016). Language Delay in 3-Year-Old Children With ADHD Symptoms. J Atten Disord, 20(10), 867-878. doi:10.1177/1087054713497253

Ronning, P. A., Helseth, E., Meling, T. R., & Johannesen, T. B. (2016). The effect of pregnancy on survival in a low-grade glioma cohort. Journal of Neurosurgery, 125(2), 393-400. doi:https://dx.doi.org/10.3171/2015.6.JNS15985

Rotroff, D. M., Joubert, B. R., Marvel, S. W., Haberg, S. E., Wu, M. C., Nilsen, R. M., . . . Motsinger-Reif, A. (2016). Maternal smoking impacts key biological pathways in newborns through epigenetic modification in Utero. BMC Genomics, 17(1), 976. doi:10.1186/s12864-016-3310-1

Ruggajo, P., Skrunes, R., Svarstad, E., Skjaerven, R., Reisaether, A. V., & Vikse, B. E. (2016). Familial Factors, Low Birth Weight, and Development of ESRD: A Nationwide Registry Study. American Journal of Kidney Diseases, 67(4), 601-608. doi:https://dx.doi.org/10.1053/j.ajkd.2015.11.015

Ruggajo, P., Svarstad, E., Leh, S., Marti, H. P., Reisaether, A. V., & Vikse, B. E. (2016a). Low Birth Weight and Risk of Progression to End Stage Renal Disease in IgA Nephropathy--A Retrospective Registry-Based Cohort Study. PloS One, 11(4), e0153819. doi:https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0153819

Ruggajo, P., Svarstad, E., Leh, S., Marti, H. P., Reisaether, A. V., & Vikse, B. E. (2016b). Low Birth Weight and Risk of Progression to End Stage Renal Disease in IgA Nephropathy - A Retrospective Registry-Based Cohort Study. PloS One, 11(4), e0153819. doi:10.1371/journal.pone.0153819

Sandin, S., Schendel, D., Magnusson, P., Hultman, C., Suren, P., Susser, E., . . . Reichenberg, A. (2016). Autism risk associated with parental age and with increasing difference in age between the parents. Molecular Psychiatry, 21(5), 693-700. doi:10.1038/mp.2015.70

Selmer, R., Haglund, B., Furu, K., Andersen, M., Norgaard, M., Zoega, H., & Kieler, H. (2016). Individual-based versus aggregate meta-analysis in multi-database studies of pregnancy outcomes: the Nordic example of selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine in pregnancy. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 25(10), 1160-1169. doi:10.1002/pds.4033

Skogan, A. H., Egeland, J., Zeiner, P., Overgaard, K. R., Oerbeck, B., Reichborn-Kjennerud, T., & Aase, H. (2016). Factor structure of the Behavior Rating Inventory of Executive Functions (BRIEF-P) at age three years. Child Neuropsychology, 22(4), 472-492. doi:10.1080/09297049.2014.992401

Stene-Larsen, K., Lang, A. M., Landolt, M. A., Latal, B., & Vollrath, M. E. (2016). Emotional and behavioral problems in late preterm and early term births: outcomes at child age 36 months. BMC Pediatrics, 16(1), 196. doi:https://dx.doi.org/10.1186/s12887-016-0746-z

Strand, K. M., Andersen, G. L., Haavaldsen, C., Vik, T., & Eskild, A. (2016). Association of placental weight with cerebral palsy: population-based cohort study in Norway. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(13), 2131-2138. doi:https://dx.doi.org/10.1111/1471-0528.13827

Strand, K. M., Dahlseng, M. O., Lydersen, S., Ro, T. B., Finbraten, A. K., Jahnsen, R. B., . . . Vik, T. (2016). Growth during infancy and early childhood in children with cerebral palsy: a population-based study. Developmental Medicine and Child Neurology, 58(9), 924-930. doi:10.1111/dmcn.13098

Strom-Roum, E. M., Tanbo, T. G., & Eskild, A. (2016). The associations of maternal body mass index with birthweight and placental weight. Does maternal diabetes matter? A population study of 106 191 pregnancies. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(10), 1162-1170. doi:https://dx.doi.org/10.1111/aogs.12947

Suderman, M., Stene, L. C., Bohlin, J., Page, C. M., Holvik, K., Parr, C. L., . . . Nystad, W. (2016). 25-Hydroxyvitamin D in pregnancy and genome wide cord blood DNA methylation in two pregnancy cohorts (MoBa and ALSPAC). Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 159, 102-109. doi:10.1016/j.jsbmb.2016.03.005

Teigset, C. M., Mohn, C., & Rund, B. R. (2016). Gestational length affects neurocognition in early-onset schizophrenia. Psychiatry Research, 244, 78-85. doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2016.07.017

Thurn, L., Lindqvist, P. G., Jakobsson, M., Colmorn, L. B., Klungsoyr, K., Bjarnadottir, R. I., . . . Kallen, K. (2016). Abnormally invasive placenta-prevalence, risk factors and antenatal suspicion: results from a large population-based pregnancy cohort study in the Nordic countries. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(8), 1348-1355. doi:10.1111/1471-0528.13547

Togawa, K., Le Cornet, C., Feychting, M., Tynes, T., Pukkala, E., Hansen, J., . . . Schuz, J. (2016). Parental Occupational Exposure to Heavy Metals and Welding Fumes and Risk of Testicular Germ Cell Tumors in Offspring: A Registry-Based Case-Control Study. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, 25(10), 1426-1434. doi:10.1158/1055-9965.EPI-16-0328

Tollanes, M. C., Strandberg-Larsen, K., Eichelberger, K. Y., Moster, D., Lie, R. T., Brantsaeter, A. L., . . . Wilcox, A. J. (2016). Intake of Caffeinated Soft Drinks before and during Pregnancy, but Not Total Caffeine Intake, Is Associated with Increased Cerebral Palsy Risk in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Journal of Nutrition, 146(9), 1701-1706. doi:10.3945/jn.116.232272

Tollanes, M. C., Strandberg-Larsen, K., Forthun, I., Petersen, T. G., Moster, D., Andersen, A. M., . . . Wilcox, A. J. (2016). Cohort profile: cerebral palsy in the Norwegian and Danish birth cohorts (MOBAND-CP). BMJ Open, 6(9), e012777. doi:10.1136/bmjopen-2016-012777

Tveiten, L., Diep, L. M., Halvorsen, T., & Markestad, T. (2016). Respiratory rate during the first 24 hours of life in healthy term infants. Pediatrics, 137(4). doi:http://dx.doi.org/10.1542/peds.2015-2326

Vejrup, K., Schjolberg, S., Knutsen, H. K., Kvalem, H. E., Brantsaeter, A. L., Meltzer, H. M., . . . Haugen, M. (2016). Prenatal methylmercury exposure and language delay at three years of age in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Environment International, 92-93, 63-69. doi:10.1016/j.envint.2016.03.029

Vienneau, D., Infanger, D., Feychting, M., Schuz, J., Schmidt, L. S., Poulsen, A. H., . . . Roosli, M. (2016). A multinational case-control study on childhood brain tumours, anthropogenic factors, birth characteristics and prenatal exposures: A validation of interview data. Cancer Epidemiology, 40, 52-59. doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.canep.2015.11.006

Vollrath, M. E., Sengpiel, V., Landolt, M. A., Jacobsson, B., & Latal, B. (2016). Is maternal trait anxiety a risk factor for late preterm and early term deliveries? BMC Pregnancy and Childbirth, 16(1), 286. doi:10.1186/s12884-016-1070-1

Waldenstrom, U. (2016). Postponing parenthood to advanced age. Upsala Journal of Medical Sciences, 121(4), 235-243. doi:10.1080/03009734.2016.1201553

Wallenius, M., Salvesen, K. A., Daltveit, A. K., & Skomsvoll, J. F. (2016). Reproductive trends in females with inflammatory joint disease. BMC Pregnancy and Childbirth, 16(1), 123. doi:https://dx.doi.org/10.1186/s12884-016-0919-7

Wennberg, A. L., Opdahl, S., Bergh, C., Aaris Henningsen, A. K., Gissler, M., Romundstad, L. B., . . . Wennerholm, U. B. (2016). Effect of maternal age on maternal and neonatal outcomes after assisted reproductive technology. Fertility and Sterility, 106(5), 1142-1149.e1114. doi:10.1016/j.fertnstert.2016.06.021

Whitworth, K. W., Haug, L. S., Sabaredzovic, A., Eggesbo, M., & Longnecker, M. P. (2016). Brief Report: Plasma Concentrations of Perfluorooctane Sulfonamide and Time-to-pregnancy Among Primiparous Women. Epidemiology, 27(5), 712-715. doi:10.1097/ede.0000000000000524

Wood, M. E., Frazier, J. A., Nordeng, H. M., & Lapane, K. L. (2016a). Longitudinal changes in neurodevelopmental outcomes between 18 and 36 months in children with prenatal triptan exposure: findings from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. BMJ Open, 6(9), e011971. doi:10.1136/bmjopen-2016-011971

Wood, M. E., Frazier, J. A., Nordeng, H. M., & Lapane, K. L. (2016b). Prenatal triptan exposure and parent-reported early childhood neurodevelopmental outcomes: an application of propensity score calibration to adjust for unmeasured confounding by migraine severity. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 25(5), 493-502. doi:10.1002/pds.3902

Wood, M. E., Lapane, K., Frazier, J. A., Ystrom, E., Mick, E. O., & Nordeng, H. (2016). Prenatal Triptan Exposure and Internalising and Externalising Behaviour Problems in 3-Year-Old Children: Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 30(2), 190-200. doi:10.1111/ppe.12253

Ystrom, E., Ørstavik, R., Reichborn-Kjennerud, T., & Torvik, F. A. (2016). Social inequalities in reception of social welfare support: A population based twin study. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 57-62

Zambrana, I. M., Vollrath, M. E., Sengpiel, V., Jacobsson, B., & Ystrom, E. (2016). Preterm delivery and risk for early language delays: a sibling-control cohort study. International Journal of Epidemiology, 45(1), 151-159. doi:10.1093/ije/dyv329

Zeitlin, J., Mortensen, L., Cuttini, M., Lack, N., Nijhuis, J., Haidinger, G., . . . Euro-Peristat Scientific, C. (2016). Declines in stillbirth and neonatal mortality rates in Europe between 2004 and 2010: results from the Euro-Peristat project. Journal of Epidemiology and Community Health, 70(6), 609-615. doi:10.1136/jech-2015-207013

Zeitlin, J., Mortensen, L., Prunet, C., Macfarlane, A., Hindori-Mohangoo, A. D., Gissler, M., . . . Alexander, S. (2016). Socioeconomic inequalities in stillbirth rates in Europe: measuring the gap using routine data from the Euro-Peristat Project. BMC Pregnancy and Childbirth, 16, 15. doi:10.1186/s12884-016-0804-4

Zuccolo, L., DeRoo, L. A., Wills, A. K., Davey Smith, G., Suren, P., Roth, C., . . . Magnus, P. (2016). Pre-conception and prenatal alcohol exposure from mothers and fathers drinking and head circumference: results from the Norwegian Mother-Child Study (MoBa). Scientific Reports, 7, 39535. doi:10.1038/srep39535

Ørstavik, R. E., Knudsen, G. P., Tambs, K., Gjerde, L. C., Torvik, F. A., Nielsen, C., . . . Reichborn-Kjennerud, T. (2016). Musculoskeletal pain and work absence – a 10 year follow-up study of Norwegian young adult twins. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 69-75

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), 7 artikler

Abitbol, C. L., & Moxey-Mims, M. (2016). Chronic kidney disease: Low birth weight and the global burden of kidney disease. Nature Reviews Nephrology, 12(4), 199-200. doi:https://dx.doi.org/10.1038/nrneph.2016.19

Bourgeois, A. C., Zulz, T., Soborg, B., Koch, A., & International Circumpolar Surveillance--Tuberculosis Working, G. (2016). Descriptive review of tuberculosis surveillance systems across the circumpolar regions. International Journal of Circumpolar Health, 75, 30322. doi:https://dx.doi.org/10.3402/ijch.v75.30322

Guzman-Herrador, B., de Blasio, B. F., Lund, V., MacDonald, E., Vold, L., Wahl, E., & Nygard, K. (2016). [Waterborne outbreaks in Norway 2003-2012]. Tidsskrift for den Norske Laegeforening, 136(7), 612-616. doi:https://dx.doi.org/10.4045/tidsskr.15.0114

MacDonald, E., Einoder-Moreno, M., Borgen, K., Brandal, L. T., Diab, L., Fossli, O., . . . Nygard, K. (2016). National outbreak of Yersinia enterocolitica infections in military and civilian populations associated with consumption of mixed salad, Norway, 2014. Eurosurveillance, 21(34), 11-19. doi:10.2807/1560-7917.es.2016.21.34.30321

MacDonald, E., Vestrheim, D. F., White, R. A., Konsmo, K., Lange, H., Aase, A., . . . Vold, L. (2016). Are the current notification criteria for Lyme borreliosis in Norway suitable? Results of an evaluation of Lyme borreliosis surveillance in Norway, 1995-2013. BMC Public Health, 16, 729. doi:https://dx.doi.org/10.1186/s12889-016-3346-9

Midgard, H., Bramness, J. G., Skurtveit, S., Haukeland, J. W., & Dalgard, O. (2016). Hepatitis C Treatment Uptake among Patients Who Have Received Opioid Substitution Treatment: A Population-Based Study. PloS One, 11(11), e0166451. doi:https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0166451

Nguipdop-Djomo, P., Heldal, E., Rodrigues, L. C., Abubakar, I., & Mangtani, P. (2016). Duration of BCG protection against tuberculosis and change in effectiveness with time since vaccination in Norway: a retrospective population-based cohort study. The Lancet Infectious Diseases, 16(2), 219-226. doi:https://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(15)00400-4

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, 3 artikler

Bruun, T., Salamanca, B. V., Bekkevold, T., Vainio, K., Gibory, M., Haugstad, K. E., . . . Norwegian Enhanced Pediat, I. (2016). Burden of Rotavirus Disease in Norway Using National Registries for Public Health Research. Pediatric Infectious Disease Journal, 35(4), 396-400. doi:10.1097/inf.0000000000001055

Feiring, B., Laake, I., Molden, T., Haberg, S. E., Nokleby, H., Seterelv, S. S., . . . Trogstad, L. (2016). Do selective immunisation against tuberculosis and hepatitis B reach the targeted populations? A nationwide register-based study evaluating the recommendations in the Norwegian Childhood Immunisation Programme. Vaccine, 34(17), 2015-2020. doi:10.1016/j.vaccine.2016.02.060

Molden, T., Feiring, B., Ambur, O. H., Christiansen, I. K., Hansen, M., Laake, I., . . . Trogstad, L. (2016). Human papillomavirus prevalence and type distribution in urine samples from Norwegian women aged 17 and 21 years: A nationwide cross-sectional study of three non-vaccinated birth cohorts. Papillomavirus Research, 2, 153-158. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.pvr.2016.05.002

Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 0 artikler

Ingen artikler publisert i 2016.

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM), 1 artikkel

Zykov, I. N., Sundsfjord, A., Smabrekke, L., & Samuelsen, O. (2016). The antimicrobial activity of mecillinam, nitrofurantoin, temocillin and fosfomycin and comparative analysis of resistance patterns in a nationwide collection of ESBL-producing Escherichia coli in Norway 2010-2011. Infect Dis (Lond), 48(2), 99-107. doi:http://dx.doi.org/10.3109/23744235.2015.1087648

Register for virusresistens (RAVN), 0 artikler

Ingen artikler publisert i 2016.

Reseptregisteret (NorPD), 45 artikler

Andenaes, R., Helseth, S., Misvaer, N., Smastuen, M. C., & Ribu, L. (2016). Psychosocial factors are strongly associated with insomnia in users and nonusers of prescribed sleep medication: Evidence from the HUNT3 study. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 9, 547-555. doi:http://dx.doi.org/10.2147/JMDH.S116462

Baftiu, A., Johannessen Landmark, C., Rusten, I. R., Feet, S. A., Johannessen, S. I., & Larsson, P. G. (2016). Changes in utilisation of antiepileptic drugs in epilepsy and non-epilepsy disorders-a pharmacoepidemiological study and clinical implications. European Journal of Clinical Pharmacology, 72(10), 1245-1254. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s00228-016-2092-3

Bains, S. J., Mahic, M., Myklebust, T. A., Smastuen, M. C., Yaqub, S., Dorum, L. M., . . . Tasken, K. (2016). Aspirin as secondary prevention in patients with colorectal cancer: An unselected population-based study. Journal of Clinical Oncology, 34(21), 2501-2508. doi:http://dx.doi.org/10.1200/JCO.2015.65.3519

Bakken, M. S., Schjott, J., Engeland, A., Engesaeter, L. B., & Ruths, S. (2016). Antipsychotic Drugs and Risk of Hip Fracture in People Aged 60 and Older in Norway. Journal of the American Geriatrics Society, 64(6), 1203-1209. doi:http://dx.doi.org/10.1111/jgs.14162

Blagestad, T., Nordhus, I. H., Gronli, J., Engesaeter, L. B., Ruths, S., Ranhoff, A. H., . . . Pallesen, S. (2016). Prescription trajectories and effect of total hip arthroplasty on the use of analgesics, hypnotics, antidepressants, and anxiolytics: Results from a population of total hip arthroplasty patients. Pain, 157(3), 643-651. doi:http://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000414

Brelin, S., Fredheim, O. M., Loge, J. H., Skurtveit, S., Johannesen, T. B., Aass, N., . . . Hjermstad, M. J. (2016). Opioids for outpatients with cancer in their last year of life: A nationwide pharmacoepidemiological study. Journal of Opioid Management, 12(1), 25-36. doi:http://dx.doi.org/10.5055/jom.2016.0309

Charlton, R. A., Klungsoyr, K., Neville, A. J., Jordan, S., Pierini, A., de Jong-van den Berg, L. T. W., . . . Garne, E. (2016). Prescribing of Antidiabetic Medicines before, during and after Pregnancy: A Study in Seven European Regions. PloS One, 11(5). doi:ARTN e0155737

10.1371/journal.pone.0155737

Charlton, R. A., Pierini, A., Klungsoyr, K., Neville, A. J., Jordan, S., de Jong-van den Berg, L. T., . . . Garne, E. (2016). Asthma medication prescribing before, during and after pregnancy: a study in seven European regions. BMJ Open, 6(1), e009237

Fleiner, H. F., Bjoro, T., Midthjell, K., Grill, V., & Asvold, B. O. (2016). Prevalence of thyroid dysfunction in autoimmune and type 2 diabetes: The population-based hunt study in Norway. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 101(2), 669-677. doi:http://dx.doi.org/10.1210/jc.2015-3235

Fredheim, O. M., Brelin, S., Hjermstad, M. J., Loge, J. H., Aass, N., Johannesen, T. B., & Skurtveit, S. (2016). Prescriptions of analgesics during complete disease trajectories in patients who are diagnosed with and die from cancer within the five-year period 2005-2009. European Journal of Pain, Oct 14 [epub ahead of print]. doi:https://dx.doi.org/10.1002/ejp.956

Furu, K., Karlstad, O., Zoega, H., Martikainen, J. E., Bahmanyar, S., Kieler, H., & Pottegard, A. (2016). Utilization of Stimulants and Atomoxetine for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder among 5.4 Million Children Using Population-Based Longitudinal Data. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. doi:10.1111/bcpt.12724

Gabrhelik, R., Nechanska, B., Mravcik, V., Skurtveit, S., Lund, I. O., & Handal, M. (2016). A Unique Opportunity to Study Short and Long Term Consequences in Children Prenatally Exposed to Illicit Drugs and Opioid Maintenance Treatment Using Czech and Scandinavian Registers. Central European Journal of Public Health, 24(3), 248-251. doi:10.21101/cejph.a4474

Garne, E., Vinkel Hansen, A., Morris, J., Jordan, S., Klungsoyr, K., Engeland, A., . . . Dolk, H. (2016). Risk of congenital anomalies after exposure to asthma medication in the first trimester of pregnancy - a cohort linkage study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(10), 1609-1618. doi:10.1111/1471-0528.14026

Gimeno-Feliu, L. A., Calderon-Larranaga, A., Prados-Torres, A., Revilla-Lopez, C., & Diaz, E. (2016). Patterns of pharmaceutical use for immigrants to Spain and Norway: a comparative study of prescription databases in two European countries. International Journal for Equity in Health, 15. doi:10.1186/s12939-016-0317-9

Halvorsen, S., Jortveit, J., Hasvold, P., Thuresson, M., & Oie, E. (2016). Initiation of and long-term adherence to secondary preventive drugs after acute myocardial infarction. BMC Cardiovascular Disorders, 16, 115. doi:https://dx.doi.org/10.1186/s12872-016-0283-6

Hartz, I., Skurtveit, S., Hjellvik, V., Furu, K., Nesvag, R., & Handal, M. (2016). Antidepressant drug use among adolescents during 2004-2013: a population-based register linkage study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 134(5), 420-429. doi:http://dx.doi.org/10.1111/acps.12633

Hartz, I., Skurtveit, S., Steffenak, A. K., Karlstad, O., & Handal, M. (2016). Psychotropic drug use among 0-17 year olds during 2004-2014: a nationwide prescription database study. BMC Psychiatry, 16, 12. doi:https://dx.doi.org/10.1186/s12888-016-0716-x

Johannsdottir, I. M., Karlstad, O., Loge, J. H., Fossa, S. D., Kiserud, C., & Skurtveit, S. (2016). Prescriptions of Antidepressants to Survivors of Cancer in Childhood, Adolescence, and Young Adulthood: A Population-Based Study. Journal of Adolescent & Young Adult Oncology, 14, 14. doi:https://dx.doi.org/10.1089/jayao.2016.0041

Jordan, S., Morris, J. K., Davies, G. I., Tucker, D., Thayer, D. S., Luteijn, J. M., . . . Dolk, H. (2016). Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) Antidepressants in Pregnancy and Congenital Anomalies: Analysis of Linked Databases in Wales, Norway and Funen, Denmark. PloS One, 11(12), e0165122. doi:https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0165122

Karlstad, O., Zoega, H., Furu, K., Bahmanyar, S., Martikainen, J. E., Kieler, H., & Pottegard, A. (2016). Use of drugs for ADHD among adults-a multinational study among 15.8 million adults in the Nordic countries. European Journal of Clinical Pharmacology, 72(12), 1507-1514. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s00228-016-2125-y

Kaspersen, S. L., Pape, K., Ose, S. O., Gunnell, D., & Bjorngaard, J. H. (2016). Unemployment and initiation of psychotropic medication: a case-crossover study of 2 348 552 Norwegian employees. Occupational and Environmental Medicine, 73(11), 719-726. doi:https://dx.doi.org/10.1136/oemed-2016-103578

Kjaerulff, T. M., Ersboll, A. K., Green, A., Emneus, M., Pukkala, E., Bolin, K., . . . Thygesen, L. C. (2016). Patterns of finasteride use in the male populations of four Nordic countries: A cross-national drug utilization study. Scandinavian Journal of Urology, 50(3), 220-227. doi:10.3109/21681805.2015.1136676

Knudsen-Baas, K. M., Engeland, A., Gilhus, N. E., Storstein, A. M., & Owe, J. F. (2016). Does the choice of antiepileptic drug affect survival in glioblastoma patients? Journal of Neuro-Oncology, 129(3), 461-469. doi:10.1007/s11060-016-2191-0

Kravdal, O., & Grundy, E. (2016). Health effects of parental deaths among adults in Norway: Purchases of prescription medicine before and after bereavement. SSM - Population Health, 2, 868-875. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmph.2016.10.013

Magnus, M. C., Haberg, S. E., Magnus, P., Engeland, A., Nafstad, P., Karlstad, O., & Nystad, W. (2016). Pre-eclampsia and childhood asthma. European Respiratory Journal, 48(6), 1622-1630. doi:10.1183/13993003.00673-2016

Magnus, M. C., Karlstad, O., Haberg, S. E., Nafstad, P., Davey Smith, G., & Nystad, W. (2016). Prenatal and infant paracetamol exposure and development of asthma: The Norwegian Mother and Child Cohort Study. International Journal of Epidemiology, 45(2), 512-522. doi:http://dx.doi.org/10.1093/ije/dyv366

Magnus, M. C., Karlstad, O., Midtun, O., Haberg, S. E., Tunheim, G., Parr, C. L., . . . Nystad, W. (2016). Maternal plasma total neopterin and kynurenine/tryptophan levels during pregnancy in relation to asthma development in the offspring. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 138(5), 1319-1325.e1314. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2016.02.032

Mellbye, A., Borchgrevink, P. C., Skurtveit, S., & Fredheim, O. M. S. (2016). Hva vet vi om bruken av opioider ved ikke-malign smerte? Norsk farmaceutisk tidsskrift, (3), 25-30

Mellbye, A., Karlstad, O., Skurtveit, S., Borchgrevink, P. C., & Fredheim, O. M. S. (2016). The duration and course of opioid therapy in patients with chronic non-malignant pain. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 60(1), 128-137. doi:http://dx.doi.org/10.1111/aas.12594

Midgard, H., Bramness, J. G., Skurtveit, S., Haukeland, J. W., & Dalgard, O. (2016). Hepatitis C Treatment Uptake among Patients Who Have Received Opioid Substitution Treatment: A Population-Based Study. PloS One, 11(11), e0166451. doi:https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0166451

Modalsli, E. H., Asvold, B. O., Romundstad, P. R., Langhammer, A., Hoff, M., Forsmo, S., . . . Saunes, M. (2016). Psoriasis, fracture risk and bone mineral density: The HUNT Study, Norway. British Journal of Dermatology, 08, 08. doi:https://dx.doi.org/10.1111/bjd.15123

Nesvag, R., Hartz, I., Bramness, J. G., Hjellvik, V., Handal, M., & Skurtveit, S. (2016). Mental disorder diagnoses among children and adolescents who use antipsychotic drugs. European Neuropsychopharmacology, 26(9), 1412-1418. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.euroneuro.2016.07.001

Olah, K. S., Kim, T. H., Lee, H. H., & Kim, J. M. (2016). Re: Use of hormonal contraceptives among immigrant and native women in Norway: data from the Norwegian Prescription Database The contraceptive situation in Korea. Bjog-an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(5), 840-840. doi:10.1111/1471-0528.13830

Ovre-Eide, V., & Skjeldestad, F. E. (2016). Use pattern for contraceptive implants in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(11), 1244-1250. doi:http://dx.doi.org/10.1111/aogs.13002

Roman, M., Graff-Iversen, S., Weiderpass, E., Vangen, S., Sakshaug, S., Hofvind, S., & Ursin, G. (2016). Postmenopausal hormone therapy and breast cancer prognostic characteristics: A linkage between nationwide registries. Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, 25(11), 1464-1473. doi:http://dx.doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-16-0240

Roman, M., Sakshaug, S., Graff-Iversen, S., Vangen, S., Weiderpass, E., Ursin, G., & Hofvind, S. (2016). Postmenopausal hormone therapy and the risk of breast cancer in Norway. International Journal of Cancer, 138(3), 584-593. doi:http://dx.doi.org/10.1002/ijc.29810

Sakshaug, S., Handal, M., Hjellvik, V., Berg, C., Ripel, A., Gustavsen, I., . . . Skurtveit, S. (2016). Long-term Use of Z-Hypnotics and Co-medication with Benzodiazepines and Opioids. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, Oct 07 [epub ahead of print]. doi:https://dx.doi.org/10.1111/bcpt.12684

Samuelsen, P. J., Svendsen, K., Wilsgaard, T., Stubhaug, A., Nielsen, C. S., & Eggen, A. E. (2016). Persistent analgesic use and the association with chronic pain and other risk factors in the population-a longitudinal study from the Tromso Study and the Norwegian Prescription Database. European Journal of Clinical Pharmacology, 72(8), 977-985. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s00228-016-2056-7

Selmer, R., Haglund, B., Furu, K., Andersen, M., Norgaard, M., Zoega, H., & Kieler, H. (2016). Individual-based versus aggregate meta-analysis in multi-database studies of pregnancy outcomes: the Nordic example of selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine in pregnancy. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 25(10), 1160-1169. doi:10.1002/pds.4033

Skipenes, V. P., & Skjeldestad, F. E. (2016). Prevalence of combined contraceptive vaginal rings in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(9), 1027-1033. doi:http://dx.doi.org/10.1111/aogs.12942

Sorensen, M., Arneberg, F., Line, T. M., & Berg, T. J. (2016). Cost of diabetes in Norway 2011. Diabetes Research and Clinical Practice, 122, 124-132. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.diabres.2016.10.012

Straiton, M. L., Reneflot, A., & Diaz, E. (2016). Mental Health of Refugees and Non-refugees from War-Conflict Countries: Data from Primary Healthcare Services and the Norwegian Prescription Database. Journal of Immigrant & Minority Health, 21, 21. doi:https://dx.doi.org/10.1007/s10903-016-0450-y

Svendsen, T., Brodtkorb, E., Reimers, A., Molden, E., Saetre, E., Johannessen, S. I., & Johannessen Landmark, C. (2016). Pharmacokinetic variability, efficacy and tolerability of eslicarbazepine acetate-A national approach to the evaluation of therapeutic drug monitoring data and clinical outcome. Epilepsy Research, 129, 125-131. doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2016.12.001

Tjagvad, C., Skurtveit, S., Bramness, J. G., Gjersing, L., Gossop, M., & Clausen, T. (2016). Misuse of prescription drugs and overdose deaths. Journal of Substance Use, 21(5), 515-520. doi:10.3109/14659891.2015.1077280

Tvete, I. F., Bjorner, T., & Skomedal, T. (2016). A 5-year follow-up study of users of benzodiazepine: Starting with diazepam versus oxazepam. British Journal of General Practice, 66(645), e241-e247. doi:http://dx.doi.org/10.3399/bjgp16X684385